Doktorantų taryba

 • Funkcijos

  Pagrindinės LSMU Doktorantų tarybos funkcijos yra šios:
   
  • Atstovauti LSMU doktorantų interesams Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius mastu;
  • Teikti doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas LSMU Studentų atstovybės ar Universiteto struktūras;
  • Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleisti doktorantams aktualią informaciją, organizuoti diskusijas aktualiais klausimais, rengti ir organizuoti nuomonės apklausas;
  • Svarbiems klausimams spręsti organizuoti doktorantų visuotinius susirinkimus;
  • Teikti užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais kompetentingoms ar atsakingoms institucijoms;
  • Organizuoti doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius, dalyvauti tokių renginių organizavime;
  • Tvarkyti doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.
 • Tarybos nariai

   LSMU Doktorantų taryba 2018-2019 m.m.

  Pirmininkas

  Gediminas Samulėnas

  Medicinos fakultetas, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

  Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

  Tel. 8 685 70323; el. paštas gediminas.samulenas@gmail.com

   

  Pirmininko pavaduotojas

  Vilius Marma

  Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

  Doktorantūros kryptis - biofizika (02B)

  Tel. 8 616 13944, el.paštas: vilius.marma@lsmuni.lt; mazdaug@gmail.com

   

  Tarybos sekretorė

  Rūta Navardauskaitė

  Medicinos fakultetas, Endokrinologijos klinika

  Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

  Tel. 8 673 05623; el. paštas ruta.navardauskaite@gmail.com

   

  Tarybos nariai

  Edgaras Diržius

  Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

  Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

  Tel. 8 612 96552, el.paštas: edgaras.dirzius@lsmuni.lt; edgarasdirzius@gmail.com

   

  Birutė Bartkevičiūtė

  Slaugos fakultetas, Geriatrijos klinika

  Doktorantūros kryptis – slauga (10B)

  Tel. 8 687 21261, el. paštas birute.bartkeviciute@lsmuni.lt; birutebart@hotmail.com

   

  Ieva Golubickaitė

  Gyvūnų mokslų fakultetas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

  Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

  Tel. 8 689 55503, el. paštas ieva.golubickaite@gmail.com

   

  Jelena Gudač

  Odontologijos fakultetas, Dantų ir burnos ligų klinika

  Doktorantūros kryptis – odontologija (07B)

  Tel. 8 612 96384, el.paštas jelenagudac@gmail.com

   

  Justina Kačerauskienė

  Medicinos fakultetas, Akušerijos ir ginekologijos klinika

  Doktorantūros kryptis – medicina (06B)

  Tel. 8 618 31161, el. paštas justina.kacerauskiene@yahoo.com

   

  Olga Meščeriakova-Veliulienė

  Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos vadybos katedra

  Doktorantūros kryptis - visuomenės sveikata (09B)

  Tel. 8 670 45630; el. pastas olga.mesceriakova-veliuliene@lsmuni.lt

   

  Simona Sakalauskaitė

  Veterinarijos fakultetas, Patobiologijos katedra

  Doktorantūros kryptis - veterinarija (02A)

  Tel. 8 663 53023, el. paštas simona.sakalauskaite@lsmuni.lt

   

  Rytis Stakaitis

  Neuromokslų institutas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorija

  Doktorantūros kryptis - biologija (01B)

  Tel. 8 641 81107, el. paštas r.stakaicio@gmail.com

   

  Rūta Urbanavičiūtė

  Neuromokslų institutas, Molekulinės neuroonkologijos laboratorija

  Doktorantūros kryptis – biologija (01B)

  Tel. 8 653 37008, el. paštas urbanaviciute.ruta@gmail.com

   

  Alvita Vilkevičiūtė

  Neuromokslų institutas, Oftalmologijos laboratorija

  Doktorantūros kryptis – biologija (01B)

  Tel. 8 624 24461, el. pastas alvita.vilkeviciute@lsmuni.lt; alvitavilkeviciute@gmail.com

   

  Eglė Zokaitytė

  Veterinarijos fakultetas, Maisto saugos ir kokybės katedra

  Doktorantūrs kryptis - zootechnika (03A)

  Tel. 8 620 29101, el. paštas ezokaityte@gmail.com

   

 • Nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“

  Kiekvienais metais LSMU Doktorantų taryba, kartu su LSMU Prorektore mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaite ir LSMU Mokslo fondu organizuoja jau tradicine tapusią, nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją „Mokslas – sveikatai". Kiekvienais metais ši konferencija vyksta balandžio mėnesį ir yra skirta Pasaulinei sveikatos dienai (balandžio 7-oji) paminėti. 

  Konferencijos tikslas - sutelkti skirtingų sričių doktorantus iš skirtingų Lietuvos universitetų pristatyti savo atliekamus mokslinius tyrimus, padiskutuoti apie akutaliausias sveikatos problemas, dalintis mintimis ir idėjomis, iškoti tarpdisciplinių, tarpuniversitetinių bendradarbiavimo galimybių.

  2013 metų balandžio 5-ąją dieną vykusi konferencijas "Mokslas - sveikatai" - jau šeštoji. Plačiau apie vykusią konferenciją skaitykite LSMU ir LSMU ligoninės Kauno klinikų savaitraščio "Ave vita" 15 numeryje

            

                        

  Konferencijos akimirkos

 • Socialinis tinklas

  Prisijunkite prie LSMU Doktorantų tarybos administruojamo puslapio LSMU doktorantai socialiniame tinkle Facebook!
   
   
  Taip pat daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje http://www.lsmudoktorantai.lt/