Spausdinti

Personalo mobilumas mokymams

Erasmus+ programa siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų personalo mobilumas mokymams apima administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumą iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.

Personalo atrankos kriterijai

● Užsienio kalbos žinios.
● Darbo programos turinys.
● Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo/jos mokymosi aktualumas institucijai.
● Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.

Pirmenybė teikiama:

● administracinių padalinių personalui.
● darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems personalo mobilumo programoje.
● jei vizito metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai.

Atranka vyksta pagal personalo darbuotojų pateiktas paraiškas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

Erasmus mokymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ mokymo  vizito trukmė - 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei).

Dotacija vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą

Personalo darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle.

  Kelionės atstumas

  Suma

  Nuo 10 iki 99 km:

  20 EUR vienam dalyviui

  Nuo 100 iki 499 km:

  180 EUR vienam dalyviui

  Nuo 500 iki 1999 km:

  275 EUR vienam dalyviui

  Nuo 2000 iki 2999 km:

  360 EUR vienam dalyviui

  Nuo 3000 iki 3999 km:

  530 EUR vienam dalyviui

  Nuo 4000 iki 7999 km:

  820 EUR vienam dalyviui

  8000 km arba daugiau:

  1500 EUR vienam dalyviui


 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

  Priimanti šalis

  Suma per dieną, EUR

  Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

  153

  Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

  136

  Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

  119


Dokumentų tvarkymas

LSMU personalas, pageidaujantis gauti lėšų vykti mokytis į užsienio įstaigą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką mokytis.

Reikalingi dokumentai:

 1. Paraiška mokytis
 2. Mobilumo sutartis (1 egz.)
 3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.) - atsiųs programos koordinatorius
 4. Komandiruotės prašymas pildomas internetu (FirstClass/LSMU darbuotojai/Personalo tarnybos diskusijos/Personalo tarnybos informacija/Komandiruočių Teikimų ir kasmetinių atostogų prašymų pildymo prisijungimo nuoroda)
 5. Sertifikatas (1 originalus egz.) - atsiųs programos koordinatorius
 6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
 7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)


Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

 Pastabos

 • Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą, vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui.
 • Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Kontaktai

Erasmus+ dėstytojų mobilumo koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125) 
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt