Studijų programų komitetai (SPK) ir jų veikla

Vientisųjų studijų programa "Veterinarinė medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – doc., dr.  Aistė Kabašinskienė, Veterinarijos fakulteto prodekanė, tel. +370 37 363559, el.paštas: aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;

prof., dr. Vaidas Oberauskas – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

prof., dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Rasa Želvytė – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

doc., dr. Birutė Karvelienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

dr. Rasa Adomkienė – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Tomas Kupčinskas – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Arūnas Rutkauskas – Stambiųjų gyvūnų klinika;

dr. Inga Stadalienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneris – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė, valstybinė veterinarijos inspektorė;

Studentų atstovas – Kristė Makauskaitė, Veterinarinės medicinos 5 kurso studentė.

Studentų atstovas – Donata Vizbickienė, Veterinarinės medicinos 4 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2020-2021 m.m.
2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m.
2017-2018 m.m.
2016-2017 m.m.
2015-2016 m.m.
2014-2015 m.m.
2013-2014 m.m.

 

Veiklos ataskaitos:

2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Kokybės užtikrinimas:

2018-2019 m.m.

2018/2019 m.m. Veterinarinės medicinos programos absolventų apklausos apie studijų kokybę analizė

Veterinarinės medicinos studijų programos pasirinkimo analizės rezultatai

Apklausos apie kuratorių sistemos efektyvumą rezultatai

2017-2018 m.m.

VM absolventų (2018) apklausos apie studijų programos kokybę analizė

VM 6 kurso studentų apklausa apie Maisto higiernos II dalyką

VM 1 kurso studentų pasirenkamųjų dalykų apklausos analizė

VM 1-5 kursų rudens semestro apklausos apie studijų kokybę rezultatų suvestinė

VM 1-2 kursų studijų programos pasirinkimo apklausos analizė

2016-2017 m.m.

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

2015-2016 m.m.

Praktinių įgūdžių formavimo PMBC kokybės analizė

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

VM studentų studijų kokybės internetinės apklausos analizė

 

 

 

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Veterinarinė maisto sauga“

Studijų programa „Veterinarinė maisto sauga”

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr. Gintarė Zaborskienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 37 362695, el.paštas: gintare.zaborskiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Elena Bartkienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr. Jūratė Šiugždaitė – VF Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Rasa Želvytė – VF Anatomijos ir fiziologijos katedra;

doc. dr. Aleksandr Novoslavskij – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

dr. Ingrida Sinkevičienė – MF Biochemijos katedra;

Socialinis partneris – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l.e.p. Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Kristina Norkutė – Veterinarinės maisto saugos II pakopos (ištęstinės) 2 kurso studentė;

Rugilė Regelskytė – Veterinarinės maisto saugos I pakopos 4 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2019-2020 m. m.
2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m.

2016-2017 m. m.

Veiklos ataskaitos:

2019-2020 m. m.
2018-2019 m.m. ruduo

2018-2019 m. m.

2016-2017 m. m. 

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Maisto mokslas“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr., Elena Bartkienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 37 362695, el.paštas: elena.bartkiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Gintarė Zaborskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr. Rūta Ustinavičienė – VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja;

doc., dr. Aldona Baltušnikienė – MF Biologinės chemijos katedra;

dr. Vita Lėlė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

dr. Vytautė Šakienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Socialinis partneris – Zita Petkevičienė, „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė;

Mantvydas Dapšas – Maisto mokslo II pakopos 1 kurso studentas;

Gabija Sutkutė – Maisto mokslo I pakopos 3 kurso studentė;

Deimantė Spirikavičiūtė – Maisto mokslo I pakopos 4 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2020-2021 m.m.   rudens sem.
2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Veiklos ataskaitos:

2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2013-2014 ir 2014-2015 m. m.    

 

Protokolai:

Protokolas Nr. 96      Protokolas Nr. 97      Protokolas Nr. 98     
Protokolas Nr. 91     Protokolas Nr. 92     Protokolas Nr. 93     Protokolas Nr. 94      Protokolas Nr. 95
Protokolas Nr. 86     Protokolas Nr. 87     Protokolas Nr. 88     Protokolas Nr. 89      Protokolas Nr. 90
Protokolas Nr. 81     Protokolas Nr. 82     Protokolas Nr. 83     Protokolas Nr. 84      Protokolas Nr. 85
Protokolas Nr. 76     Protokolas Nr. 77     Protokolas Nr. 78     Protokolas Nr. 79      Protokolas Nr. 80
Protokolas Nr. 71     Protokolas Nr. 72     Protokolas Nr. 73     Protokolas Nr. 74      Protokolas Nr. 75
Protokolas Nr. 66     Protokolas Nr. 67     Protokolas Nr. 68     Protokolas Nr. 69      Protokolas Nr. 70
Protokolas Nr. 61     Protokolas Nr. 62     Protokolas Nr. 63     Protokolas Nr. 64      Protokolas Nr. 65
Protokolas Nr. 56     Protokolas Nr. 57     Protokolas Nr. 58     Protokolas Nr. 59      Protokolas Nr. 60
Protokolas Nr. 51     Protokolas Nr. 52     Protokolas Nr. 53     Protokolas Nr. 54      Protokolas Nr. 55
Protokolas Nr. 46     Protokolas Nr. 47     Protokolas Nr. 48     Protokolas Nr. 49      Protokolas Nr. 50
Protokolas Nr. 41     Protokolas Nr. 42     Protokolas Nr. 43     Protokolas Nr. 44      Protokolas Nr. 45
Protokolas Nr. 36     Protokolas Nr. 37     Protokolas Nr. 38     Protokolas Nr. 39      Protokolas Nr. 40
Protokolas Nr. 31     Protokolas Nr. 32     Protokolas Nr. 33     Protokolas Nr. 34      Protokolas Nr. 35
Protokolas Nr. 26     Protokolas Nr. 27     Protokolas Nr. 28     Protokolas Nr. 29      Protokolas Nr. 30
Protokolas Nr. 21     Protokolas Nr. 22     Protokolas Nr. 23     Protokolas Nr. 24      Protokolas Nr. 25
Protokolas Nr. 16     Protokolas Nr. 17     Protokolas Nr. 18     Protokolas Nr. 19      Protokolas Nr. 20
Protokolas Nr. 11     Protokolas Nr. 12     Protokolas Nr. 13     Protokolas Nr. 14      Protokolas Nr. 15
Protokolas Nr. 6     Protokolas Nr. 7     Protokolas Nr. 8     Protokolas Nr. 9      Protokolas Nr. 10
Protokolas Nr. 1     Protokolas Nr. 2     Protokolas Nr. 3     Protokolas Nr. 4      Protokolas Nr. 5