Spausdinti

Senato nutarimai

2020 m. vasario 13 d.

Dėl 2020 m. LSMU studentų priėmimo
Dėl studijų programos Veterinarinė maisto sauga pakeitimų
LSMU Senato rinkimų tvarkos pakeitimas
LSMU Tarybos rinkimų tvarkos pakeitimas2020 m. sausio 23 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU padalinio vadovų išrinkimo
Dėl daktaro disertacijos gynimo tarybos nariui išmokėti skirtų lėšų dydžio ir daktaro disertacijos gynimo eksternu mokesčio
Dėl studijų programos „Medicininė kosmetologija“
Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo 
Dėl LSMU Senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo2019 m. gruodžio 19 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo

Dėl LSMU išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui mokėjimo 2020 metais

Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams nagrinėjimo iš esmės

Dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams

Dėl LSMU 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2020–2022 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patvirtinimo

Dėl išmokos už veiklą einant LSMU Tarybos nario pareigas


2019 m. lapkričio 28 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 

Dėl LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro statuso keitimo

Dėl sveikatos priežiūros potencialo konsolidacijos Kaune

DėlLSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU gyvūnų mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo

Dėl II pakopos studijų programos  Visuomenės sveikata“ pavadinimo keitimo nuo 2020–2021 m. m.

Dėl 2020–2021 m. m. studijų planų

 

2019 m. spalio 31 d.

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU VSF Sveikatos tyrmų instituto nuostatų

2019 M. LMA vardinių premijų Vlado Lašo (medicina) konkursui

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU padalinio vadovo išrinkimo

Dėl LSMU planuojamų vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–2021 m. m. ir Podiplominių kvalifikacijos tobulinimo anglų kalba programų nuo 2020 m. kainų

Planuojamų LSMU vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–2021 m. m. kainos

Dėl antrosios pakopos sveikatos psichologijos studijų programos pavadinimo keitimo  nuo 2020–2021 m. m.

 

2019 m. rugsėjo 19 d.

Teikimas Lietuvos mokslo premijų komisijai 2019 m.

2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU padlainių vadovų išrinkimo

Dėl  vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo

Dėl teikimo į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų bei žemės ūkio ir miškų mokslų sričių narius

 

2019 m. birželio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto struktūros tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 - 2020 m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo dalyvauti steigiant UAB "Sveikatos mokslų algoritmai"
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

2019 m. gegužės 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ studijų bei mokslinių tyrimų tęstinumo (įtraukiant LSMU vykdomas žemės ūkio veiklas) galimybių studijos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 m. LSMU priėmimo į rezidentūros studijas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019–2020 m. m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų programų „Širdies ir krūtinės chirurgija“ ir „Širdies ir kraujagyslių chirurgija“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų virškinimo sistemos ir kepenų ligų centro nuostatų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslinės veiklos reglamento pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU slaugos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo antrosios pakopos studijų programų „Sveikatinimasi r reabilitacija fiziniais pratimais“ (valstybinis kodas 621B30003) ir „Fizinė medicina ir reabilitacija“ (valstybinis kodas 621B30002) uždarymui ir siūlymui išregistruoti   
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Sporto centro nuostatų

 

2019 m. gegužės 3 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priėmimo į LSMU rezidentūros studijas 2019 metais 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl darbo grupės papildymo ir pavedimo darbo grupei pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų ligų ir sudėtingų jungiamojo audinio ligų centro nuostatų

 

2019 m. kovo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 metų studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų judumo fondo 2018 m. ataskaitos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymo centras metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ kategorijos nustatymo, direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento, kintamosios dalies dydžio ir užduočių direktoriui nustatymo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ savininko kapitalo investavimo į universitetą

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pavedimo darbo grupei pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo dalyvauti UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ steigime ir veikloje

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Vishwa Bhupen Panchal kreipimosi dėl studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos sprendimo panaikinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto motyvacijos pokalbio organizavimo tvarkos, stojant į rezidentūros studijas, pakeitimų

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU rezidentų judumo fondo nuostatų pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU Sporto medicinos klinikos nuostatų tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU 2018 ir 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU motyvacijos pokalbio organizavimo tvarkos, stojant į rezidentūros studijas, pakeitimų

 

2019 m. vasario 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 metų LSMU studentų priėmimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl papildomųjų studijų programos „Visuomenės sveikata“ studijų plano tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ trukmės ir 2019 / 2020 m. m. studijų plano pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl darbo grupės veiklos pratęsimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl leidimo VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centrui parduoti ilgalaikį materialųjį turtą 

 

 

