Spausdinti

Personalo mobilumas dėstymui

Erasmus+ suteikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti LSMU.


Pagrindinės taisyklės: 

1. Pedagoginis darbuotojas, vykstantis dėstyti pagal Erasmus+ programą, priimančiame universitete turi skaityti ne trumpesnį nei 8 akademinių valandų trukmės kursą pagal iš anksto su priimančia institucija suderintą dėstymo programą.
2. Priimantis universitetas turi būti įtrauktas į sąrašą universitetų, pasirašiusių Erasmus+ sutartį su LSMU.


Dėstytojų atrankos kriterijai

Pirmenybė teikiama kandidatams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems pedagogų mobilumo mainų programoje, jei vizito metu parengiama nauja mokomoji medžiaga, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai. Taip pat atsižvelgiama į užsienio kalbos žinias, patirtį darbe su užsienio studentais. Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas.


Erasmus dėstymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ dėstymo vizito trukmė – 5 dienos.


Dotacija vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

  Kelionės atstumas

  Suma

  Nuo 10 iki 99 km:

  20 EUR vienam dalyviui

  Nuo 100 iki 499 km:

  180 EUR vienam dalyviui

  Nuo 500 iki 1999 km:

  275 EUR vienam dalyviui

  Nuo 2000 iki 2999 km:

  360 EUR vienam dalyviui

  Nuo 3000 iki 3999 km:

  530 EUR vienam dalyviui

  Nuo 4000 iki 7999 km:

  820 EUR vienam dalyviui

  8000 km arba daugiau:

  1500 EUR vienam dalyviui

 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

Priimanti šalis

Suma per dieną, EUR

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

153

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

136

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

119

 

 

Dokumentų tvarkymas

Dėstytojai, pageidaujantys gauti lėšų vykti dėstyti į užsienio universitetą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką dėstyti.

 Reikalingi dokumentai:

1. Paraiška dėstyti;
2. Mobilumo sutartis (1 egz.);
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.);
4. Komandiruotės prašymas pildomas internetu (FirstClass/LSMU darbuotojai/Personalo tarnybos diskusijos/Personalo tarnybos informacija/Komandiruočių Teikimų ir kasmetinių atostogų prašymų pildymo prisijungimo nuoroda);
5. Sertifikatas (1 originalus egz.);
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą);
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai).

 

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija


Pastaba

Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.


Kontaktai


Erasmus+ dėstytojų mobilumo koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125)
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt