Spausdinti

LSMU KOMPETENCIJA – TADŽIKISTANO VALSTYBINIAM AVICENOS MEDICINOS UNIVERSITETUI

LSMU Studijų centro l.p.e. vadovas prof. Žilvinas Dambrauskas kartu su Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresniaisiais edukacijos specialistais doc. Jonu Čeponiu ir Ilona Lukoševičiūte­ Noreikiene bei Tarptautinių ryšių ir studijų centro 
prodekanu Alvidu Šarlausku  sausio 27–31 d. Tadžikistano valstybiniame Avicenos medicinos universitete (toliau – ATSMU) vedė edukacinės  kompetencijos ir studijų proceso kokybės valdymo meistriškumo seminarus. LSMU ir ATSMU vykdo bendradarbiavimo projektą, kurio tikslas – kolegoms  iš Tadžikistano padėti modernizuoti studijų procesą. 
Vizito pradžioje LSMU atstovus šiltai sutiko ATSMU rektorius prof.  dr. Gulzoda Mahmadshoh’as Kurbonali bei kiti 
universiteto administracijos darbuotojai. Susitikimo metu  atstovai buvo susipažindinti su universitetu, studijų procesu, 
praktinio mokymo bazėmis. Susitikime LSMU  atstovai pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, kartu vykdomą projektą ir siekiamus rezultatus.  Didelio susidomėjimo sulaukė LSMU atstovų skaityti pranešimai, paskaitos, vedamos 
dirbtuvės,  kuriose dalyvavo ne tik dėstytojai, bet ir administracijos darbuotojai. Prof. Žilvinas Dambrauskas skaitė 
pranešimą apie medicinos švietimo raidą. Jame išsamiai apžvelgė žmogiškumo ir technologijų sąsajas bei prieštaras 
medicinos švietimo sistemoje. Taip pat vedė dirbtuves, kuriose dėstytojai  turėjo galimybę praktiškai išbandyti  lektoriaus vadovo vaidmenį, atsižvelgiant į inovatyviąją mokymo programą pagal skirtingus vadovavimo ir  organizacinės elgsenos modelius. Administracijos darbuotojai buvo kviečiami analizuoti kokybės gerinimo atvejį 
instituciniu lygmeniu. Doc. Jonas Čeponis apžvelgė būsimus medicininio švietimo poreikius ir iššūkius bei vedė 
dėstytojams dirbtuvę  „Inovatyvieji mokymo(­si) proceso modeliai, metodai“. Ilona Lukoševičiūtė­ Noreikienė pakvietė 
mokymų dalyvius prisiminti Bolonijos proceso  principus ir jų raišką medicinos švietime. Kodėl svarbu apie tai diskutuoti 
žvelgiant į aukštojo mokslo  kontekstą, kokios esminės ekspertų  teikiamos rekomendacijos ir kaip galima pagerinti 
studijų procesą. Surengtos dirbtuvės, kuriose kvietė  praktiškai parengti dėstytojų edukacinių kompetencijų tobulinimą 
pagal studentą orientuoto mokymo(­si) kontekstą bei mokytis suteikti kokybiškai studijų rezultatų vertinimą ir  konstruktyvų 
grįžtamąjį ryšį. Alvidas Šarlauskas vedė mokymus administracijos darbuotojams kvietė diskutuoti, analizuoti savo veiklas 
bei  rengti kokybės užtikrinimo sistemą atsižvelgiant į ESG2015 reikalavimus  bei gerąją kokybės valdymo praktiką pasirengiant ISO 9001 sertifikavimui. Daugiausia dėmesio skirta visapusiškam kokybės kaip reiškinio suvokimui bei 
procesų sąveikai universitete tobulinti. 

Susitikime su ATSMU administracija aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės – bendrų projektų  rengimas bei 
dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas, studijų  proceso gerinimas. Šis sėkmingai  vykdomas projektas 
suteikė naujų pažinčių, patirčių, kompetencijų tobulinimo galimybių bei skatina  svarstyti apie platesnį Inovatyviosios edukacijos skyriaus veiklos plėtojimą ir tarptautiškumo didinimą. Mus pasitiko ir išlydėjo saulėta Dušanbė, sutikti žmonės mokė ir įkvėpė naujo požiūrio, o išgyventos patirtys paliko prasmingus patyrimus.

Ilona Lukoševičiūtė-Noreikienė, Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresnioji edukacijos specialistė
2.jpg (zoomed, 856x274)