Edukacijos pavasaris 2019

Jau tradicija tampa kasmet pavasarį sutikti renginiu „Edukacijos pavasaris“, skirtu podiplominių ir ikidiplominių studijų dėstymo aktualijoms bei dėstytojų ir būsimų dėstytojų kompetencijoms ugdyti. Šiemet šį renginį SC Inovatyviosios edukacijos skyrius, bendradarbiaudamas su Podiplominių studijų ir Ikidiplominių studijų centrais, Universiteto padaliniais, organizavo kovo 25–29 d. Pagrindinė „Edukacijos pavasario“ tema buvo „Grįžtamasis ryšys – kodėl verta?“, į renginį susirinko 389 dalyviai.

Visą savaitę vyko įvairios dirbtuvės, pranešimai, diskusijos, kurių metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas grįžtamojo ryšio svarbai. Buvo kalbama apie bendravimo kultūros pokytį studijų aplinkoje skatinantį grįžtamojo ryšio projektą, kurio metu studentai ir dėstytojai skatinami susėsti bendrai diskusijai ir geriau vienas kitą suprasti. Prof. A. Macas kalbėjo apie savo, kaip vadovo, baimes ir nerimus, doc. K. Skausminas įvardijo kokią didžiulę įtaką daro grįžtamasis ryšys ir kodėl taip svarbu jį teikti kokybiškai ir apgalvotai. 

„Edukacijos pavasario“ savaitės metu didelis dėmesys buvo skiriamas inovacijų diegimui Universitete. Podiplominių studijų atstovai – Aurimas Pečkauskas, Vilma Traškaitė ir Vytautas Aukštakalnis – pasidalijo gerosiomis patirtimis, kaip grįžtamasis ryšys keičia studijų programą ir kaip įtvirtina pokytį? Kaip sukurti ir įdiegti visiškai naują dalyką studijų programoje – žingsnis po žingsnio, kaip naudojamas „grįžtamasis ryšys“? Praktiškai pabandėme teikti grįžtamąjį ryšį.

Dirbtuvėse intensyviai diskutuota, kokias inovatyvias / bendrąsias kompetencijas integruoti į studijų programas, kokia forma ir kaip tai būtų galima padaryti. Tikslas – Universitete turi būti rengiami aukščiausios kompetencijos sveikatos specialistai, turintys ne tik profesinių, bet ir verslumo, inovatyvumo, kūrybiškumo kompetencijas. Rengiamas ateities gydytojas, kuris būtų nuolat besimokantis, mokantis konstruktyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, savarankiškai ir kritiškai mąstantis, turėtų lyderystės ir naujausių technologijų gebėjimų, profesionaliai gebėtų atlikti ir plėtoti mokslinius tyrimus, gebėtų naudotis duomenų / intelektinės nuosavybės apsauga bei būtų sveikatos advokatas. Diskusijose išryškėjo bendras siekis, kad studijų programos būtų orientuotos į aiškius, konkrečius pamatuojamus studijų rezultatus, aiškias vertinimo formas, į aktyvius inovatyvius mokymo(si) metodus bei į mokymo pagalbą studentui. Pabrėžiamas dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas, naudojant patrauklias, efektyvias ir inovatyvias mokymosi formas, būdus ir metodus.

Inovatyviosios edukacijos skyriaus atstovė I. Lukoševičiūtė-Noreikienė supažindino su vizija, kad atvirasis mokymas(is) – aukštojo mokslo ateities / kokybės PIN kodas bei pristatė kertinius žingsnius ką ir kaip turėtume artimiausiu metu padaryti žvelgiant į viziją ir turint universiteto išteklius. S. Radzevičienė, J. Rimkienė teikė praktinius pasiūlymus, kaip saugoti išteklius ir pasiekti šiuolaikinį studentą, naudojant el. mokymosi metodus. Neįkainojamos mokymosi patirties dovanojo doc. A. Kudrevičienė ir lekt. L. Malakauskienė, kurios vedė praktines dirbtuves. Jų metu dalyviai ne tik susipažino su stotelių principu pagrįstu mišriu mokymu, bet ir patys dalyvavo šiuo metodu organizuotose stotelėse bei reflektavo mokymosi patirtį. Praktinių mokymų metu dėmesio skirta ir itin jautrioms bei aktualioms temoms. V. Kližentis skatino kurti aplinką, kuri netoleruoja neetiško elgesio ir priekabiavimo, o E. Jablonskas ir M. Gedminas pristatė gerąją Lietuvos policijos, kovojančios su korupcija ir siekiančios ją mažinti, patirtį.

Pagrindinis „Edukacijos pavasario“ savaitės akcentas – kovo 28 d. organizuota konferencija „Grįžtamasis ryšys – taip ir kodėl taip?“ Konferencija sulaukė daug dalyvių – LSMU dėstytojų, jaunųjų gydytojų rezidentų, studentų atstovų, administracijos atstovų, studijų administratorių bei įvairios srities specialistų. Konferencijos metu studijų proceso grįžtamasis ryšys aptartas įvairiais aspektais: nuo studentų siūlymo, kaip tobulinti studijas, iki bendravimo kultūros pokyčių, studijų kokybės kultūros, kompetencijomis grįstų studijų. Prorektorius studijoms prof. K. Petrikonis pristatė pranešimą „Studijų sistemos pokyčiai ir jų valdymas“, prof. A. Tamelis – „Medicinos studijos po penkerių metų“, Studijų centro vadovas prof. Ž. Dambrauskas – „Kvietimas, kaip geriau išgirsti ir suprasti vieniems kitus?“ Visų pranešimai kvietė ir motyvavo bendradarbiauti visiems kartu siekiant kokybiškų pokyčių ir taip nuolat tobulėti.

Gražus konferencijos pabaigos akcentas – Geriausių 2018 m. Medicinos fakulteto dėstytojų apdovanojimai. Už naujų studijų metodų panaudojimą apdovanota Radiologijos klinikos prof. Rymantė Gleiznienė. Už studijų programos kūrimą ir atnaujinimą – Akušerijos ir ginekologijos klinikos lektorė Sonata Barilienė. Už studentų vertinimo metodikos sukūrimą baigiamajam medicinos praktikos (internatūros) egzaminui – Ekstremaliosios medicinos katedra ir prof. Dinas Vaitkaitis. Už bendravimą su studentais ir jų įtraukimą į studijų procesą – Kardiologijos klinikos prof. Jolanta Justina Vaškelytė. Už studijų veiklos organizavimą, įgyvendinimą ir nuoširdų bendravimą su studentais – Ortopedijos ir traumatologijos klinikos administratorė Dovilija Bytautienė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja, kad buvote ir esate kartu! Jau pradedame laukti ir planuoti kitų metų „Edukacijos pavasarį“. Laukiame Jūsų idėjų bei klausimų!