Doktorantūra

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

1. biologijos,

2. biofizikos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

3. medicinos,

4. odontologijos,

5. farmacijos,

6. visuomenės sveikatos,

7. slaugos,

8. veterinarijos,

9. gyvūnų mokslų

10. biochemija su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

Doktorantų skaičius

2020 m. rugsėjo 1 d. Universitete studijavo 224 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 44 doktorantai finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis, 2 doktorantai mokantys už mokslą.

Mokslo kryptis

Iš viso

Doktorantų skaičius

Nuolatinės studijų formos

Išstęstinės studijų formos

Biologija – N 010

34 34

 

Biofizika – N 011

4 4

 

Medicina – M 001

136 136

 

Odontologija – M 002

10 10

 

Farmacija – M 003

17 17

 

Visuomenės sveikata – M 004

13 13

Slauga – M 005

15 15

 

Veterinarija – A 002

28 27 1

Gyvūnų mokslai – A 003

12 12

 

Biochemija - N 004

1 1  

IŠ VISO

270 269 1

 

Doktorantūros studijų veiksmingumas

 

LSMU doktorantų, apgynusių disertacijas 2016–2020 m., studijų veiksmingumo analizė (proc.)

Apgynusiųjų disertacijas doktorantų įdarbinimas Universitete ar kitoje mokslo institucijoje

 

Apgynė disertaciją

(abs.sk.)

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (abs.sk.)

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (proc.)

2016 m.

31

21

67,7

2017 m.

33

26

78,8

2018 m.

46

35

76,1

2019 m.

38

30

78,9

2020 m.

42

28

66,7

Doktorantūros studijų kokybės stebėsenos rezultatai 2013-2020 m.

Doktorantų apklausa vykdoma vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta doktorantų apklausos anketa. 
 

2013-2016 m. apklausos rezultatai

 

2017-2018 m. apklausos rezultatai


2019 m. apklausos rezultatai


2020 m. apklausos rezultatai