Spausdinti

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra (Farmacijos fakultetas)

Pagrindiniai katedros veiklos tikslai ir uždaviniai: skatinti šiuolaikinių tyrimo metodų plėtrą toksikologijos ir farmakokinetikos srityse, vaistinių  žaliavų ir preparatų kokybės vertinimo srityje; kurti vaistinių preparatų cheminio tyrimo metodikas moksliniam ir pramoniniam taikymui; plėtoti priemaišų ir metabolitų bei įvairios kilmės toksinų analizės metodikas; vykdyti aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus bei vykdyti kitus užsakomuosius tyrimus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vitro, tyrimo metodikų kūrimas ir optimizavimas.
  • Vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vivo pagal sukurtas metodikas.
  • Biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų ir pesticidų tyrimai validuota ar oficialia metodika vaistinėje žaliavoje ir  preparatuose.
  • Validuotų tyrimo metodikų kūrimas biologiškai aktyvių junginių kiekio nustatymui biologiniuose objektuose.
  • Biologiškai aktyvių junginių  metabolitų nustatymo metodikų kūrimas.
  • Vaistinių preparatų stabilumo tyrimai (analitinių metodikų sukūrimas, stabilumui įtakos turinčių faktorių ir skilimo metu susidariusių produktų identifikavimas ir tyrimas).

Vaistų formų fizinis charakterizavimas ir jo pritaikymas farmacinių preparatų kokybės sistemose.