2019 m. sausio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų reglamento patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ir VDU biomedicinos mokslų srities biofizikos srities doktorantūros studijų reglamento patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių doktorantūros studijų reglamentų patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Pulmonologijos klinikos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Išplėstinės praktikos paramedikas“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Išplėstinė radiologijos technologo praktika“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centro nuostatų pakeitimo

 

2019 m. sausio 11 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie LSMU būdu pakeistų reorganizavimo dokumentų projektams
   

 

2018 m. gruodžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dekano išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl išmokos už veiklą einant LSMU Tarybos nario pareigas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Studijų centro pertvarkymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvūnų produktyvumo laboratorijos, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijos ir Akvakultūrų laboratorijos sujungimo ir pavadinimo keitimo bei Josifo Taco melžimo technologijų centro pavadinimo koregavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2018 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2018–2020 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl Lieutvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų strateginio plano nagrinėjimo iš esmės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lieutvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų strateginio plano 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams nagrinėjimo iš esmės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų Universiteto darbuotojams 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Statybos ir investicijų tarnybos nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatų tvirtinimo 

 

2018 m. lapkričio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Dokumentų valdymo tarnybos nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl 2019–2020 m. m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto LSMU prevencijos taisyklių tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl studijų, mokslo ir praktikos vienovės bei pareigų derinimo LSMU ir LSMU ligoninėje 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl 2019 metų stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sandaros ir kriterijų tvirtinimo 

 

2018 m. spalio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019–2020 m. m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato darbo reglamento pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo į Lietuvos mosklų akademijos Jaunosios akademijos narius biologijos, medicinos ir geomokslų bei žemės ūkio ir miškų mokslų srityse 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Bioetikos centro nuostatų pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos muziejaus nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Emmanuelio Levino centro nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro steigimo 

 

2018 m. rugsėjo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato teikimas Lietuvos mokslo premijų komisijai 2018 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Zootechnikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Farmacijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybės nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto Bioinformatikos laboratorijos steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Bioetikos centro nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Farmacijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo 

 

2018 m. birželio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU Slaugos fakulteto Sporto instituto pertvarkymo ir siūlymo kreiptis į LSMU Tarybą 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro nusotatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų tyrimų centro nuostatams 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU diplomų, diplomų priedėlių privalomųjų formų, teksto ir rekvizitų tvirtinimo ir LSMU Senanto nutarimų pripažinimo netekusiais galios 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015 m. rugsėjo 11 d. Senato nutarimo Nr. 61-02 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto junginio magistro diplomo ir jungtinio magistro diplomo su pagyrimu privalomųjų formų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 metų LSMU studentų priėmimo taisyklių pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 metų LSMU studentų priėmimo 

 

2018 m. gegužės 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dekano išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto direktoriaus išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto pavadinimo, studijų programų pavadinimų ir struktūros keitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedros Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorijos pavadinimo pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų tyrimų centro pavadinimo keitimo ir Gyvūnų tyrimų centro nuostatų pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. LSMU studentų priėmimo taisyklių pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. LSMU studentų priėmimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašo pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017 m. LSMU priėmimo į rezidentūros studijas vietas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018–2019 m. m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Nervų ir raumenų ligų centro nuostatų 

 

2018 m. balandžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU metinės veiklos atasakaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Mawada Dadoue kreipimosi dėl studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos sprendimo panaikinimo 

 

2018 m. kovo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dekanų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų judumo fondo 2016 m. ataskaitos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymų ir bandymų centras“ metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešosios instaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ kategorijos nustatymo, direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento, kintamos dalies dydžio ir užduočių direktoriui nustatymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto tarybos narių skyrimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. LSMU priėmimo į rezidentūros studijas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos simuliacijos centro steigimo  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos fakulteto Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatų tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA Farmacijos fakulteto nuostatų  tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018–2019 m. m. studijų programų „Odontologija“ ir „Burnos higiena“ studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kultūros centro nuostatų tvirtinimo 

 

2018 m. vasario 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato 2016 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 81-4 pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSU reorganizavimo prijungimo prie LSMU būdu reorganizavimo sąlygų, reorganizavimo plano ir statuto projektams

 

2018 m. sausio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto laikinosios mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos tvirtinimo

 

2018 m. sausio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvulininkystės instituto Chemijos laboratorijos nuostatų tvirtinimo    LSMU Gyvulininkystės instituto Chemijos laboratorijos muostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyriaus nuostatų tvirtinimo     Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus nuostatų tvirtinimo     Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvulininkystės instituto Gyvūnų veisimo ir reprodukcijos skyriaus nuostatų tvirtinimo     Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų veisimo ir reprodukcijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatų tvirtinimo     LSMU Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus nuostatų tvirtinimo     Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo 

 

