Spausdinti

Priėmimas į doktorantūros studijas 2022 m.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR NEFINANSUOJAMAS MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SRITIES MEDICINOS, ODONTOLOGIJOS, FARMACIJOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR SLAUGOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS, GAMTOS MOKSLŲ SRITIES BIOLOGIJOS, BIOFIZIKOS MOKSLO KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS, BEI ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES VETERINARIJOS IR GYVŪNŲ MOKSLŲ KRYPČIŲ DOKTORANTŪROS STUDIJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti gamtos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių aukščiausiosios kompetencijos mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių procesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei gerovę.

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro (ar jam prilyginto aukštojo mokslo) kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindiniai konkurso kriterijai:
1. doktorantūros paraiškos atitiktis fakulteto ar mokslo instituto plėtros tikslams;
2. doktorantūros paraiškos moksliškumas;
3. magistrantūros arba jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai;
4. skelbti mokslo straipsniai ar referatas, jei nėra paskelbtų recenzuojamų mokslo straipsnių;
5. mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimas ir motyvacija;
6. mokslinio tyrimo atitikimas strateginėms Universiteto plėtros kryptims.

Mokslo centrui pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą Rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (atsisiųsti Prašymo formą (53 KB) );
2. gyvenimo aprašymą (atsisiųsti Gyvenimo aprašymo formą (41 KB) );
3. dviejų mokslininkų rekomendacijas (padalinio vadovo, kuriame pretendentas pageidauja studijuoti bei numatomo  doktorantūros vadovo);
4. magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo kopiją;
5. diplomo priedėlio/priedų kopijas (akademinės pažymos kopiją);
6. specializuotos medicinos praktikos licencijos kopiją (stojantiems į klinikinius padalinius);
7. bibliografijos sąrašą (patvirtiną atsakingo LSMU bibliotekos darbuotojo) ir mokslo straipsnių kopijas. Jeigu nėra paskelbta mokslo straipsnių - mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo padalinys, pageidavęs doktorantūros vietos). Referatą rekomendacijoje balais dešimtbalėje sistemoje įvertina numatomas doktorantūros vadovas);
8. pavardės keitimą liudijančio dokumento kopijas;
9. stojamosios studijų įmokos (40 Eur) kvito kopiją.
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas, banko kodas - 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172

Prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d.
Dokumentai priimami – A. Mickevičiaus g. 7, 106 k., Kaunas, tel. 32 72 76, 32 72 77.

Priėmimo taisyklės (PDF) (200KB)

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 2022-06-23 Nr. V-1032 "DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2022 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJAS IR MOKSLO AR MENO KRYPTIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO"MOKSLINIO DARBO TEMŲ IR NUMATOMŲ DARBO VADOVŲ SĄRAŠAI

GAMTOS MOKSLŲ SRITIS
Biologijos krypties (N 010) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Biofizikos krypties (N 011) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SRITIS
Medicinos krypties (M 001) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Odontologijos krypties (M 002) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Farmacijos krypties (M 003) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Visuomenės sveikatos krypties (M 004) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Slaugos krypties (M 005) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIS
Veterinarijos krypties (A 002) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas
Gyvūnų mokslų krypties (A 003) mokslinių tyrimų tematikų ir numatomų vadovų sąrašas