Doktorantų taryba

Funkcijos

Pagrindinės LSMU Doktorantų tarybos funkcijos yra šios:
 
  • Atstovauti LSMU doktorantų interesams Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius mastu;
  • Teikti doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas LSMU Studentų atstovybės ar Universiteto struktūras;
  • Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleisti doktorantams aktualią informaciją, organizuoti diskusijas aktualiais klausimais, rengti ir organizuoti nuomonės apklausas;
  • Svarbiems klausimams spręsti organizuoti doktorantų visuotinius susirinkimus;
  • Teikti užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais kompetentingoms ar atsakingoms institucijoms;
  • Organizuoti doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius, dalyvauti tokių renginių organizavime;
  • Tvarkyti doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.

Tarybos nariai

 LSMU Doktorantų taryba 2018-2019 m.m.

Pirmininkas

Gediminas Samulėnas

Medicinos fakultetas, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

Tel. 8 685 70323; el. paštas gediminas.samulenas@gmail.com

 

Pirmininko pavaduotojas

Vilius Marma

Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Doktorantūros kryptis - biofizika (02B)

Tel. 8 616 13944, el.paštas: vilius.marma@lsmuni.lt; mazdaug@gmail.com

 

Tarybos sekretorė

Rūta Navardauskaitė

Medicinos fakultetas, Endokrinologijos klinika

Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

Tel. 8 673 05623; el. paštas ruta.navardauskaite@gmail.com

 

Tarybos nariai

Edgaras Diržius

Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

Tel. 8 612 96552, el.paštas: edgaras.dirzius@lsmuni.lt; edgarasdirzius@gmail.com

 

Birutė Bartkevičiūtė

Slaugos fakultetas, Geriatrijos klinika

Doktorantūros kryptis – slauga (10B)

Tel. 8 687 21261, el. paštas birute.bartkeviciute@lsmuni.lt; birutebart@hotmail.com

 

Ieva Golubickaitė

Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

Tel. 8 689 55503, el. paštas ieva.golubickaite@gmail.com

 

Jelena Gudač

Odontologijos fakultetas, Dantų ir burnos ligų klinika

Doktorantūros kryptis – odontologija (07B)

Tel. 8 612 96384, el.paštas jelenagudac@gmail.com

 

Justina Kačerauskienė

Medicinos fakultetas, Akušerijos ir ginekologijos klinika

Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

Tel. 8 618 31161, el. paštas justina.kacerauskiene@yahoo.com

 

Olga Meščeriakova-Veliulienė

Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos vadybos katedra

Doktorantūros kryptis - visuomenės sveikata (09B)

Tel. 8 670 45630; el. pastas olga.mesceriakova-veliuliene@lsmuni.lt

 

Simona Sakalauskaitė

Veterinarijos fakultetas, Patobiologijos katedra

Doktorantūros kryptis - veterinarija (02A)

Tel. 8 663 53023, el. paštas simona.sakalauskaite@lsmuni.lt

 

Rytis Stakaitis

Neuromokslų institutas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorija

Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

Tel. 8 641 81107, el. paštas r.stakaicio@gmail.com

 

Rūta Urbanavičiūtė

Neuromokslų institutas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorija

Doktorantūros kryptis – biologija (01B)

Tel. 8 653 37008, el. paštas urbanaviciute.ruta@gmail.com

 

Alvita Vilkevičiūtė

Neuromokslų institutas, Oftalmologijos laboratorija

Doktorantūros kryptis – biologija (01B)

Tel. 8 624 24461, el. pastas alvita.vilkeviciute@lsmuni.lt; alvitavilkeviciute@gmail.com

 

Eglė Zokaitytė

Veterinarijos fakultetas, Maisto saugos ir kokybės katedra

Doktorantūrs kryptis - zootechnika (03A)

Tel. 8 620 29101, el. paštas ezokaityte@gmail.com

 

Nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“

Kiekvienais metais LSMU Doktorantų taryba, kartu su LSMU Prorektore mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaite ir LSMU Mokslo fondu organizuoja jau tradicine tapusią, nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją „Mokslas – sveikatai". Kiekvienais metais ši konferencija vyksta balandžio mėnesį ir yra skirta Pasaulinei sveikatos dienai (balandžio 7-oji) paminėti. 

Konferencijos tikslas - sutelkti skirtingų sričių doktorantus iš skirtingų Lietuvos universitetų pristatyti savo atliekamus mokslinius tyrimus, padiskutuoti apie akutaliausias sveikatos problemas, dalintis mintimis ir idėjomis, iškoti tarpdisciplinių, tarpuniversitetinių bendradarbiavimo galimybių.

2013 metų balandžio 5-ąją dieną vykusi konferencijas "Mokslas - sveikatai" - jau šeštoji. Plačiau apie vykusią konferenciją skaitykite LSMU ir LSMU ligoninės Kauno klinikų savaitraščio "Ave vita" 15 numeryje

          

                      

Konferencijos akimirkos

Socialinis tinklas

Prisijunkite prie LSMU Doktorantų tarybos administruojamo puslapio LSMU doktorantai socialiniame tinkle Facebook!
 
 
Taip pat daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje http://www.lsmudoktorantai.lt/