Spausdinti

Studijų paskolos

PATIKSLINIMAS DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TERMINO

Informuojame, kad Valstybinio studijų fondo direktorius, vadovaudamasis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ bei aukštųjų mokyklų pateiktais ir patvirtintais studentų studijų duomenimis, taip pat atsižvelgdamas į paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, 2021 m. kovo 22 d. patvirtins studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą.

2021 m. kovo 23 d. studentai bus informuojami apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartį. Skelbiami sutarčių pasirašymo terminai - nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 20 d., nurodoma kredito įstaiga - „Swedbank“, AB bankas, teikianti valstybės remiamas paskolas studentams ir kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

Nesikreipus į kredito įstaigą iki 2021 m. balandžio 20 d. bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už valstybės remiamų paskolų administravimą:

Studijų centro vyresnioji specialistė dr. Jurgita Dailidavičienė,
tel.: +(370) 620 23302, +(370) 685 47251,
el. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt