Spausdinti

Istorija

LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos institutas (toliau Institutas)įsteigtas 2013 m. kovo 15 d. LSMU Senato nutarimu Nr. 28-04. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 37 p. 2 pp. nuostatomis, sujungė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos institutą su Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Mikrobiologijos katedra įsteigiant Veterinarijos fakultete Mikrobiologijos ir virusologijos institutą, į kurio sudėtį įeitų Virusologinių tyrimų ir Mikrobiologinių tyrimų laboratorijos.

Medicinos fakulteto Mikrobiologijos katedros istorijos ištakos siekia XX a. pradžią, nes 1922 m. Lietuvos universiteto Medicinos fakultete buvo įkurta Higienos-bakteriologijos katedra.Katedroje vyko medicinos mikrobiologijos studijos,ruošiami medicinos mikrobiologijos specialistai. Šalia pedagoginio darbo vyko ir mokslinis - katedroje sukurta gydymo ir techninių naujovių: baltymų frakcijų tyrimo agaromikroelektroforezės, urologinių ligų diferencinės diagnostikos, pūlinių pooperacinių komplikacijų profilaktikos metodai, parengtos ir išleistos 5 rekomendacijos gydytojams.Katedros mokslininkai parašė ir išleido 4 monografijas: „Dizenterija ir kova su ja Lietuvos TSR“ - V.Girdzijauskas, D.Vikonytė-Vasiljevienė, 1964 m., „Medicinos mikrobiologijos praktikos vadovas“ - V.Girdzijauskas, D.Vikonytė-Vasiljevienė, V.Kantauskas, H.Borisevičienė, 1961 m., „Vaikų ligų gydymas antibakteriniais preparatais“ - A.Raugalė, H.Mituzas, V.Vaičiuvėnas, 1983 m., "AIDS" - J.Dievaitienė, S.Čaplinskas, V.Vaičiuvėnas, 1991 m..

Taip pat paruošta ir išleista vadovėliai bei mokymo priemonės: V.Girdzijauskas, D.Vikonytė-Vasiljevienė 1976 m. - „Mikrobiologija“, A.Svičiulis, B.Tilindis, V.Vaičiuvėnas 1989 m. – „Imunologija“; A.Pavilonis, A.Lasinskaitė-Čerkašina, V.Vaičiuvėnas, L.Akramas 2000 m. – „Medicinos mikrobiologijos pagrindai“; D.Adomaitytė, N.Janulevičiūtė, R.Kazakevičius, V.Vaičiuvėnas 2001 m. – „Klinikinės imunologijos įvadas“; A.Lasinskaitė-Čerkašina, A.Pavilonis, V.Vaičiuvėnas 2003 m. ir 2005 m. (antras papildytas leidimas) – „Medicinos mikrobiologija ir virusologijos pagrindai“; A.Pavilonis 2005 m. - „Klinikinė mikrobiologija“; A.Pavilonis, A.Lasinskaitė-Čerkašina, V.Vaičiuvėnas 2007 m. - „Diagnostinė mikrobiologija“. Paruoštos ir išleistos metodinės priemonės Medicinos fakulteto ir Odontologijos faulteto studentams “Mikrobiologijos, virusologijos ir imunologijos laboratorinių darbų metodika” I ir II dalis (2000 m., 2002 m.).

Lietuvos Veterinarijos institutas įkurtas 1960 m. rugsėjo 1 d. Instituto mokslinių tyrimų užduotys buvo formuojamos atsižvelgiant į gyvūnų ligų išplitimą ir tų ligų daromus nuostolius Lietuvoje. Nuolat buvo gvildenamos gyvūnų ligų epizootologijos, etiologijos, profilaktikos problemos; buvo atliekami tyrimai žemės ūkio gyvulių ir paukščių ligų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo priemonių kūrimo srityje. Tyrimų pagrindu instituto mokslininkai parašė virš 970 mokslinių straipsnių, 9 monografijas, išsprendė 160 mokslinių problemų ir užduočių, 35 mokslines temas nagrinėjo kartu su kitais institutais. Per šį laikotarpį buvo parengta ir įdiegta daugiau nei 70 rekomendacijų gyvulių, paukščių ir tvenkinių žuvų epizootologijos bei gyvulių neužkrečiamosioms ligoms gydyti ir profilaktikai. 1979–2004 m., kai buvo įsteigtas ir veikė Veterinarinių preparatų gamybos skyrius, instituto mokslininkai sukūrė per 40 originalių ir efektyvių veterinarinių preparatų. Veterinarijos instituto darbuotojai nuo 1960 metų parengė ir apgynė 67 daktaro ir 7 habilituoto daktaro disertacijas. Institute nuolat veikė stacionari ir neakivaizdinė aspirantūra, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo įsteigta doktorantūra (kartu su Lietuvos veterinarijos akademija).

Institutas dalyvauja integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio "Nemunas" Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninių žaliavų kokybės centro veikloje. Veikla orientuota į gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologijos, etiopatogenezės, gydymo ir profilaktikos MTEP sritis, siekiama kurti aukštos kokybės, saugesnes ir sveikesnes gyvūnines maisto žaliavas.