Spausdinti

Atviras LSMU fondas

Atviro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fondo veiklos pagrindinis tikslas – finansiškai paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantus, pedagoginius bei mokslo darbuotojus, vykstančius į stažuotes, kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ar panašiuose renginiuose užsienyje.

Atvirą fondą valdo Atviro fondo valdyba, kurią sudaro 5 asmenys: Atviro fondo valdybos pirmininkas ir Atviro fondo valdybos nariai, tvirtinami Rektoriaus įsakymu.

Asmuo, siekiantis gauti finansavimą iš Atviro fondo, turi užpildyti Universiteto Atviro fondo paraišką (LSMU Mokslinės veiklos reglamento 4 priedas). Paraiškoje privaloma nurodyti renginio pavadnimą lietuvių kalba (skliausteliuose galima nurodyti renginio pavadinimą ir originalo kalba).

Kartu su užpildyta paraiška turi būti pateikiama:

  • priimtų tezių patvirtinimo kopija;
  • kvietimo į stažuotę kopija.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška su prie jos pridedamais dokumentais, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatomos išvykimo į renginį dienos, įteikiama Mokslo centrui. Taip pat skaitmeninė paraiškos versija (Word formatu be parašo) siunčiama el. paštu Atviro fondo techninei sekretorei.

 

Papildoma informacija:

Doktorantams: Vykstant į išvyką doktorantas papildomai turi rašyti prašymą „Dėl doktoranto išvykos“, kuriame nurodo konkrečias vieno mėnesio išvykos datas ir konkrečias mokslinio tyrimo atlikimo vietas. Prašymą būtina pristatyti į Universiteto Mokslo centrą iki išvykimo datos. (daugiau informacijos rasite interneto puslapyje Doktorantūra -> Doktoranto dokumentai)  Jeigu doktorantas yra įdarbintas Universitete kaip darbuotojas, tada jis taip pat privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje.

Pedagoginiam ir mokslo darbuotojams: Vykstant į išvyką ir gavus finansavimą, darbuotojas privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje. Jeigu paskirtas kelionei finansavimas, vykti į išvyką atostogų metu negalima.

 

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (pakeistas LSMU senato 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 95-04)
 word-icon.png (thumb, 100x100)  Atviro LSMU fondo paraiška (72KB)

 

Kontaktai

  • Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, Atviro LSMU fondo valdybos pirmininkė

 

  • Dr. Rūta Vosyliūtė, Atviro LSMU fondo techninė sekretorė

Tel. (8 37) 32 72 51, mob. tel. 8 655 65 269

El. paštas  ruta.vosyliute@lsmuni.lt

Dokumentai priimami Mokslo centre.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.