Spausdinti

Apie institutą

LSMU Veterinarijos akademija
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas
Adresas: Eivenių g.4, Kaunas
Tel. (8 37) 327365, (vietinis - 1110)
Kontaktai

Mikrobiologijos ir virusologijos institutas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, įsteigtas vykdyti tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bakteriologijos, virusologijos, molekulinės biologijos, imunologijos srityse, organizuojantis bei vykdantis studijas, rengiantis mokslininkus ir specialistus.

Pagrindinis veiklos tikslas – medicinos (06B) ir veterinarijos (02A) mokslų krypties studijų programų vykdymas, moksliniai tyrimai ir mokslininkų bei specialistų rengimas.

Institute dirba 20 mokslo ir pedagoginių darbuotojų: 2 profesoriai, 4 docentai, 7 vyr. mokslo darbuotojai, 2 mokslo darbuotojas, 2 lektoriai, 3 asistentai, 3 doktorantės. Mokslinį pedagoginį pagalbinį personalą sudaro 5 darbuotojai: 1 studijų administratorė ir 4 laborantės.