2017 m. gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dekanų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslo instituto tarybos rinkimų reglamento pakeitimo     Tarybos rinkimų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslo institutų tarybų narių skaičiaus nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir rinkimų datos paskelbimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl strateginių mokslo tyrimų krypčių tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl išmokos už veiklą einant LSMU tarybos nario pareigas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018–2019 m. m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatų tvirtinimo     Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA Farmacijos fakulteto Farmacinių technologijų instituto steigimo     Instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros pavadinimo keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų Universiteto darbuotojams  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos nuostatų tvirtinimo     Tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro nuostatų tvirtinimo     TRSC nuosatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Leidybos namų nuostatų tvirtinimo     Leidybos namų nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Informacinių technologijų centro nuostatų tvirtinimo     Informacinių technologijų centro nuostatai

 

2017 m. lapkričio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamento pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto nuostatų patvirtinimo ir pritarimo sujungimo sąlygų aprašui 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Sunkios astmos centro nuostatų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų reglamento pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro naujo tarybos nario tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo 

 

2017 m. spalio 13 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ valdybos sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018–2019 m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro nuostatų tvirtinimo

 

2017 m. rugsėjo 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dekanų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo taisyklių papildymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl 2017–2018 m.m. studijų plano

 

2017 m. birželio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dekano išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinio vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Vaikų gastrostomų priežiūros centrui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų inkstų ligų centro nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikaltos mokslų universiteto priėmimo į rezidentūros studijas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl naujų rezidentūros studijų programų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017–2018 m. m. studijų plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo centro nuostatų tvirtinimo

 

2017 m. birželio 8 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos Krepšinio treniravimo mokslas

 

2017 m. gegužės 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo apdovanoti mokslo premija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo jaunųjų mokslininkų stipendijų skyrimui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dekanų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvulininkystės instituto struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros komiteto sudėties patvirtinimo     Mokslo krypčių doktorantūros komitetai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017 m. LSMU studentų priėmimo skaičiaus ir kainų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ veiklos ataskaitos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų reglamento patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ir VDU doktorantūros studijų reglamento patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VA Veterinarijos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studentų priėmimo taisyklių papildymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl leidimo VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centrui“ parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Viešųjų pirkimų tarnybos pakeistų ir išdėstytų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Elgesio medicinos instituto ir Neuromokslų instituto sujungimo

 

2017 m. balandžio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. metinės veiklos ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Przemyslaw Kudasewicz kreipimosi

 

2017 m. kovo 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Kardiologijos instituto mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Statuto pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU priėmimo į rezidentūros studijas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų judumo fondo 2016 m. ataskaitos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Įrodymais pagrįstos medicinos centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017–2018 m. m. studijų planų

 

 

2017 m. vasario 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017–2018 m. m. planų

 

 

2017 m. sausio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ valdybos atšaukimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ valdybos sudėties tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ kategorijos nustatymo, direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento, kintamos dalies dydžio ir užduočių direktoriui nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017–2018 m. m. studijų planų

 

 

2016 m. gruodžio 23 d.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Farmacijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Imunologijos ir alergologijos klinikos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų Pirminio imunodeficito centro nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Personalo tarnybos pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Juridinės tarnybos pakeistų ir nauja redakcija išdėstytų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pozicijos dėl pagalbinio apvaisinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl išmokos už veiklą einant LSMU tarybos nario pareigas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl laikinai pareigas einančio VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ vadovo (direktoriaus) atšaukimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ vadovo (direktoriaus) skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2016–2018 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo

 

2016 m. lapkričio 14 d.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU strateginės plėtros gairių 2017–2021 m. ir jų įgyvendinimo plano projektams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMŲ mokslo institutų tarybos narių skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų tyrimų centro nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Plėtros tarnybos nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentūros studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo tvarkos pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Vivariumo nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų gerovės centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų gerovės tarybos pavadinimo keitimo ir sudėties tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017-2018 m. m. studijų planų

 

2016 m. spalio 21 d.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU veterinarijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU zootechnikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslo instituto Tarybos rinkimų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslo institutų tarybų narių skaičiaus nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslų institutų tarybų rinkimų komisijų sudarymo ir rinkimų datos paskelbimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Rezidentų judumo fondo nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Rezidentų judumo fondo Valdybos sudėties ir pirmininko patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMUL Kauno klinikų Galvos skausmų centro nuostatų

 

 

 

2016 m. spalio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 78-04 „Dėl LSMU Tarybos narių, nepriklausančių universiteto personalui ir studentams, rinkimų“ pakeitimo 

 

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos narių, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams RINKIMŲ
 
 
Konkursas LSMU Tarybos nario pareigoms eiti 

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU prorektoriaus studijoms patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginių projektų sąrašo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl leidimo VšĮ LSMU Praktinių bandymų ir mokymų centrui parduoti ilgalaikį materialųjį turtą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl darbo grupės LSMU statuto pakeitimo projektui parengti
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU Studijų reglamento pakeitimo

