Apeliacijos

 • Kaip pateikti apeliaciją?

  Apeliaciją gali teikti:

  • Dėl įskaitos rezultatų per 1 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
  • Dėl egzamino rezultatų per 2 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
  • Dėl vertinimo procedūrų per 1 d.d. nuo vertinimo dekanui;
  • Baigiamojo egzamino arba baigiamojo darbo vertinimo ir procedūrų per 1 d.d. rektoriui.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą ir prašymo formą;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, būtinai nurodyk aiškias ir argumentuotas apeliacijos priežastis, nes kitaip apeliacija gali būti atmesta;
  6. Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (vertinimo procedūrų pažeidimus įrodantys dokumentai ir pan.).

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...”- prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas;
  5. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Apeliacijos svarstymo datos ieškok „Tarpininkavimo dalyje“. Privalai dalyvauti svarstyme, jei negali, informuok komisiją, kad būtų paskirtas naujas nagrinėjimo terminas.

  • Apeliacija dėl įskaitos, egzamino, vertinimo procedūrų turi būti išnagrinėta per 14 d.d. nuo apeliacijos pateikimo dienos;
  • Apeliacinės komisijos sprendimas pateikiamas registruotu raštu ir elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 d.d. nuo sprendimo priėmimo.