Spausdinti

Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų komitetas

Gyvūnų mokslo bakalauro ir Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programų
komiteto sudėtis:

Pirmininkas:   Doc. dr. Agila Daukšienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Nariai:           

Prof. dr. Gintaras Zamokas, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Doc. dr. Černauskienė Janina, Gyvūnų mitybos katedra;

Doc. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo katedra;

Doc. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Lekt Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra;

Lekt. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra;

Lekt. dr. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas;

Asist. Jevgenij Razgulin, MA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos psichologijos katedra;

Studentė Jurinta Bulvičiūtė, Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų mokslo, bakalauro studijų programa.

Socialinis partneris Ramunė Kazlauskaitė, Lietuvos kinologų draugijos prezidentė;

Socialinis partneris Daiva Zavadskienė, Molainių žirgyno direktorė.

 

SPK ataskaitos

2016-2017 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2018-2019 m.m. rudens semestras

SPK planai

2016-2017 m.m.planas

2017-2018 m.m. planas

2018-2019 m.m. planas