Spausdinti

Mikrobiologinių tyrimų laboratorija

Tiriama: gyvūnų bakterinės ligos, jų sukėlėjai, bakterijų atsparumas antibiotikams, zoonozių ir maistu plintančių infekcijų epidemiologinė situacija, atliekama alternatyvių antibiotikams priemonių paieška, tiriama jų ir imuninių preparatų poveikis ir efektyvumas. Tyrimai atliekami klasikiniais mikrobiologiniais ir molekulinės biologijos metodais.

 

Projektas ,,Uropatogeniškų ir neuroinvazyvių Escherichia coli padermių charakterizavimas molekuliniais metodais

Projekto tikslas – detaliai charakterizuoti uropatogeniškumu bei neuroinvazumu pasižyminčių E. coli padermių virulentiškumo profilius.

Darbo metu numatoma tirti iš klinikinio sektoriaus išskirtas E. coli padermes, pasižyminčias uropatogeniškumu: gebėjimu sukelti šlapimo takų infekcijas bei neuroinvazyvumu:  gebėjimu pereiti hematoencefalinį barjerą, sukelti itin aukštu mirtingumu pasižyminčią būklę - meningitą. Negydomos šlapimo takų infekcijos komplikuojasi į pielonefritą, vėliau urosepsį, kuriam būdingas didelis mirtingumas. Yra pastebėta, jog kartais urosepsis komplikuojasi į bakterinius meningitus, tačiau detalus bakterijų translokacijos mechanizmas iš paciento kraujotakos į galvos smegenis iki šiol nėra pilnai išaiškintas. Darbo tikslas yra Charakterizuoti uropatogeniškų bei neuroinvazyvių bakterijų patogeniškumo profilius taikant klasikinius mikrobiologinius, molekulinius, genotipavimo bei bioinformatinės analizės metodus. Studentas, charakterizavęs pateiktą imtį bus įvaldęs klasikinės mikrobiologijos, molekulinės biologijos (PGR, RAPD), bioinformatinės analizės (filogenetinių medžių sudarymas) metodus. Projekto metu tikimasi sudaryti 75 (n=75) E. coli padermių virulentiškumo veiksnių profilius.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.