Spausdinti

Funkcijos

Pagrindinės LSMU Doktorantų tarybos funkcijos yra šios:
 
  • Atstovauti LSMU doktorantų interesams Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius mastu;
  • Teikti doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas LSMU Studentų atstovybės ar Universiteto struktūras;
  • Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleisti doktorantams aktualią informaciją, organizuoti diskusijas aktualiais klausimais, rengti ir organizuoti nuomonės apklausas;
  • Svarbiems klausimams spręsti organizuoti doktorantų visuotinius susirinkimus;
  • Teikti užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais kompetentingoms ar atsakingoms institucijoms;
  • Organizuoti doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius, dalyvauti tokių renginių organizavime;
  • Tvarkyti doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.