Spausdinti

Darbuotojų mokymų tendencijos ir iniciatyvos naudojantis ERASMUS+ kokybiškomis mobilumo galimybėmis aukštajame moksle

SC Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresn. specialistė Ilona Lukoševičiutė-Noreikiene š.m. rugsėjo 18-20 d.  tarptautiniame seminare diskutavo su 20 skirtingų pasaulio šalių aukštojo mokslo atstovais apie universiteto personalo profesinių, bendrųjų/inovatyvių kompetencijų įgalinimą ir tobulinimą palaikant aukštojo mokslo kokybę, pasinaudojant „Erasmus“ teikiamomis mobilumo galimybėmis.  Šį renginį organizavo Austrijos nacionalinė agentūra „Erasmus + Education“, remiama Vokietijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių agentūrų.

Tarptautinis universiteto dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumas per pastaruosius metus buvo laikomas vis svarbesne vertybe tiek tarptautiniame kontekste, tiek mūsų universitete. Mūsų universiteto dėstytojai ir darbuotojai vis dažniau naudojasi Erasmus+ mokymo(-si) mainų galimybėmis. Per akademinius metus dėstymo vizitams į užsienio šalių partnerines institucijas išvyksta apytiksliai apie 70 dėstytojų ir apie 60 administracijos darbuotojų mokymams. Tai pat auga ir atvykstančių į mūsų universitetą tobulintis skaičius: dėstymui atvažiuoja apie 40 dėstytojų, mokymams atvyksta apie 50 administracijos darbuotojų. Taip pat organizuojama „Erasmus + mokymo ir mokymosi savaitė“, kurios metu tarptautiniame dalyvių kontekste suteikiama galimybė plėtoti turimas kompetencijas.

Vykstančios tarptautinės diskusijos rodo struktūrizuoto ir strateginio požiūrio į šią temą poreikį. Profesinis ir bendrųjų/inovatyvių dėstytojų ir administracinio personalo kompetencijų tobulinimas yra būtinas siekiant sėkmingam tarptautiškumo procesui universitete. Dėl nuolatinio personalo mobilumo didėjimo, vis svarbesnis tampa strateginio požiūrio į mobilumo kokybę poreikis. Karjeros struktūroms gali būti naudinga sąsaja su strateginiu tarptautinės veiklos derinimu. Todėl šioje diskusijoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas personalo mokymo galimybėms, ypatingą dėmesį skiriant aukštojo mokslo institucijų tarptautiškumo strategijų susiejimui su žmogiškųjų išteklių plėtra. Todėl diskusijų temos ir mokymų dirbtuvės buvo nukreiptas į aktualius ir reikšmingus akcentus kiekvienam konkurencingam pasaulyje esančiam universitetui. Viena iš diskusijų temų: „Dabartinės tendencijos ir iniciatyvos darbuotojų mokymo mobilumo srityje“ – moderatorius Stefan Jahnke, Europos Universiteto fondas. Akcentuojama, jog Erasmus mobilumas tampa vis labiau skaitmeninis. „Erasmus going Digital“ skatinama pasinaudoti teikiamomis galimybės tobulėti per tris naujausias Europoje siūlomas galimybes: #BEST+ (the Blended Erasmus+ Staff Training- mišrūs/nuotoliniai mokymosi kursai) ir #TWE (teach with erasmus- platus pasirinkimas iš kompetencijų tobulinimo paketo ir inovatyvi mokymosi platforma) ar #fesc (framework for Erasmus+Staff Competencies – virtuali mokymosi platforma, kurioje akademikams suteiktos galimybės plėtoti kompetencijas, naudotis inovatyvių mokymo/si metodų paketu), mokytis kokybiškose tarptautinėse klasėse  ir  modernizuoti aukštąjį mokslą. Kita diskusija „Ateities veiksmai ir strateginiai plėtros žingsniai“- moderatorius Johannes Gehringer, Europos komisija, akcentuoja taip pat mišrų/skaitmeninį mobilumą per inovatyvias mokymosi patirtis siekiant ugdyti novatorišką dėstytojų edukacinę kompetenciją, naujus mokymo/si metodus, naujas programas bei kokybiškesnį Europos universitetų kūrimą. Didelis dėmesys skiriamas naujų programų kūrimui, bendradarbiaujant su inovatyviais partneriais. „Strateginis požiūris į darbuotojų mobilumą“ -  moderatorė Anneli Miljan, Tartu universitetas, kvietė aukštojo mokslo institucijos daugiau dėmesio skirti darbuotojų mobilumui, nes tai yra puiki galimybė mokytis iš pačių geriausių savo srities specialistų ir vykdyti aukštos kokybės veiklą savo institucijoje. Tikslingai ugdyti/s gebėjimus pasitelkiant skaitmeninę/nuotolinę stažuotę.

Kviečiame pasinaudoti Erasmus+ suteiktomis galimybės, naudojantis inovatyviomis mokymosi  praktikomis plėtoti profesines bei bendrąsias/inovatyvias kompetencijas, modernizuojant universitetą ir užtikrinant kokybišką veiklą.

 

SC Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresn. specialistė Ilona Lukoševičiutė-Noreikienė

71085978_1079262832267417_2363721760861323264_n.jpg (regular, 500x375)

71034810_435378513759711_7190135047209353216_n.jpg (regular, 500x375)

71094318_2452354821514680_1003762087895236608_n.jpg (regular, 375x500)