Spausdinti

Kaip kartoti dalyko/modulio studijas?

Dalyko/modulio studijos kartojamos:

 • Tris kartus neišlaikius dalyko (modulio) egzamino;
 • Nelikvidavus akademinės skolos pakartotinių studijų metu;
 • Galima kartoti tą patį semestrą arba kursą ne daugiau kaip du kartus;
 • Jei kartojamas daugiau nei vienas dalykas (modulis), prašymą pildyk kiekvienam skirtingam dalykui (moduliui);
 • Jei esi akademinėse atostogose dalyko/modulio kartojimui pateik prašymą “Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo” arba „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”, pasirink dalyką ir datą;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk dalyko/modulio kartojimo priežastis;
 6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...”- prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Dalyko (modulio) studijų kartojimo terminų ieškok „Tarpininkavimo dalyje”

Sužinok su kokia grupe turi kartoti dalyką (modulį) ir žiūrėk tos grupės tvarkaraštį