Spausdinti

Vientisųjų studijų programa "Veterinarinė medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – doc., dr.  Aistė Kabašinskienė, Veterinarijos fakulteto prodekanė, tel. +370 37 363559, el.paštas: aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;

prof., dr. Vaidas Oberauskas – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

prof., dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Rasa Želvytė – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

doc., dr. Birutė Karvelienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

dr. Rasa Adomkienė – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Tomas Kupčinskas – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Arūnas Rutkauskas – Stambiųjų gyvūnų klinika;

dr. Inga Stadalienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneris – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė, valstybinė veterinarijos inspektorė;

Studentų atstovas – Kristė Makauskaitė, Veterinarinės medicinos 3 kurso studentė.

Studentų atstovas – Donata Vizbickienė, Veterinarinės medicinos 2 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m.
2017-2018 m.m.
2016-2017 m.m.
2015-2016 m.m.
2014-2015 m.m.
2013-2014 m.m.

 

Veiklos ataskaitos:

2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Kokybės užtikrinimas:

2018-2019 m.m.

2018/2019 m.m. Veterinarinės medicinos programos absolventų apklausos apie studijų kokybę analizė

Veterinarinės medicinos studijų programos pasirinkimo analizės rezultatai

Apklausos apie kuratorių sistemos efektyvumą rezultatai

2017-2018 m.m.

VM absolventų (2018) apklausos apie studijų programos kokybę analizė

VM 6 kurso studentų apklausa apie Maisto higiernos II dalyką

VM 1 kurso studentų pasirenkamųjų dalykų apklausos analizė

VM 1-5 kursų rudens semestro apklausos apie studijų kokybę rezultatų suvestinė

VM 1-2 kursų studijų programos pasirinkimo apklausos analizė

2016-2017 m.m.

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

2015-2016 m.m.

Praktinių įgūdžių formavimo PMBC kokybės analizė

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

VM studentų studijų kokybės internetinės apklausos analizė