Spausdinti

Tarptautinių fondų mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Metai

Padalinys

1

Analysis of biomarkers, discovered by research using S. pombe, in human blood

2015-2016

MF Akių ligų kl.

2

WHO Cross National Survey: Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas (Health Bahaviour of School-Aged Children: a world Health Organization Cross-National Survey (PSO HBSC)

tęstinis

Visuomenės sveikatos f-tas

3

WHO Childfood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

tęstinis

Visuomenės sveikatos f-tas