Spausdinti

ERASMUS ATRANKA PRAKTIKAI 2019-2020

  PAPILDOMA ATRANKA PRAKTIKOMS UŽSIENYJE PAGAL

  ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMĄ 2019-2020 AKADEMINIAMS METAMS

 erasmus.jpg (376x240, 376x125)

Svarbi informacija:

 • tai papildoma atranka, todėl praktika privalo pasibaigti iki 2020 m. gegužės 31 d. (pagrindinė atranka planuojama 2020 m. sausio – vasario mėnesiais);
 • trumpiausia praktikos trukmė - 2 kalendoriniai mėnesiai;
 • maksimali finansuojamos praktikos trukmė užsienyje – 3 kalendoriniai mėnesiai.

 Studentams taikomi atrankos kriterijai:

 • bendras studijų vidurkis (≥ 7 balai);
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai.

 Atrankos eiga:

 1. Elektroninės paraiškos pildymas iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 1. Užsienio kalbos patikra 2019 m. spalio 4 d.
 • studentams, turintiems profesinės užsienio kalbos (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) įvertinimą pažymiu studijų knygelėje arba šių užsienio kalbų sertifikatą (B2 ar aukštesnis lygis) egzamino laikyti nereikia;
 • studentams, neturintiems kalbos įvertinimo pažymiu ir norintiems studijuoti kita užsienio kalba, privaloma laikyti užsienio kalbos egzaminą.
 1. Motyvacinis pokalbis 2019 m. spalio 8 d.
 • Erasmus+ atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus+ mainų programoje.

 

Dėl tikslaus kalbos egzamino bei motyvacinio pokalbio laiko ir vietos informuosime vėliau.

 

Galutinis atrankos balas:

Galutinis įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

galutinis balas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 • dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus – 0,5 balo;
 • susirastą vietą praktikai – 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė iki paskutinės paraiškos pateikimo datos įkelia į DreamApply sistemą pažymą, patvirtinančią, kad tam tikra institucija priima jį/ją Erasmus praktikai);
 • dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje pirmą kartą – 0,3 balo;
 • dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

ERASMUS+ stipendija

Stipendijų dydžiai Erasmus+ praktikai*

Grupė

Šalys

Stipendija EUR/mėnuo

1

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

700

2

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Nyderlandų Karalystė, Malta, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

650

3

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija

500

 

MA ir VA išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:

Skirmantė Deksnytė

skirmante.deksnyte@lsmu.lt

Tel. +370 37 395817

A. Mickevičiaus g. 9 (124 kabinetas)