Spausdinti

Doktorantūros studijų dalykai žemės ūkio mokslų srities doktorantams

Programos kodas

Programos pavadinimas

Kryptis

Padaliniai, ruošę programą

Programos koordinatorius

Apimtis (ECTS)

VF/NUL/D-08

Andrologija ir gyvulių sėklinimas

A 002

Stambiųjų gyvūnų kl.

Prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas

6

VF/MSK/D-12

Aplinkos veiksnių įtaka gyvulių sveikatai ir maisto produktų saugai

A 002

Maisto saugos ir kokybės k-ra

Prof. dr. Gražina Januškevičienė

6

VF/AFK/D-01

Bandomieji gyvūnai, gerovės aspektai ir jų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais

A 002

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Antanas Sederevičius;

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

GTF/GATI/D-24

Gyvūnų auginimo technologijos ir jų sąsajos su produktyvumu, produkcijos kokybe bei klimato kaita

A 003

Gyvūnų auginimo technologijų inst.;  Gyvulinnkystės inst.; Gyvūnų mitybos k-ra; Maisto saugos ir kokybės k-ra

Prof. dr. Elena Bartkienė

6

GTF/GMK/D-25

Gyvūnų mityba ir dietologija

A 003

Gyvūnų mitybos k-ra

Doc. dr. Rolandas Stankevičius

6

VF/NUL/D-09

Gyvūnų nevaisingumo profilaktika ir gydymas

A 002

Stambiųjų gyvūnų kl.

Prof. dr. Vytuolis Žilaitis

6

VF/AFK/D-18

Gyvūnų palyginamoji fiziologija

A 003

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

GTF/GVK/D-15

Gyvūnų selekcija ir biologinės įvairovės apsauga

A 002, A 003

Gyvūnų veisimo k-ra

Prof. dr. Vida Juozaitienė

6

VF/ULK/D-05

Gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologija, prevencija ir kontrolė

A 002

Veterinarinės patabiologijos k-ra; Mikrobiologijos ir virusologijos inst.

Prof. habil. dr. Saulius Petkevičius

6

GTF/GATI/D-23

Gyvūnų terapija - augintinio socializavimas, vedlio parengimas, terapijos vaidmuo fizinėje ir psichosocialinėje reabilitacijoje

A 003

GMF Gyvūnų auginimo technologijų inst.; Neuromokslų inst.; Gyvulinnkystės inst.; Sporto medicinos kl.

Prof. dr. Elena Bartkienė

6

VF/AFK/D-02

Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai

A 002

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Judita Žymantienė

6

VF/NUL/D-10

Klinikinė-eksperimentinė chirurgija

A 002

Stambių gyvulių kl.;

dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų kl.

Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas

6

VF/AFK/D-03

Kompleksinė gyvūnų kūno sričių morfologinė analizė

A 002

Anatomijos ir fiziologijos k-ra

Prof. dr. Ingrida Monkevičienė

6

VF/MSK/D-11

Mikroorganizmų genotipavimas

A 002

Maisto saugos ir kokybės k-ra; Užkrečiamųjų ligų k-ra

Prof. dr. Mindaugas Malakauskas

6

MF/KED/D-13

Mokslinės medžiagos interpretacija užsienio kalba

A 002

Kalbų ir edukacijos k-ra

Doc. dr. Silvija Rakutienė

6

GTF/GVK/D-14

Mokslinių tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizė

A 002, A 003

Gyvūnų veisimo k-ra

Prof. dr. Vida Juozaitienė

6

VF/NUL/D-06

Neužkrečiamosios ligos

A 002

Stambių gyvulių kl.; dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų kl.; VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras

Dr. Arūnas Rutkauskas

6

VF/ULK/D-04

Palyginamoji bendroji patologija

A 002

Veterinarinės patabiologijos k-ra; Patologijos centras; Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst.

Prof. dr. Vita Riškevičienė

6

GTF/BIO/D-22

Taikomoji genetika gyvulininkystėje

A 003

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

dr. Kristina Morkūnienė

6

GTF/BIO/D-16

Veterinarinė genetika

 A 002

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Doc. dr. Nijolė Pečiulaitienė

6

VF/NUL/D-07

Veterinarinė klinikinė farmakologija

A 002

Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų kl.

Doc. dr. Gintaras Daunoras 

6

MF/BCH/D-17

Veterinarinė molekulinė biologija

A 002

Biochemijos k-ra

Dr. Vaida Andrulevičiūtė

6