Akademinės skolos

 • Kaip likviduoti akademines skolas?

  Akademines skolas likviduok:

  • Pirmą kartą - per semestro skolų likvidavimo savaitę (reikia teikti prašymą už modulį/dalyką atsakingo padalinio vadovui);
  • Antrą kartą - per mokslo metų skolų likvidavimo savaitę (prašymą reikia teikti per LSMUSIS);
  • Jei esi akademinėse atostogose skolos likvidavimui pateik prašymą “Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl akademinių skolų likvidavimo” arba „Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”  ir pasirink dalyką;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių skolų susidarymo priežastį;
  6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Studijų centre pasiimk leidimą (individualų žiniaraštį) laikyti įskaitą, egzaminą arba atsiskaityti savarankišką darbą (projektą)

  • Leidimą (individualų žiniaraštį) pasiimk iki tvarkaraštyje nurodytos laikymo dienos;
  • Atmink, kad jei nelikviduosi akademinės skolos turėsi kartoti dalykus/modulius/kursą;
  • Užpildytą individualų žiniaraštį pristatyk į dekanatą.
 • Kaip kartoti dalyko/modulio studijas?

  Dalyko/modulio studijos kartojamos:

  • Tris kartus neišlaikius dalyko (modulio) egzamino;
  • Nelikvidavus akademinės skolos pakartotinių studijų metu;
  • Galima kartoti tą patį semestrą arba kursą ne daugiau kaip du kartus;
  • Jei kartojamas daugiau nei vienas dalykas (modulis), prašymą pildyk kiekvienam skirtingam dalykui (moduliui);
  • Jei esi akademinėse atostogose dalyko/modulio kartojimui pateik prašymą “Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”.

  Pateik prašymą LSMUSIS

  1. Prisijunk
  2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
  3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo” arba „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”, pasirink dalyką ir datą;
  4. Spausk „Formuoti prašymą”;
  5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk dalyko/modulio kartojimo priežastis;
  6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

  Sek „Prašymo būkles”

  1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
  2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
  3. „Vizuotas...”- prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
  4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
  5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
  6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

  Dalyko (modulio) studijų kartojimo terminų ieškok „Tarpininkavimo dalyje”

  Sužinok su kokia grupe turi kartoti dalyką (modulį) ir žiūrėk tos grupės tvarkaraštį