Spausdinti

Atrask!

Lietuvos sveikatos mokslų universitete tradiciškai plėtojami biomedicinos ir žemės ūkio  mokslų sričių  tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Mokslinis potencialas

LSMU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas.

2010–2020 m. LSMU mokslininkai įgyvendino 27 Septintosios bendrosios programos (7BP) ir HORIZON2020 projektų, 6 EUREKA programos projektus ir dalyvavo 46 COST veiklose, publikavo daugiau nei 3315 straipsnių Clarivate Analytics Web of Science sąrašo leidiniuose su cituojamumo rodikliu.

LSMU siūlo 10 mokslo krypčių doktorantūros studijų programas. Šiuo metu Universitete studijuoja 268 doktorantai.

Aktyvi Universiteto mokslinė veikla kasmet įvertinama respublikinėmis mokslo premijomis ir kitaip pažymima šalies bei tarptautiniu mastu.

Ryšiai su pramone ir verslu

Universitetas sėkmingai įgyvendina Europos mokslo programų projektus ir glaudžiai bendradarbiauja su šalies  pramone bei verslu.

Naujausi mokslo, verslo ir studijų projektai

Nuo 2010 m. pradėtas vienas reikšmingiausių LSMU projektų – integruoto mokslo, studijų ir verslo centro slėnio „Santaka“ – įgyvendinimas. Tikimasi, kad šiame slėnyje bus sutelktas intelektinis, administracinis ir finansinis Lietuvos potencialas bei sukurtas didžiausias Lietuvoje taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų parkas.

Universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro kūrimas skatina  mokslinių tyrimų orientaciją į verslumą. 2012 metais LSMU mokslininkai kartu su verslo  partneriais vykdė tokias mokslines veiklas: UAB „Aconitum“ – augalinės kilmės vaistinių medžiagų kiekybinės analizės metodų kūrimas ir validavimas ; UAB „Biok laboratorija“ – odos priežiūros priemonių komponentų/pagalbinių medžiagų UV-filtrų savybių tyrimai ir vertinimas; UAB „Medicata“ – bičių nuodų kokybinis ir kiekybinis charakterizavimas, produktų su bičių nuodais kūrimas, tyrimai ir biofarmacinis vertinimas; UAB „Orivas“ – farmacinių preparatų mokslinės techninės dokumentacijos analizė ir vertinimas. Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija pasirengusi  ikiklinikiniams naujai kuriamų vaistų tyrimams, audinių inžinerijos mokslo darbams.  Personalizuotas gydymas antikoaguliantais ir antiagregantais,  uždegiminių žarnyno ligų gydymas azathioprinu  - yra sėkmingi transliacinio mokslo pavyzdžiai LSMU. Bendro KTU, LEI ir LSMU Inovacijų ir verslo centro kūrimas, Slėnių atviros prieigos centrų įkūrimas ir plėtotė  bei taikomųjų tyrimų plėtra yra tarp prioritetinių mokslinės veiklos krypčių.

Universitetas vykdo „Nemuno” slėnio projeką „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009, kurio metu ketinama sustiprinti viešą gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslinių tyrimų ir technologės plėtros bazę, sudarant sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones. LSMU kartu su jos pavaldume esančiais Veterinarijos institutu (VI) ir Gyvulininkystės institutu (GI) yra pagrindinės Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, besispecializuojančios gyvūnų užkrečiamų ligų gydymo ir profilaktikos srityse, kuriančios aukštos kokybės, saugesnius bei sveikesnius gyvūninių maistinių žaliavų produktus. Konsoliduotas gyvulininkystės, veterinarijos ir maisto ūkio mokslinis potencialas, su įgyvendinamo projekto kryptimis bei veiklomis susijusius verslo atstovus, skatins vystyti su slėnio kryptimis susijusius MTEP darbus, kurti ir diegti inovacijas, kurios galėtų duoti didžiausią naudą šalies maisto ūkiui, o tuo pačiu ir visos Lietuvos ekonomikos ir socialinės aplinkos vystymuisi.