Spausdinti

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Maisto mokslas“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr., Elena Bartkienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 37 362695, el.paštas: elena.bartkiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Gintarė Zaborskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr. Rūta Ustinavičienė – VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja;

doc., dr. Aldona Baltušnikienė – MF Biologinės chemijos katedra;

dr. Vita Lėlė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

dr. Vytautė Šakienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Socialinis partneris – Zita Petkevičienė, „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė;

Laura Dmitrijeva – Maisto mokslo II pakopos 1 kurso studentė;

Adrija Narbutaitė – Maisto mokslo I pakopos 3 kurso studentė;

Deimantė Spirikavičiūtė – Maisto mokslo I pakopos 2 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2019-2020 m.m.   rudens sem.  
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Veiklos ataskaitos:

2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2013-2014 ir 2014-2015 m. m.