Spausdinti

PAPILDOMA ATRANKA PRAKTIKOMS UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMĄ 2020-2021 MOKSLO METAMS

lt.png (regular, 500x419)Svarbi informacija:

 • tai papildoma atranka, todėl praktika privalo pasibaigti iki 2021 m. gegužės 31 d. (pagrindinė atranka planuojama 2021 m. sausio – vasario mėnesiais);
 • trumpiausia praktikos trukmė - 2 kalendoriniai mėnesiai;
 • maksimali finansuojamos praktikos trukmė užsienyje – 5 kalendoriniai mėnesiai.

Studentams taikomi atrankos kriterijai:

 • bendras studijų vidurkis (≥ 7 balai);
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

Atrankos eiga:

1. Elektroninės paraiškos pildymas iki 2020 m. spalio 11 d.

2. Užsienio kalbos patikra
 • studentams, turintiems profesinės užsienio kalbos (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) įvertinimą pažymiu studijų knygelėje arba šių užsienio kalbų sertifikatą (B2 ar aukštesnis lygis) egzamino laikyti nereikia;
 • studentams, neturintiems kalbos įvertinimo pažymiu ir norintiems studijuoti kita užsienio kalba, privaloma laikyti užsienio kalbos egzaminą.
3. Motyvacinis laiškas arba vaizdo įrašas (pateikiama el. laišku)
 • Erasmus+ atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus+ mainų programoje.

   Dėl tikslaus kalbos egzamino bei motyvacijos vertinimo informuosime vėliau.

 

Galutinis atrankos balas:

Galutinis įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

galutinis balas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 • dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus – 0,5 balo;
 • susirastą vietą praktikai – 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė iki paskutinės paraiškos pateikimo datos įkelia į DreamApply sistemą pažymą, patvirtinančią, kad tam tikra institucija priima jį/ją Erasmus praktikai);
 • dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje pirmą kartą – 0,3 balo;
 • dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.


ERASMUS+ stipendija

Stipendijų dydžiai Erasmus+ praktikai*

Grupė

Šalys

Stipendija EUR/mėnuo

1

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

700

2

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Nyderlandų Karalystė, Malta, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

650

3

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija

600

MA ir VA išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:

SKIRMANTĖ DEKSNYTĖ

skirmante.deksnyte@lsmu.lt

Tel. +370 37 395817

A. Mickevičiaus g. 9 (124 kabinetas)