Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras

 • Paukščių lesalų ir paukštininkystės laboratorija

  • Tiriama pašarinių žaliavų kokybė
  • Atliekami pašarų priedų tyrimai
  • Optimizuojamos pašarų ir lesalų receptūros
  • Tiriama paukščių, kiaulių, triušių ir žuvų virškinimo fiziologija
  • Tiriama gyvūninės kilmės produktų kokybė (paukštiena; kiaušiniai, kiauliena, triušiena, žuvų mėsa)
 • Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija

  • Bulių, kuilių, eržilų, avinų, šunų, tranų reprodukcinių savybių tyrimai
  • Bulių, kuilių, eržilų, avinų, šunų, tranų spermos kriokonservavimo metodų optimizavimas
  • Galvijų embrionų gavimas, ilgalaikis išsaugojimas, transplantavimas
  • Gyvūnų bandų vaisos rodiklių analizė ir įvertinimas
  • Gyvūnų bandų reprodukcijos valdymo planų rengimas
  • Selekcinių planų, programų rengimas atskiroms gyvūnų bandoms arba veislėms
 • Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras

  • Galvijų didžiojo prieskrandžio metabolinių procesų tyrimai
  • Fermentacinių procesų bei mikrofloros sudėties optimizavimas galvijų didžiojo prieskrandžio turinyje, siekiant padidinti pieno produkciją
  • Probiotikų panaudojimas galvijų virškinamojo trakto disbakteriozei išvengti ir gydyti
  • Biologinių ir cheminių veiksnių įtakos pieninių karvių produktyvumui ir pieno kokybei tyrimai.
 • Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorija

  • Pašarų analizė - nustatomos pagrindinės maisto medžiagos, jų kiekiai bei energetinė vertė
  • Ruošiamos rekomendacijos ūkio subjektams ir fiziniams asmenims
 • Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyrius

  • Nustatoma LR ūkiuose ruošiamų ir pramonės objektuose gaminamų pašarų, ėdalų maistinė ir energinė vertė
  • Analizės rezultatų pagrindu ruošiamos pašarų maistingumo lentelės
 • Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija

  • Informacija ruošiama, norėdami sužinoti daugiau, galite susisiekti su APC koordinatoriumi – apc@lsmuni.lt
 • Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ir NH4), išsiskiriančių siloso fermentacijos metu, kiekio mažinimo galimybių tyrimai
  • Naujų žinių ir technologinių sprendimų perdavimas ūkio subjektams, studentams, mokslininkams ir verslo atstovams, mokslinės-metodinės patirties ir naujų  idėjų pasiūla
  • Pašarų konservavimo ir jų naudojimo gyvūnų šėrimui technologijų  tobulinimas, taikomieji moksliniai tyrimai
  • Ūkio subjektų pagamintų, konservuotų (silosuotų) pašarų fermentacijos rodiklių, maistinės vertės ir higieninės kokybės nustatymas ir konsultacijos ūkio subjektams, kaip naudotis laboratorijos tyrimų duomenimis
 • Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija

  • Aplinkos sąlygų įtakos žemės ūkio paskirties gyvūnų organizmo fiziologiniams rodikliams tyrimai
  • Aplinkos sąlygų įtakos žemės ūkio paskirties gyvūnų produktyvumui tyrimai
  • Žemės ūkio paskirties gyvūnų gerovės vertinimo kriterijų (gyvūnų elgsenos, laikymo sąlygų įvertinimas) tyrimai
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kenksmingų dujų, kvapų  tyrimai