Spausdinti

Trumpa istorija

Pirmosios sistemingos studentų apklausos apie studijų kokybę Kauno medicinos universitete (dabar – LSMU medicinos akademija) Studentų atstovybės iniciatyva pradėtos vykdyti nuo 1998 m.

2003m. Kauno medicinos universitete iš studijų centro, fakultetų dekanų deleguotų prodekanų ir studentų atstovybės narių buvo suformuota  Studijų kokybės vertinimo komisija, kuriai vadovavo Prorektorius studijoms. Komisijos funkcijos buvo organizuoti studentų apklausas apie studijuotus studijų dalykus, dienos užimtumą, studijų aplinkos etiškumą, apibendrinti ir vertinti sukauptus duomenis. Iki 2006/2007 m.m. pasiekta, kad visi studijuoti studijų dalykai būtų įvertinti bent vieną kartą.

Pradžioje apklausos vykdytos vien tik popierinių anketų pagalba, tačiau bendradarbiaujant su Universiteto informacinių technologijų centru iki 2010 m. studentų nuomonės tyrimai perkelti į elektroninę erdvę, o padedant Tarptautinių ryšių ir studijų centrui anketos buvo išverstos į anglų kalbą ir pateiktos pildyti užsienio studentams.

2010m., susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai bei susikūrus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Studijų kokybės vertinimo komisija pasipildė Veterinarijos akademijos fakultetų deleguotais nariais.

Plėtojant studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir 2012 m. Senatui patvirtinus Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatas, Studijų kokybės vertinimo komisija tapo Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija, išsiplėtė jos kompetencijos sritys ir veikla. Komisijos funkcijos apėmė ne tik studentų nuomonės tyrimą, bet ir bendrą Universiteto studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo strategiją, į studijų kokybės vertinimą įtraukti ne tik pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, bet ir rezidentai, doktorantai, dėstytojai, absolventai ir socialiniai partneriai.