Spausdinti

Studijų tvarkaraščiai

GERBIAMIEJI,

Atkreipiame dėmesį, kad dėl asmeninių, nepateisinamų, priežasčių egzaminų sesija negali būti ankstinama ar kaip kitaip keičiami jos terminai. Nedalyvavimas egzaminų sesijoje dėl transporto (atvykimo) problemų, iš anksto planuotų atostogų, apgyvendinimo problemų, mokamo ar savanoriško su Universitetu nesusijusiu darbu ar kitų panašių priežasčių nelaikomas pateisinamomis priežastimis. 

Maloniai prašome laikytis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento!

                                                                                                                                         Studijų centro informacija

ekranonuotrauka2020-11-23152038.jpg (original, 667x643) 


Tvarkaraščių tinkleliai yra prieinami LSMU SIS skiltyje "Tinklelis"

Studijų tvarkaraščiai/Schedule

LSMU SIS tvarkaraščių vizualizacijoje naudojamų ženklų paaiškinimai:
screenshot2020-09-16at18.27.06.png (original, 1612x336)
LSMU SIS schedule legend:
screenshot2020-09-16at18.27.24.png (original, 1506x332)

2019 - 2020 m.m. VA studentų akademinių skolų likvidavimo tvarkaraščiai 

2019 - 2020 m.m. M.A. pavasario semestro ir mokslo metų akademinių skolų likvidavimo tvarkaraštis

 

Prašymo forma dėl studijų tvarkaraščio koregavimo išvykos su studentais metu