Spausdinti

EIT Health

Apie „EIT Health“  

 


 

 

 

 

EIT Health (liet. Europos inovacijų ir technologijų sveikatos srities bendruomenė) – ne pelno siekianti organizacija, viena iš didžiausių Europos viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių sveikatos priežiūros inovacijų srityje. „EIT Health“ yra unikalus Europos tinklas, apimantis 140 partnerių, įskaitant didžiausias bendroves, universitetus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrus, ligonines ir institutusTai yra viena didžiausių sveikatos srities viešai finansuojamų iniciatyvų, ją remia Europos Komisija ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT). 

„EIT Health“ 2018 metai skaičiais: 

  • 2018 m. „EIT Health“ paramos sulaukė daugiau nei 400 startuolių; 
  • Per 2018 m. rinkai  pateikta daugiau nei 40 inovatyvių produktų ir paskirstyta daugiau nei 50 mln. eurų;  
  • „EIT Health“ veikloje tiesiogiai dalyvauja 10 tūkst. ES piliečių; 
  • Daugiau nei 140 partnerių – maždaug 50 bendrovių, apie 50 universitetų ir 50 kitų šalių, pvz.: inkubatorių, MTEP subjektų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir sveikatos priežiūros paslaugų finansuotojų; 
  • Septyni iš dešimties didžiausių ES universitetų yra asocijuotieji „EIT Health“ partneriai; 
  • „EIT Health“ projektuose aktyviai dalyvauja 800 asmenų (iš jų  48 proc. moterų); 
  • Šiuo metu yra vykdomos penkios „EIT Health“ studijų programos. 

EIT Health InnoStars – viena iš septynių geografinių „EIT Health“ sričių, kur pagrindinis dėmesys skiriamas pažangesnėms šalims, kurios Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje (EIS) laikomos vidutinėmis novatorėmis. „InnoStars“ regionas apima pusę Europos, įskaitant Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Portugalijos regionus bei šalis, kurios yra įtrauktos į Regioninę inovacijų sistemą: Baltijos šalis, Kroatiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Graikiją, Rumuniją. Šioje teritorijoje sutelkta daugiausiai inovacijoms skirtų Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) lėšų – iki 2023 m. tam skirta 20 milijardų eurų. „InnoStars“ pagrindinį dėmesį skiria verslumo, novatoriškumo ir švietimo sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir aktyvios senatvės sritims. 

Regioninė inovacijų sistema yra programa, kurios tikslas – didinti inovacijų diegimo pajėgumą ES regionuose, negaunančiuose tiesioginės naudos iš „EIT Health“ ir kitų EIT žinių bei inovacijų bendrijų (ŽIB) veiklos. Kaip pagrindinė šios programos koordinatorė, „EIT Health InnoStars sukuria unikalią jungtį su geografiškai  tolimesniais centrais ir juos įtraukia į Europos inovacijų ekosistemą.  Šiuo metu 13 šalių veikia 14 konkurso būdu atrinktų „EIT Health RIS“ centrų, kurie remia vietos bendruomenių, besirūpinančių sveikatos priežiūros srities naujovėmis, plėtrą. Lietuvoje centrams priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Kauno technologijos universitetas.  

Daugiau informacijos: www.eithealth.eu   

Kontaktai:  

Irina Semeško, LSMU Plėtros tarnybos projektų koordinatorė  
Mobilus telefonas +37060231382; el.paštas: irina.semesko@lsmuni.lt