 

 

2016 liepos 8 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų 2016 metų studentų priėmimo taisyklių pakeitimo

 

2016 birželio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato darbo reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinio vadovo išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU valdymo struktūros optimizavimo ir pertvarkos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato pirmininko tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Kanclerių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato pirmininko pavaduotojo tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos pakeitimo.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl laikinai pareigas einančio VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras” vadovo (Direktoriaus) skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „Baisiogalos mokslo ir technologijų parkas” pavadinimo ir steigiamųjų dokumentų keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Bioetikos centro vadovo ir naujo tarybos nario tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų programos „Sporto medicina” tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU įrodymais pagrįstos medicinos centro įsteigimo

 

2016 gegužės 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  Veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto padalinių vadovų atšaukimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vardo suteikimo LSMU Veterinarijos akademijos III auditorijai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl gydytojų rezidentų teisinio statuso
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentūros studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos akademijos profilinės klinikos steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras” metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 - 2017 m.m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos vivariumo nuostatų tvirtinimo

 

 

2016 balandžio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. LSMU priėmimo į laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas

 

2016 balandžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015 m. LSMU metinės veiklos ataskaitos

 

2016 kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU garbės daktaro vardo suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl siūlymo papildyti LSMU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės turto investavimo į LSMU
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl antrosios studijų pakopos studijų programos „Maisto mokslas” patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl  2016-2017 m.m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų epilepsijos centro nuostatų

 

2016 vasario 12 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl leidimo VšĮ LSMU Praktinių bandymų ir mokymų centrui parduoti ilgalaikį materialųjį turtą

 

2016 sausio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo valstybiniam apdovanojimui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl  naujo periodo LSMU strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sandorių sudarymo ir audito VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centre”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos veikloje naudojamo nekilnojamojo turto perdavimo LSMU
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto struktūrinio keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Gyvensenos medicina”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Medicininė chemija”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Farmacijos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU knygyno nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Klauno klinikų vaikų kardiologijos reumatologijos retų ligų centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų vaikų lėtinių ir retų inkstų ligų centro nuostatų

 

2015 gruodžio 18 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studentų skirtų senato narių
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl mokslinio darbo teikimo Lietuvos mokslų akademijos organizuojamam prof. V. Lašo vardinės premijos konkursui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU institutų direktorių išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2015 - 2017 m. strateginio veiklos plano patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų Universiteto darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016 - 2018 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Odontologijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato 2014 m. birželio 30 d. nutarimo nr. 48-02 2 priedo pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Odontologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Slaugos fakulteto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų Retų galvos ir kaklo navikų centro nuostatų

 

 

2015 m. lapkričio 20 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos narių, nepriklausančių universiteto personalui ir studentams, rinkimų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kanclerių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU prorektorių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU institutų direktorių išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Slaugos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Bibliotekos ir Informacijos centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų retų odos ligų centro nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl  2016 - 2017 m.m. studijų planų 

 

2015 m. spalio 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Slaugos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016–2017 m. m. studijų planų

 

2015 m. spalio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto padalinių rinkikų proporcijų LSMU Tarybos narių rinkimams patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš universiteto personalo rinkimų komisijos ir nurodymų jai

 

2015 m. spalio 2 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos narių rinkimų

 

2015 m. rugsėjo 24 d.

I - asis posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato balsų skaiciavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato pirmininko tvirtinimo

 

II - asis posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato pirmininko pavaduotojo, senato sekretoriaus ir senato nuolatinių komisijų pirmininkų tvirtinimo

 

2015 m. rugsėjo 11 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidato teikimo į Lietuvos mokslo tarybos narius
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU jungtinio magistro diplomo ir jungtinio magistro diplomo su pagyrimu privalomųjų formų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų reglamento x skyriaus nuostatų taikymo

 

2015 m. birželio 19 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU vidurinės mokyklos įstatų redakcijos projekto
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pastatų iškabų ir vidaus informacijos sistemos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vientisosios studijų programos „Farmacija” studijų plano pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų Onkoginekologijos centro nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vardų suteikimo LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto 101, 108, 109 ir 110 auditorijoms

 

