Spausdinti

Priėmimas į doktorantūros studijas 2020 m.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SKELBIA KONKURSĄ Į

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ SRITIES,

GAMTOS MOKSLŲ SRITIES 

BEI

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITIES  DOKTORANTŪROS STUDIJAS

 

Priėmimo į doktorantūrą konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro (ar jam prilyginto aukštojo mokslo) kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindiniai konkurso kriterijai – magistrantūros ar jai lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos studijų baigimo rezultatai, rezidentūros baigimo balai (stojant į klinikinę doktorantūrą), skelbti mokslo darbai arba referatas, pateiktos mokslininkų rekomendacijos: padalinio, į kurį priimamas doktorantas, vadovo bei numatomo doktoranto vadovo nuomonės.

Mokslo centrui pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą Rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (atsisiųsti Prašymo formą (74 KB) );
 2. gyvenimo aprašymą (atsisiųsti Gyvenimo aprašymo formą (40 KB) );
 3. magistro ar jam prilygintos aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo kopiją;
 4. diplomo priedų kopijas (akademinės pažymos kopiją);
 5. baigusiems rezidentūrą - rezidentūros baigimo pažymėjimo ir egzamino protokolo kopijos;
 6. dviejų mokslininkų rekomendacijas (viena iš jų - padalinio vadovo, kuriame numato studijuoti doktorantas, kita - numatomo mokslinio vadovo);
 7. bibliografijos sąrašą (patvirtiną LSMU bibliotekos darbuotojos) ir mokslo straipsnių kopijas. Jeigu nėra paskelbta mokslo straipsnių - mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo padalinys, pageidavęs doktorantūros vietos). Referatą rekomendacijoje balais dešimtbalėje sistemoje įvertina numatomas doktoranto vadovas);
 8. specializuotos medicinos praktikos licencijos kopiją (stojantiems į klinikinę doktorantūrą);
 9. stojamosios studijų įmokos (21 Eur) kvito kopiją.

  Sąskaitos rekvizitai :

  Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas, banko kodas - 70440, sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, įmokos kodas 6172


Prašymas priimamas ir registruojamas tik pateikus visus reikalingus dokumentus nuo 2020 m. birželio 12 d. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.

Dokumentai priimami – A. Mickevičiaus g. 7, 106 k., Kaunas, tel. 32 72 76, 32 72 77.

Priėmimo taisyklės (PDF) (172KB)