Doktorantūra

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

1. biologijos,

2. biofizikos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

3. medicinos,

4. odontologijos,

5. farmacijos,

6. visuomenės sveikatos,

7. slaugos,

8. veterinarijos,

9. gyvūnų mokslų

10. biochemija su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

Doktorantų skaičius

2019 m. sausio 1 d. Universitete studijavo 223 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 46 doktorantai finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis, 2 doktorantai mokantys už mokslą.

Mokslo kryptis

Iš viso

Doktorantų skaičius

Nuolatinės studijų formos

Išstęstinės studijų formos

Biologija – N 010

28 28

 

Biofizika – N 011

4 4

 

Medicina – M 001

128 128

 

Odontologija – M 002

12 12

 

Farmacija – M 003

13 13

 

Visuomenės sveikata – M 004

23 22 1

Slauga – M 005

19 19

 

Veterinarija – A 002

27 26 1

Gyvūnų mokslai – A 003

16 16

 

Biochemija - N 004

1 1  

IŠ VISO

271 269 2

 

Doktorantūros studijų veiksmingumas

Kryptis
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.
biologija - N 010
100
60
100
75
80
80
100
75
100
biofizika - N 011
100
100

-

-

-

100

100

100

100

medicina - M 001
82,1
87,5
83,3
78,3
81
86,7
87,5
76,2
87,0
odontologija - M 002
100
100
100
100
100
100
100
100
100
farmacija - M 003
100
100
100
75
66,7
100
50
75
100
visuomenės sveikata - M 004
75,0
100
100
66,7
85,7
100
57,1
50
66,7
slauga - M 005
100
66,7
66,7
100
66,7
100
50
0
80,0
veterinarija - A 002
87,5
100
66,7
100
100 100 100 50 100
gyvūnų mokslai - A 003
100
75
100
100
 60 33,3 - 100 -
Vidurkis
86,2
86,2
87,5
83,3
80,8
86,8
76,3
63,9
88,9

 

 Apgynusiųjų disertacijas ir baigusiųjų doktorantūros studijas santykis procentais

Apgynusiųjų disertacijas doktorantų įdarbinimas Universitete ar kitoje mokslo institucijoje

 

 

Apgynė disertaciją

(abs.sk.)

 

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (abs.sk.)

 

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (proc.)

 

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 3 metų nuo gynimo (proc.)

2010 m.

54

46

85,2

79,6

2011 m.

40

33

82,5

70,6

2012 m.

44

35

79,5

 68,2

2013 m.

43

30

69,8

60,5

2014 m.

52 39

75,0

 60,0

2015 m.

43

37

86,0

 71,4

2016 m.

31

21

67,7

 

2017 m.

33

26

78,8

 

2018 m.

46

35

76,1

 

Doktorantūros studijų kokybės stebėsenos rezultatai 2013-2019 m.

Doktorantų apklausa vykdoma vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta doktorantų apklausos anketa. 
 

2013-2016 m. apklausos rezultatai

 

2017-2018 m. apklausos rezultatai


2019 m. apklausos rezultatai