2015 m. gegužės 22 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU odontologijos fakulteto dekano išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir  mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU slaugos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros reglamento patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl mėsinės ir pieninės galvijininkystės veiklų LSMU
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl narių į LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro  valdybą skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015 metų priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičiaus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Išplėstinė slaugos praktika”
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pirmosios pakopos studijų programos „Medicininė ir veterinarinė genetika” studijų plano pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicininės simuliacijos centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Genetinės ir molekulinės medicinos klinikos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU skubios medicinos klinikų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU viešos įstaigos „LSMU Gyvulininkystės eksperimentinės plėtros ir genetinių išteklių centras” įstatų projektui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų tyrimų centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Povilo Ūzo kreipimosi dėl ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo panaikinimo

 

2015 m. balandžio 24 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2014 m. veiklos ataskaitos

 

2015 m. kovo 20 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Elgesio medicinos instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatų pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl retų ligų referencijos centrų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų vaisiaus medicinos centro nuostatams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU Medicinos akademijos profilinių klinikų steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto padalinio „Medicininės simuliacijos centras“ steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentų judumo fondo  2013–2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentų judumo fondo nuostatų keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentų judumo fondo valdybos sudėties ir pirmininko patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015 metų LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU diplomų ir diplomo priedėlio (priedo) blankų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarkos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015–2016 m. m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos „Sveikatos psichologija“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų retų akių ligų centro  nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų retų akių ligų centro  nuostatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 Dėl LSMU Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto nuostatų tvirtinimo

 

 

2015 m. vasario 2 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  Medicinos akademijos nuostatų tvirtinimo

 

2015 m. vasario 20 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU vientisųjų studijų, pirmosios ir antrosios pakopų 2015 metų studijų kainų

 

2015 m. sausio 23 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gero valdymo kodo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU veterinarijos akademijos klinikinės bazės vizijos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų reglamento pataisų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato nuolatinių komisijų sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo

 

2014 m. gruodžio 19 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl padalinių vadovų išrinkimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU vidurinės mokyklos ir jos plėtros bei naudojimo visuomenės švietimo, studijų ir mokslo tikslams strategijos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl tarptautinių ryšių ir studijų centro reorganizacijos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl tapimo viešosios įstaigos savininku

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl viešosios įstaigos steigimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU valdymo struktūros optimizavimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2014–2016 metų  strateginio veiklos plano patikslinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2015–2017 metų  strateginio veiklos plano  tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl išmokos už veiklą einant LSMU tarybos nario pareigas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl studijų programos „Sveikatos informatika“

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU Karjeros centro nuostatų tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU zootechnikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo

 

2014 m. lapkričio 21 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos "Gyvensenos medicina"
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  

Dėl siūlymų, susijusių su lėšų naudojimu užbaigiant vykdomus statybos  rangos projektus 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU informacinių technologijų centro nuostatų tvirtinimo 

 

2014 m. spalio 24 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU Mokslo instituto vadovo išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Gyvulininkystės technologijos fakulteto katedrų vedėjų atšaukimo iš pareigų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU veiklos efektyvumo didinimo priemonių plano patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl studijų valdymo ir paslaugų studentams proceso pokyčių plano patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU ligoninės Kauno klinikų veiklos prioritetų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl Prof. Juozo Žemaičio vardo suteikimo LSMU veterinarijos akademijos šeštajai auditorijai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU nekilnojamojo turto
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU 2015-2016m.m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU senato 2014m. birželio 20d. nutarimu Nr. 47-17 patvirtinto LSMU etikos kodekso dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų plautinės hipertenzijos centro nuostatams

 

 

2014 m. rugsėjo 19 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl padalinių vadovų išrinkimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl gyvulininkystės technologijos fakulteto katedrų vedėjų atšaukimo iš pareigų

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo plano patvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl mokslo darbų ciklo ,,Organinės gerklų ligos: biologinių žymenų paieška, inovatyvūs diagnostikos ir gydymo metodai (1999-2013)“ teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato 2011 m.  rugsėjo 30 d. nutarimo nr. 13-04 „Dėl LSMU mokslo instituto tarybos narių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl elgesio medicinos instituto tarybos nario skyrimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU priėmimo taisyklių papildymo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl mažiausio stojamojo balo į LSMU vientisųjų ir pirmosios pakopos studijų programas 2015 metais

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl 2012 m. gruodžio 14 d. senato nutarimo nr. 25-5 pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pavedimo rektoriui sudaryti darbo grupę

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU strateginių projektų sąrašo papildymo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl senato deleguojamų atstovų į Kauno klinikinės ligoninės gydymo tarybą

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU 2010 m. lapkričio 26 d. senato nutarimo nr. 3-06 „Dėl LSMU diplomų ir diplomo priedėlio (priedo) blankų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir 2014 m. birželio 20 d. LSMU senato nutarimo nr. 47-12 pripažinimo netekusiu galios

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo onkohematologijos plėtrai LSMU ligoninėje Kauno klinikose

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014-2020 m. plano

 

 

