Doktorantūra

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

  1. biologijos,

  2. biofizikos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

  3. medicinos,

  4. odontologijos,

  5. farmacijos,

  6. visuomenės sveikatos,

  7. slaugos,

  8. veterinarijos,

  9. gyvūnų mokslų

  10. biochemija su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

 • Doktorantų skaičius

  2019 m. sausio 1 d. Universitete studijavo 223 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 46 doktorantai finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis, 2 doktorantai mokantys už mokslą.

  Mokslo kryptis

  Iš viso

  Doktorantų skaičius

  Nuolatinės studijų formos

  Išstęstinės studijų formos

  Biologija – N 010

  28 28

   

  Biofizika – N 011

  4 4

   

  Medicina – M 001

  128 128

   

  Odontologija – M 002

  12 12

   

  Farmacija – M 003

  13 13

   

  Visuomenės sveikata – M 004

  23 22 1

  Slauga – M 005

  19 19

   

  Veterinarija – A 002

  27 26 1

  Gyvūnų mokslai – A 003

  16 16

   

  Biochemija - N 004

  1 1  

  IŠ VISO

  271 269 2

   

 • Doktorantūros studijų veiksmingumas

  Kryptis
  2010 m.
  2011 m.
  2012 m.
  2013 m.
  2014 m.
  2015 m.
  2016 m.
  2017 m.
  2018 m.
  biologija - N 010
  100
  60
  100
  75
  80
  80
  100
  75
  100
  biofizika - N 011
  100
  100

  -

  -

  -

  100

  100

  100

  100

  medicina - M 001
  82,1
  87,5
  83,3
  78,3
  81
  86,7
  87,5
  76,2
  87,0
  odontologija - M 002
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  100
  farmacija - M 003
  100
  100
  100
  75
  66,7
  100
  50
  75
  100
  visuomenės sveikata - M 004
  75,0
  100
  100
  66,7
  85,7
  100
  57,1
  50
  66,7
  slauga - M 005
  100
  66,7
  66,7
  100
  66,7
  100
  50
  0
  80,0
  veterinarija - A 002
  87,5
  100
  66,7
  100
  100 100 100 50 100
  gyvūnų mokslai - A 003
  100
  75
  100
  100
   60 33,3 - 100 -
  Vidurkis
  86,2
  86,2
  87,5
  83,3
  80,8
  86,8
  76,3
  63,9
  88,9

   

   Apgynusiųjų disertacijas ir baigusiųjų doktorantūros studijas santykis procentais

 • Apgynusiųjų disertacijas doktorantų įdarbinimas Universitete ar kitoje mokslo institucijoje

   

   

  Apgynė disertaciją

  (abs.sk.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 1 metų nuo gynimo (abs.sk.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 1 metų nuo gynimo (proc.)

   

  Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

  po 3 metų nuo gynimo (proc.)

  2010 m.

  54

  46

  85,2

  79,6

  2011 m.

  40

  33

  82,5

  70,6

  2012 m.

  44

  35

  79,5

   68,2

  2013 m.

  43

  30

  69,8

  60,5

  2014 m.

  52 39

  75,0

   60,0

  2015 m.

  43

  37

  86,0

   71,4

  2016 m.

  31

  21

  67,7

   

  2017 m.

  33

  26

  78,8

   

  2018 m.

  46

  35

  76,1

   
 • Doktorantūros studijų kokybės stebėsenos rezultatai 2013-2018 m.

  Doktorantų apklausa vykdoma vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta doktorantų apklausos anketa.