Spausdinti

Fitofarmacijos laboratorija (Farmacijos fakultetas)

Laboratorijoje vykdomi vaistinių augalinių žaliavų, vaistinių preparatų ir kitų augalinės kilmės produktų tyrimai. Atliekami augalinės kilmės biologiškai aktyvių junginių, gryninimo, analizės, biologinio poveikio ir kiti farmaciniai tyrimai. Laboratorijoje formuojama mokslinių tyrimų kompetencijos bazė auglinių vaistinių preparatų srityje ir formuojamos kryptys šiuolaikinių technologijų įdiegimui.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Daugiakomponenčių augalinės kilmės mėginių cheminės sudėties tyrimai šiuolaikiniais skyrimo metodais.
  • Aukštomis technologijomis pagrįstų kiekinės ir kokybinės vaistinių augalinių žaliavų ir ekstraktų analizės metodikų kūrimas.
  • Bioįvairovės tyrimai ir augalinės kilmės biologiškai aktyvių junginių kaupimosi dėsningumų tyrimai vaistiniuose augaluose.
  • Vaistinių augalinių žaliavų biologiškai aktyvių  junginių, lydinčiųjų ir toksinių medžiagų kiekio tyrimai, kiekinių kriterijų nustatymas ir pagrindimas bei naujų standartizacijos parametrų kūrimas.
  • Metodikų kūrimas komplikuotų mėginių tyrimams bei biologiškai aktyvių junginių išskyrimui, gryninimui ir jų identifikavimui.
  • Augalinių vaistų kokybės užtikrinimo parametrų ir kriterijų nustatymas bei mokslinis pagrindimas;
  • Sukurtų kokybinės ir kiekinės analizės metodikų  diegimas pramonės įmonėse.
  • Bendradarbiavimas su verslo partneriais naujų vaistinių preparatų kūrime (panaudojant naujas augalines žaliavas, naujus biologiškai aktyvių junginių išskyrimo metodus), jų gamybos proceso kontrolėje.
  • Ekstraktų ir preparatų standartizavimas ir normalizavimas, remiantis biologiškai aktyvių ir analitinių markerių kiekybės parametrais.
  • Fitopreparatų cheminio ir biologinio ekvivalentiškumo tyrimai, žaliavų ir preparatų saugumo tyrimai, biologinio aktyvumo tyrimas.