Studijų eigos koregavimas

 • Kaip pakeisti studijų programą?

  Galima pretenduoti į kitą studijų programą:

  1. stojant iš naujo per LAMA BPO;
  2. keičiant studijų programą;

  Tai galima daryti:

  • ne ankščiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau - po kiekvieno semestro baigus semestrą be akademinių skolų;
  • šį prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų programos keitimo”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk norimą studijuoti studijų programą.

  Sek „Prašymo būkles” ir atmink, kad gali būti dekano kviečiamas į pokalbį

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Apie studijų programos pakeitimą būsi informuotas registruotu paštu ir/ar elektroniniu būdu per 5 d.d.

  • Studijų programos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre;
  • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus;
  • Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”
 • Kaip pakeisti studijų formą?

  Galima keisti iš nuolatinės į ištęstinę ir atvirkščiai, jeigu tokios formos yra vykdomos.

  Šį prašymą gali teikti:

  • ne ankščiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau - po kiekvieno semestro;
  • baigus semestrą be akademinių skolų.

  Prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų formos keitimo”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk datą ir kursą;
  6. Jei reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas (sveikatos pažyma, gimimo, mirties liudijimai ir pan.).

  Sek „Prašymo būkles” atmink, kad gali būti dekano kviečiamas į pokalbį.

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Studijų formos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį.

  • Studijų formos pakeitimas įforminamas nutraukiant esamą (per 3 dienas pateik prašymą „Dėl studijų nutraukimo, išbraukiant iš studentų sąrašo” nurodyk studijuotą studijų programą) ir pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre.
  • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus. Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”
 • Kaip pakeisti pasirenkamą dalyką?

  Pasirenkamo dalyko keitimo procedūros turi būti atliktos iki prasidedant dalyko studijoms.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl pasirenkamojo dalyko keitimo”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk keičiamo dalyko semestrą (kursą), pasirinktą dalyką ir pageidaujamą dalyką.

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Laiku pradėk naujo pasirenkamojo dalyko studijas.

   

 • Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?

  Šis prašymas yra skirtas pašalinti skirtumus, atsiradusius studijų mainų programose dalyvavusiems studentams, studentams, pakeitusiems studijų programą/formą ir kitais atvejais.

  • Jei reikia lankyti daugiau nei vieną dalyką/modulį, prašymą pildyk kiekvienam iš skirtingų dalykų (modulių);
  • Šis prašymas tau netinka jei nori Universitete dėstomus dalykus studijuoti papildomai (informacijos ieškok “Kaip tapti klausytoju?“).

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl leidimo lankyti užsiėmimus papildomai” ir išrink iš sąrašo studijų dalyką;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk priežastį;
  6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Laiku pradėk papildomų dalykų studijas

 • Kaip tapti klausytoju?

  • Universitete dėstomus dalykus gali studijuoti papildomai už juos sumokėdamas;
  • Jei nori lankyti daugiau nei vieną dalyką (modulį), prašymą pildyk kiekvienam iš skirtingų dalykų (modulių).

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl klausytojo priėmimo” ir išrink iš sąrašo pageidaujamą studijuoti dalyką;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą.

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
  • Tarp studento ir Universiteto Studijų centre pasirašoma atskira sutartis;
  • Laiku pradėk dalykų studijas.

   

 • Kaip lankyti paskaitas individualiu tvarkaraščiu?

  Esant argumentuotoms priežastims paskaitas ir kitus užsiėmimus gali lankyti individualiu tvarkaraščiu.

   Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl individualaus studijų tvarkaraščio”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk priežastį;
  6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (sveikatos pažyma, gimimo, mirties liudijimai ir pan.).

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Gavęs leidimą suderink tvarkaraštį su studijas vykdančiu padaliniu

  • Per 2 savaites privalai suderinti individualų studijų tvarkaraštį su studijas vykdančiu padaliniu.
  • Per 5 d.d. suderintą tvarkaraštį privalai pristatyti tvirtinti fakulteto dekanui.
  • Apie sprendimą būsi informuotas per 2 d.d.