Spausdinti

ERASMUS ATRANKA pavasario semestrui 2021

392_fa199394caec001054f5c8fc4d3c0204.png (170x260, 170x107)

ATRANKA STUDIJOMS IR PRAKTIKAI UŽSIENYJE
PAGAL ERASMUS+ MAINŲ PROGRAMĄ 2021 – 2022 M.M.


STUDIJOS


PRAKTIKA


Atrankos kriterijai:

>> bendras studijų vidurkis (≥7 balai)

>> užsienio kalbų mokėjimas

>> studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai


Atrankos kriterijai:

>> bendras studijų vidurkis (≥7 balai)

>> užsienio kalbų mokėjimas

>> studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai

Svarbi informacija:

>> studijų vietą pasirinkti tik iš  LSMU internetiniame puslapyje pateikto Erasmus+ partnerių sąrašo

>> rekomenduojama įsivertinti užsienio universiteto studijų programos tinkamumą LSMU

>> gali dalyvauti visų pakopų ir programų studentai

>> naujos studijų vietos ne ES šalyse

 


Svarbi informacija
:

>> galima registruotis vasaros praktikai  2021 m. ir 2022 m., privalomajai praktikai 2021/2022 m.m. bei podiplominei praktikai*

>> rekomenduojama patiems susirasti vietą praktikai. LSMU Erasmus+ partnerių sąrašą galima rasti LSMU internetiniame puslapyje

>> gali dalyvauti studentai, doktorantai, rezidentai ir absolventai

>> mobilumo metu vykstama tik į vieną praktikos vietą

*
podiplominei praktikai aplikuojama paskutiniais studijų metais.

Papildomos balo dalys atrankoje skiriamos už:

0,5  - sudarytą tinkamą studijų planą, įkeltą į DreamApply sistemą ir pateiktą kartu su el. paraiška;

0,5 – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent 2 semestrus;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje pirmą kartą;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje (ne LR piliečiams).


Papildomos balo dalys atrankoje skiriamos už:

0,5  - susirastą praktikos vietą (patvirtinimo el. laiško ar rašto kopija ar momentinė ekrano kopija (“screenshot”) turi būti įkelta į DreamApply sistemą ir pateikta kartu su el. paraiška;

0,5 – dalyvavimą LSMU Erasmus+ mentorių veikloje bent 2 semestrus;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje pirmą kartą;

0,3 – dalyvavimą Erasmus+ praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje (ne LR piliečiams).

ATRANKOS EIGA:

1. ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS PILDYMAS IKI 2021 M. VASARIO 18 D. 

Atrankos dalyviai turi užpildyti elektroninę registracijos formą: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com

Paraiškos pildymo taisykles rasite DreamApply sistemoje.   Praktikoms yra galimybė užpildyti kelias paraiškas, tačiau būtina žinoti, kad dėl labai didelio susidomėjimo Erasmus+ praktikomis, finansuoti galėsime tik vieną mobilumą (pagal studento pasirinkimą).

2. UŽSIENIO KALBOS PATIKRA VASARIO 26 D.

Studentams ir rezidentams, turintiems profesinės užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) įvertinimą pažymiu studijų knygelėje arba šių užsienio kalbų sertifikatą (studijoms: B2 ar aukštesnis lygis, praktikoms: B1 ir >), egzamino laikyti nereikia.

Neturintiems kalbos įvertinimo pažymiu, ir norintiems studijuoti kita užsienio kalba, privaloma laikyti užsienio kalbos egzaminą.

3. MOTYVACINIS POKALBIS  KOVO 5 - BALANDŽIO 1 D.

Erasmus atrankos komisija pokalbio metu įvertins studentų motyvaciją ir tinkamumą dalyvauti Erasmus mainų programoje.

Dėl tikslaus kalbos egzamino bei motyvacinio pokalbio laiko ir vietos informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą ieškokite:

  • LSMU tinklalapyje (Tarptautinė veikla, Akademinio mobilumo skyrelis)

http://lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/

  • Facebook paskyroje: Erasmus+ LSMU
  • Tarptautinių ryšių ir studijų centre, Akademinio judumo skyriuje (A. Mickevičiaus g. 9,):

Studijos: Eglė Vizbaraitė, kab. nr. 127, tel. 327301; el. paštas: egle.vizbaraite@lsmuni.lt;

Praktikos: Brigita Vinikaitytė, kab. nr. 124, tel. 395817, el. paštas brigita.vinikaityte@lsmu.lt.