Asmens duomenys

 • Kaip patikslinti asmens duomenis?

  • Pirmą kartą prisijungęs prie studijų informavimo sistemos (LSMUSIS) privalai pasitikrinti asmens ir kontaktinius duomenis;
  • Apie netikslumus per 3 d.d. informuok dekaną (pildyk prašymą);
  • Šis prašymas tau netinka jei pasikeitei vardą/pavardę (informacijos ieškok “Kaip pakeisti vardą/pavardę studentų registre?“).

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl asmens duomenų patikslinimo”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk pastebėtus netikslumus;
  6. Pridėk teisingus duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (asmens tapatybės dokumentas).

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Patenkintas” - duomenys patikslinti;
  4. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Pasitikrink ar duomenys pakeisti teisingai.

   

 • Kaip pakeisti vardą/pavardę studentų registre?

  • Pildyk šį prašymą jei pasikeitei vardą ar pavardę;
  • Šis prašymas tau netinka jei radai netikslumų asmens ir kontaktiniuose duomenyse (informacijos ieškok “Kaip patikslinti asmens duomenis?“).

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl pavardės keitimo”;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk pakeistą vardą ar pavardę;
  6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, vardo/pavardės keitimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentas).

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  4. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  5. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Pasitikrink ar vardas/pavardė pakeisti teisingai

  • Prisijungimai prie LSMUSIS ir kitų sistemų lieka nepakitę.