2014 m. birželio 30 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato 2011 m. gegužės 27 d. nutarimu nr. 9-09 patvirtinto  LSMU padalinių pedagoginio krūvio ir darbo užmokesčio fondo skaičiavimo reglamento pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato 2010 m. spalio 29 d. nutarimu nr. 2-05  patvirtintų LSMU fakultet??o dekano rinkimo reglamento, LSMU mokslo instituto direktoriaus rinkimų reglamento ir LSMU 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimu nr. 16-21 pakeisto katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentų pakeitimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pavyzdinių mokslo instituto nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU projektinės veiklos vykdymo tvarkai

 

 

2014 m. birželio 20 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl padalinio vadovo išrinkimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimu nr. 4-3 patvirtintos  konkursų į pedagoginio ir mokslinio personalo pareigas skelbimo ir vykdymo, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų bei pedagoginio ir mokslinio personalo atestavimo tvarkos pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU intelektinės nuosavybės  valdymo nuostatų

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų reglamento patvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU doktorantūros studijų reglamento patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslinės veiklos reglamento patvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU rezidentų judumo fondo nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU rezidentūros studijų reglamento patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU vardinių stipendijų ir pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų ir vienkartinių socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų rėmimo nuostatų

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU diplomų priedėlių (priedų) blankų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU lėšų ir turto valdymo,naudojimo ir disponavimo jais tvarkos projektui

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU vidaus tvarkos taisyklių

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU darbuotojų parinkimo ir vertinimo principų

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato 2013 m. lapkričio 22 d. nutarimu nr. 38-07  patvirtinto  lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodekso pakeitimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pavyzdinių akademijos, fakulteto, fakulteto instituto, katedros ir klinikos nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU veterinarijos akademijos gyvulininkystės technologijos fakulteto struktūros keitimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų retų širdies ir kraujagyslių ligų centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ vaikų paliatyviosios pagalbos centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl 2014 metų LSMU studentų priėmimo taisyklių papildymo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo LSMU reglamento patvirtinimo

 

 

2014 m. gegužės 16 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU garbės daktaro vardo suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU garbės daktaro vardo suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl padalinių vadovų išrinkimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU vidurinės mokyklos 2013 metų veiklos ataskaitos

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Všį „LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras“ metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato darbo reglamento patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU rektoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašui

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU tarybos narių rinkimų tvarkos patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato rinkimų tvarkos patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU akademinės bendruomenės konferencijų sušaukimo ir darbo organizavimo tvarkos patvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

dėl lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pavyzdinių administracinių padalinių nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatų patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų hemofilijos ir koaguliopatijų centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų perinatalinio centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų vaikų šlapinimosi sutrikimų centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl laipsnio nesuteikiančios studijų programos „Echokardiografija“ tvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pirmosios pakopos studijų programų „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ ir  „Medicininė ir veterinarinė genetika“ studijų planų pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

DėlLSMU senato 2014 m. balandžio 4 d. nutarimo nr. 44-02 „Dėl LSMU senato 2010 m. lapkričio 26 d. nutarimo nr. 3-06 „Dėl LSMU diplomų ir diplomo priedėlio (priedo) blankų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ papildymo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2014 m. LSMU studentų priėmimo taisyklių papildymo

 

 

2014 m. balandžio 11 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2013 metų veiklos ataskaitos

 

 

2014 m. balandžio 4 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl 2014-2015 m.m. studijų planų patvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Senato 2010 m. lapkričio 26 d. nutarimo nr. 3-06 „LSMU diplomų ir diplomo priedėlio (priedo) blankų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

 

2014 m. kovo 21 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkos pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos kortelės pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU doktorantūros reglamento patikslinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU universiteto mokslinės veiklos reglamento pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, antrą kartą iš eilės laimėjusių konkursą toms pačioms pareigoms eiti, atestavimo tvarkos tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU universiteto odontologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų vaikų onkologijos ir hematologijos centro nuostatams

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl 2014 metų LSMU studentų priėmimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl rezidentūros studijų programų pailginimo inicijavimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

 

 

2014 m. vasario 21 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 

Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU Senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl padalinių vadovų išrinkimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2014–2016 metų strateginio veiklos plano  

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU strateginių projektų

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl gyvūnų gerovės tarybos sudarymo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų tobulinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl naujos rezidentūros studijų programos tvirtinimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų retų neurochirurginių ligų centro įkūrimui ir nuostatams

 

 

2014 m. sausio 17 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU farmacijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties dalinio pakeitimo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU doktorantūros reglamento papildymo

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų insultų centro nuostatams

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl universiteto vaistinės ir universiteto ligoninės bendradarbiavimo perspektyvų

