Spausdinti

KTU-LSMU-VDU-LEI mokslininkų grupių projektų konkursas

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL BENDRŲ KTU, LSMU, VDU IR LEI MOKSLO PROJEKTŲ FINANSAVIMO

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucija) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti.

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2020 m. kovo 9 d.

Priimamos Institucijų visų prioritetinių mokslo krypčių paraiškos, tačiau pirmenybė teikiama šioms tematikoms: „Dirbtinis intelektas“ (LSMU, KTU), „Branduolinė medicina“ (LSMU), „Klimato kaita, energetika, energetinis efektyvumas, mobilumas“ (LEI, KTU, VDU), „Diagnostikos technologijos“ (KTU), „Agroinovacijos“ (VDU), „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ (VDU, KTU).

Projektų pradžia – 2020 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2020 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijoms, grupės.

Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovai ar vykdytojai.

Dėl to paties projekto finansavimo vienu metu teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto mokslo grupę sudarančių tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I–III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

IV–V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.

Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais), būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (išskyrus LSMU). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti projekto abiejų vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat – bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos.

PARAIŠKOS PRIIMAMOS:

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., tel. (8 37) 327 276).
Partneriai:
KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas, K. Donelaičio g. 73, 424 kab., tel. (8 37) 300 081, el. p. mokslo.projektai@ktu.lt).
VDU:
el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Žinių ir technologijų perdavimo centras, K. Donelaičio g. 52, 208 kab., tel. (8 37) 327 809, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).
LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, Breslaujos g. 3, 208 kab., tel. (8 37) 401 804).

 
word-icon.png (zoomed, 128x128) KTU-LSMU-VDU-LEI mokslininkų grupių projekto paraiškos forma (138 KB)
word-icon.png (zoomed, 128x128) KTU-LSMU-VDU-LEI mokslininkų grupių projekto paraiškos forma anglų kalba (127 KB)
word-icon.png (zoomed, 128x128) KTU-LSMU-VDU-LEI projektų rašto forma (77 KB)
word-icon.png (zoomed, 128x128) KTU-LSMU-VDU-LEI projektų vertinimo forma (83 KB)