Spausdinti

Klinikinės farmacijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Katedroje vykdomi racionalios farmakoterapijos bei vaistų terapinio monitoravimo sričių tyrimai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Efektyvaus ir racionalaus vaistų praktinio taikymo terapijoje vertinimas bei jo optimizavimas. Ši plati tyrimų kryptis apima daugelio vaistinių preparatų naudojimo gydymui tyrimus, siekiant objektyviai įvertinti veiksnius, galinčius paveikti terapijos efektyvumą. Nustatomi konkretūs būdai, kaip daryti  teigiamą įtaką taikomų terapijos metodų efektyvumui, identifikuojamiems vaistų vartojimo riziką didinantiems veiksniams.
  • Vaistų biofarmacinio charakterizavimo, farmakokinetikos tyrimai bei terapinis jų monitoravimas. Užtikrina saugų vaistų naudojimą gydymui, kai vertinami personaliniai ligonio ypatumai. Tyrimai padeda didinti naudojamos terapijos saugumą ir veiksmingumą, nustatyti konkrečių vaistų naudojimo terapijoje ypatumus.