Spausdinti

2007-2013 m. finansavimo laikotarpis

Projekto pavadinimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų diegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo bei akių kraujotakos rodiklių matavimą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis sąnario kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės pažeidimo modelyje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, genetiniai ir epigenetiniai  mechanizmai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų akytvumo moduliacijos metodus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Geno aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Mikro-RNR kaip biožymenys ankstyvajai ikivėžinių ir vėžinių virškinamojo trakto ligų diagnostikai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą C redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) T-bangos alternavimo mechanizmai išeminiuose širdies modeliuose
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas (plačiau)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) „Nemuno” slėnio projektas „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ (plačiau)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas "(UniGeb)"
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Slaugos, Veterinarinės maisto saugos ir Visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVeViT)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)