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU medicinos akademijos slaugos fakulteto profilinės vaikų reabilitacijos klinikos nuostatų tvirtinimo

 

 

2013 m. gruodžio 20 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gyvulininkystės technologijų fakulteto dekano išrinkimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo pakeistų  LSMU strateginės plėtros gairių,  jų įgyvendinimo plano ir  vertinimo kriterijų  aprašų projektams
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU farmacijos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslinės veiklos reglamento ir mokslinių tyrimų krypčių tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU aukščiausio lygio kompetencijos centrų atrankos reglamento tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų įstatų pakeitimams
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo LSMU ligoninės Kauno klinikų projektų perspektyvoms
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2013–2015 metų strateginio veiklos plano pakeitimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl išmokos už veiklą einant LSMU tarybos nario pareigas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo senato 2013 m. birželio 7 d. nutarimu nr. 32-08 sudarytos darbo grupės išvadomis ir siūlymams bei  kreipimosi į Lietuvos respublikos vyriausybę
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl gyvūnų sveikatingumo paslaugų teikimo, klinikinės dalies studijų ir mokslo plėtros
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos respublikos seimo kaimo reikalų komiteto kreipimosi
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar  bazinius karinius mokymus baigusių studentų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo  patvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  mokslo centro nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU kultūros centro nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl senato narių pakeitimo  nuolatinėse senato komisijose

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

 

2013 m. lapkričio 22 d. posėdis

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU docento pedagoginio vardo suteikimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl padalinio vadovo išrinkimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studentų skirtų senato narių
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto ligoninių asociacijų kūrimo, vadovaujantis pažangiąja vakarų Europos praktika ir integruotos sveikatos priežiūros koncepcija
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl aukšiausio lygio onkologinės pagalbos plėtros ir  vietos Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pediatrinės  pagalbos Lietuvoje
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU etikos kodekso
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo LSMU tvarkos aprašo tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslo centro nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU civilinės saugos tarnybos nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU juridinės tarnybos nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dokumentų valdymo  tarnybos nuostatų tvirtinimo
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatų pakeitimo

 

 

2013 m. spalio 11 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU podiplominių studijų centro dekano išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarkos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ligininės Všį Kauno klinikų etikos kodekso
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU etikos kodekso
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų harmonizavimo su ES standartais
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl žemės ūkio mokslų srities veterinarijos ir zootechnikos krypčių doktorantūros studijų programų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2014 - 2015 m.m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA profilinės klinikos steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų programų tarptautiškumo plėtros
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo tvarkos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo

 

 

2013 m. rugsėjo 27d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savianalizės grupės pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos moklsų universiteto studijų programų atnaujinimo ir ekspertų išvadų patvirtinimo, įgyvendinant projektą ,, Slaugos, veterinarinės maisto saugos ir visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVEVIT)" (Projekto Nr. VP1-2.2-šMM-07-K-02-050)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų judumo fondo valdybos sudarymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl biologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininko tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl doktorantūros procedūros dalyviams išmokėti skirtų lėšų dydžio
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl disertacijos gynimo eksternu mokesčio
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto ligoninės valdymo struktūros optimizavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto ligoninės valdymo struktūros optimizavimo (priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidato į aukštojo mokslo tarybą teikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl eksperimentinės plėtros darbų ciklo ,, Veterinarinių preparatų kūrimas, jų ikiklinikinis - klinikinis ištyrimas ir gamybos įteisinimas" teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui

 

2013 m. rugsėjo 18d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių rengimo grupės papildymo ir pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savianalizės grupės sudarymo

 

2013 m. birželio 26d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteo prorektorių atšaukimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento papildymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorių išrinkimo

 

2013 m. birželio 7d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2013 m. taisyklių dalinio keitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Všį "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras" tolimesnės veiklos ir vizijos, darbo grupės sudarymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2013 - 2014 m. studijų planų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų judumo fondo nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl naujų rezidentūros studijų programų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl atnaujintų rezidentūros studijų programų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų unieversiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamento patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos moklsų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos fakulteto dekano išrinkimo

 

2013 m. gegužės 24d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras" metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimo

 

2013 m. gegužės 15 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų programos "Skubioji medicina" patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2013 m. priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas taisyklių 3 punkto pastabų papildymo

 

2013 m. balandžio 26 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl bioverslo vadybos magistrantūros studijų programos veiksmų plano studijų kokybei užtikrinti
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros tipinių nuostatų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sprendimo investuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto turtą priėmimo principų ir tvarkos projekto
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto trečiosios pakopos studijų kainų patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2013 m. priėmimo bendro studijų vietų skaičiaus

 

