Spausdinti

Mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos planavimas

Universitete pagal 9001:2008 kokybės vadybos standarto rekomendacijas siekiama kurti mokslinių tyrimų kokybės sistemą. 

Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema rengiama taip, kad būtų galima pasiekti Strateginiame plane numatytus Universiteto tikslus, plėtoti aukštą atliekamų darbų mokslinį lygį visais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija ar klinika, šioje sistemoje bus skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri aukščiausią laipsnį įgyja individualaus darbuotojo lygmenyje. 

Kokybės sieksime įvairiomis priemonėmis: mokslininkų darbo procesų tobulinimu, planuojamų tyrimo projektų peržiūra, kai konsultuojamasi su žymiais kitų institucijų mokslininkais, skaidraus mokslininkų pasiekimų vertinimu. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, planuojama nustatyti optimalią mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūrą. Ji turėtų būti bendros Universiteto kokybės užtikrinimo sistemos dalis ir apibūdinti LSMU  vadovybės kokybės politiką,  jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras.

Tikėtina, kad tuo pavyzdžiu bus kuriamos specifinės MA ir VA lokalios biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių vykdomų mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros, atitinkančios skirtingų sričių ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės reikalavimus.

Planuojama parengti ir kokybės valdymo aspektu aprašyti šias su MTEP veikla susijusias procedūros:

  •       dokumentų ir duomenų valdymas,
  •       pirkimas,
  •       kokybės vidaus auditas,
  •       koregavimo ir prevenciniai veiksmai,
  •       kvalifikacijos tobulinimas,
  •       mokslinės produkcijos identifikavimas,
  •       sutarčių sudarymo proceso valdymas,
  •       mokslinių tyrimų infrastruktūros priežiūros valdymas,
  •       mokslo produkcijos reikšmingumo nustatymas.

Universiteto vykdomų mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema bus atvira: manome, jog palaipsniui bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros visuose padaliniuose.