Spausdinti

2014-2020 m. finansavimo laikotarpis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Žmogaus biologinių išteklių centras“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Žmogaus α-laktalbumino (HAMLET) citotoksiškumo palyginimas tarp vėžinių ir nevėžinių storosios žarnos ląstelių, in vitro
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Tikagreloro poveikis žmogaus ir mikroorganizmo ląstelėms
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Poli I:C veikiamų kvėpavimo takų egzosomų reikšmė smegenų ląstelių imuno-metabolizmui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Eozinofilų sutrikdytos užląstelinio užpildo baltymų apykaitos įtaka plaučių struktūrinių ląstelių proliferacijai sergant astma
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto MTEP infrastruktūros stiprinimas“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)“

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Bicistroninio vektoriaus, skirto žmogaus kraujagyslių endotelio ląstelių imortalizavimui, konstravimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų tarpkultūrinių kompetencijų analizė

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Beta adrenoblokatorių poveikio krūties vėžio ląstelių migracijai ir invazyvumui in vitro įvertinimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Burnos dugno vėžio molekuliniai žymenys

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

MDM4 geno polimorfizmų įtaka krūties vėžio klinikinėms savybėms

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Metalotioneinus koduojančių genų MT1A, MT1E, MT1G, MT1M promotorių metilinimo tyrimai gliomose

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Nitrerginių nervinių skaidulų paplitimas nervo klajoklio šakose

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Sema3F baltymą indukuojamu būdu sintetinančios stabilios U87 ląstelių linijos kūrimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Žmogaus α-laktalbumino (HAMLET) citotoksiškumo palyginimas tarp mutuotų (KRAS/BRAF) ir nemutuotų storosios žarnos vėžinių ląstelių, in vitro

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH-TRANS)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Naujų žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodų sukūrimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas"

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai  (OPTOGEN)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Daugiapakopis molekulinis skrandžio vėžio tyrimas: kraujyje cirkuliuojančių genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo biožymenų profiliavimas (MULTIOMICS)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Inovatyvus pieno ir išrūgų maistinių matricų modeliavimas naujais raugais ir biokomponentais saugesnio sūrio gamybos technologijai sukurti (INOSŪRIS)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos modernizavimas, siekiant veiklos efektyvumo didinimo (LSMU-GYM)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Slaugos fakulteto mokslo bazės sukūrimas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Slaugos fakulteto studijų bazės sukūrimas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Pamatinių odos savybių tyrimo MySkin®, paremto genetiniais ir biocheminiais duomenimis, ir algoritmo, prognozuojančio silpnąsias odos savybes, kūrimas“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pranešimas konferencijoje: 19th European Conference on Developmental Psychology 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Neatliktų arba uždelstų infekcijų kontrolės veiksmų analizė bei tyrimo priemonės psichometrinis įvertinimas - INFEKTAS 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Nanoformuluočių kūrimas ir tyrimai vėžio ląstelių kultūrų modelinėse sistemose“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Mokslinės kvalifikacijos kėlimo ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo stažuotė Bostono universiteto Neuromokslų centre (JAV) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Kompetencijų lavinimas Tarptautinės farmacijos federacijos pasaulinėje konferencijoje (FIP2019)“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kompetencijų kėlimas Amerikos Visuomenės sveikatos asociacijos kasmetinėje konferencijoje 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Išvyka į ESMO 2019 kongresą 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje - 23-ojoje Pasaulinėje sveikatos stiprinimo konferencijoje 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Dalyvauti mokslinėje stažuotėje Christian-Albrecht universitete, Vokietijoje“