2013 m. kovo 15 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl medicinos bei medicininės ir veterinarinės biochemijos programų studijų planų 2013-14 m.m. pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Všį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos praktinio mokymo ir bandymo centro valdybos sudėties pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato mokslo ir studijų komisijos sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo premijų skyrimo produktyviausiems LSMU mokslininkams bei tyrėjams tvarkos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo centro įkūrimo ir nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro vadovo tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų optimizavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU slaugos fakulteto studijų ir infrastruktūros plėtros įgyvendinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU medicinos akademijos medicinos fakulteto mikrobiologijos katedros ir veterinarijos akademijos veterinarijos instituto reorganizavimo, jungimo į veterinarijos fakulteto mikrobiologijos institutą ir veterinarijos fakulteto struktūros pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo apdovanoti premija, skiriama lietuvių kilmės mokslininkams ir lietuvių pilietybę turintiems mokslininkams

 

2013 m. vasario 15 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos, Senato rinkimų atnaujintos komisijos sudėties patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto elgesio medicinos instituto nuostatų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principų projekto
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2013 m. priėmimo į laipsnio nesuteikiačias (rezidentūros) studijas bendrųjų principų, priėmimo sąlygų ir motyvacijos pokalbio organizavimo tvarkos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2013 m. taisyklių tvirtinimo ir studijų kainų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2013-2015 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo

 

2013 m. sausio 18 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinio vadovo išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato nuolatinių komisijų sudėties dalinio pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto dekano išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidatų į Nacionalinę sveikatos tarybą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos steigiamųjų dokumentų projektų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl veterinarinės medicinos studijų programos 2013-2014 m.m. plano patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidato teikimo užimti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko poziciją
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pavedimo Senato rinkimų komisijai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių 2011-2016 m. įgyvendinimo plano

 

2012 m. gruodžio 14 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro tarybos tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universitetinės bendrojo ugdymo mokyklos steigimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studentų pasiekimų vertinimo reglamento patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Senato sudėties
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl papildomų lėšų skyrimo 2013-2014 metais universiteto infrastruktūros objektams plėtoti
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto turto valdymo tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto podiplominių studijų centro dekanės išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos, Veterinarijos akademijos ir mokslo institutų biudžetų konsolidavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekos ir informacijos centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto apgyvendinimo paslaugų tarnybos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto podiplominių studijų centro nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl išmokos už veiklą einant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario pareigas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2013-2014 m.m. studijų planų patvirtinimo

 

2012 m. lapkričio 9 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių vardų suteikimo (92Kb)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profilinės elgesio medicinos klinikos nuostatų tvritinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos darbų nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priemonių didinti universiteto tarptautiškumą

 

2012 m. spalio 5 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl jau Senato skirtų universiteto tarybos narių patvirtinimo (92KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto nekilnojamo turto (91KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos fakulteto studijų bei infrastruktūros plėtros (95KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikinių bazių plėtros (89KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros reglamento pakeitimo ir papildymo (96KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo (92KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarkos tvirtinimo (89KB)

 

2012 m. birželio 26 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo (88KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo (90KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kardiologijos instituto struktūros pakeitimo (88KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo 2012 metų taisyklių, 2.2.2. papildymo, 3.2.7. ir 1 priedo 1 punkto pakeitimo (97KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl atnaujintos vientisųjų studijų programos Veterinarinė medicina patvirtinimo (92KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl antrosios pakopos "Fizinės medicinos ir reabilitacijos" ištęstinių studijų I-o kurso studijų plano 2012-13 M.M. patvirtinimo (165KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicininės simuliacijos centro įkūrimo ir laikinųjų nuostatų tvirtinimo (212KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2012 metų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas taisyklių 3 punkto pastabų techninių pakeitimų (212KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriui nustatymo (212KB)  

 

2012 m. gegužės 30 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras" metinės finansinės ataskaitos tvirtinimo (134KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro nuostatų tvirtinimo (130KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių vardų suteikimo (133KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų programos "Chemoterapinė onkologija" patvirtinimo (137KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų įstatų (132KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto pakeitimų (132KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarkos patvirtinimo (213KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dekanų išrinkimo (134KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos moklsų akademijos nario vietą biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje (142KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatų tvirtinimo (130KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo (137KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl teikimo užimti tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario vietą žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje (142KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkos (133KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sociologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamento patvirtinimo (140KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo (135KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos nuostatų patvirtinimo (131KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pirmosios pakopos Slaugos ir Akušerijos I-o kurso 2012-2013 m.m. planų pakeitimo (120KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamento tvirtinimo (131KB)  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslo universiteto struktūros (138KB)  

 

2012 m. balandžio 27 d. posėdis

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Balandžio 27 dienos senato posėdžio nutarimai (127KB)

 

rezidentų judumo fondo  2013–2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO