Spausdinti

Senato nutarimai

2020 m. gruodžio 17 d. 

Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU Senato darbo reglamento pakeitimo
Dėl LSMU 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo
Dėl siūlymų dėl LSMU 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2021-2023 m. strateginio veiklos plano
Dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams
Dėl LSMU profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties
Dėl 2021-2022 m.m. studijų planų
Dėl išmokos už veiklą einant LSMU Tarybos nario pareigas
Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams nagrinėjimo iš esmės

2020 m. lapkričio 19 d.

Dėl LSMU Senato nutarimų Nr. 141-01 ir Nr. 141-03 taikymo
Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų sudėties tvirtinimo
Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo LSMU reglamento patvirtinimo
Dėl LSMU Bibliotekos ir informacijos centro nuostatų


2020 m. lapkričio 06 d.

Dėl LSMU kanclerių patvirtinimo
Dėl klausimo dėl LSMU prorektoriaus klinikinei medicinai tvirtinimo nagrinėjimo iš esmės
Dėl LSMU prorektorių patvirtinimo
Dėl LSMU Senato pirmininko pavaduotojo ir Senato sekretoriaus tvirtinimo
Dėl klausimo dėl LSMU Senato nuolatinės plėtros ir integracijos komisijos pirmininko rinkimų nagrinėjimo iš esmės
Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų pirmininkų tvirtinimo


2020 m. spalio 09 d. 

Dėl LSMU Senato pirmininko išrinkimo

 

2020 m. rugsėjo 23 d.

Teikimas 2020-09-23
Dėl nuotolinių studijų
Dėl LSMU VA padalinių struktūros pakeitimo
Dėl LSMU GMF gyvūnų auginimo technologijų instituto nuostatų  
Dėl LSMU GMF gyvūnų mitybos katedros nuostatų
Dėl LSMU GMF gyvūnų veisimo katedros nuostatų
Dėl LSMU VF Anatomijos ir fiziologijos katedros nuostatų
Dėl LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatų 
Dėl LSMU VF Maisto saugos ir kokybės katedros nuostatų
Dėl LSMU VF Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatų
Dėl LSMU Informacinių technologijų centro nuostatų
Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos dalinio pakeitimo 
Dėl LSMU Imunologijos ir alergologijos klinikos struktūros pakeitimo 


2020 m. rugsėjo 10 d.

Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU Kardiologijos instituto struktūros pakeitimo
Dėl LSMU priėmimo taisyklių papildymo
Dėl LSMU VšĮ PMBC turto pardavimo
Dėl LSMU VšĮ PMBC įstatų pakeitimo


2020 m. birželio 30 d.

Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU Tarybos rinkimų
Dėl Aniss Omran Trabelsi kreipimosi dėl Ginčų nagrinėjimo komisijos spendimo panaikinimo
Dėl Mahrukh Hussain kreipimosi dėl Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo panaikinimo
Dėl Tooba Aslam kreipimosi dėl Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo panaikinimo


2020 m. birželio 25 d.

Dėl LSMU MA MF dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
Dėl LSMU MA VSF dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo
Dėl LSMU doktorantūros studijų reglamentų patvirtinimo
Dėl pritarimo dalyvauti UAB "Sveikatos mokslų algoritmai" steigime ir veikloje
Dėl atžalinės įmonės "RAMAZOTTIUS LAB" steigimo
Dėl studijų kokybės užtikrinimo LSMU nuostatų pakeitimo
Dėl naujos rezidentūros studijų programos "Gyvūnų gerovė" tvirtinimo
Dėl 2020-2021 m. m. studijų planų


2020 m. birželio 11 d.

Dėl LSMU Odontologijos fakulteto dekano išrinkimo
Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
Dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo tvarkos ir sprendimo kokybės užtikrinimo sistemos
Dėl laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų tvarkos aprašo
Dėl programos "Visuomenės sveikata" tvirtinimo
Dėl 2020-2021 m. m. programos "Visuomenės sveikata" studijų planų tvirtinimo
Dėl LSMUL Kauno klinikų Retų kaulų ligų centro nuostatų tvirtinimo


2020 m. gegužės 28 d.

Dėl teikimo Kauno miesto mokslo premijai gauti
Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU pradinės mokyklos
Dėl kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojams ir mokslo darbuotojams tvarkos
Dėl rezidentūros studijų vietų
Dėl 2020 m. priėmimo į rezidentūros studijas
Dėl 2020 m. studentų priėmimo taisyklių pakeitimų


2020 m. balandžio 30 d. 

Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatų papildymo tvirtinimo
Dėl LSMU Veterinarijos mokslo krypties doktorantūros komisijos sudėties dalinio pakeitimo
Dėl rezidentų judumo fondo 2019 m. ataskaitos
Dėl LSMU rezidentų judumo fondo nuostatų pakeitimo
Dėl 2020 m. LSMU priėmimo į rezidentūros studijas
Dėl 2020 m. LSMU užsieniečių studentų priėmimo
Dėl LSMU studijų programos "Medicina" 2020-2021 m. m. studijų planų tvirtinimo


2020 m. kovo 26 d.

Dėl LSMU Rektoriaus rinkimų tvarkos
Dėl 2020-2021 m.m. studijų planų
Dėl studijų programos
Dėl 2020 m. metinių studijų kainų ir įmokų
Dėl VšĮ "LSMU PMBC" metinės ataskaitos
Dėl VšĮ "LSMU PMBC" vadovo atšaukimo
Dėl VšĮ "LSMU PMBC" vadovo skyrimo
Dėl VšĮ "LSMU PMBC" vadovo atlyginimo


2020 m. vasario 13 d.

Dėl 2020 m. LSMU studentų priėmimo
Dėl studijų programos Veterinarinė maisto sauga pakeitimų
LSMU Senato rinkimų tvarkos pakeitimas
LSMU Tarybos rinkimų tvarkos pakeitimas


2020 m. sausio 23 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
Dėl LSMU padalinio vadovų išrinkimo
Dėl daktaro disertacijos gynimo tarybos nariui išmokėti skirtų lėšų dydžio ir daktaro disertacijos gynimo eksternu mokesčio
Dėl studijų programos „Medicininė kosmetologija“
Dėl LSMU Senato nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo 
Dėl LSMU Senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo


2019 m. gruodžio 19 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo

Dėl LSMU išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui mokėjimo 2020 metais

Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams nagrinėjimo iš esmės

Dėl vienkartinių piniginių išmokų universiteto darbuotojams

Dėl LSMU 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2020–2022 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patvirtinimo

Dėl išmokos už veiklą einant LSMU Tarybos nario pareigas


2019 m. lapkričio 28 d.

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 

Dėl LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro statuso keitimo

Dėl sveikatos priežiūros potencialo konsolidacijos Kaune

DėlLSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU gyvūnų mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo

Dėl II pakopos studijų programos  Visuomenės sveikata“ pavadinimo keitimo nuo 2020–2021 m. m.

Dėl 2020–2021 m. m. studijų planų

 

2019 m. spalio 31 d.

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo

Dėl LSMU VSF Sveikatos tyrmų instituto nuostatų

2019 M. LMA vardinių premijų Vlado Lašo (medicina) konkursui

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU padalinio vadovo išrinkimo

Dėl LSMU planuojamų vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–2021 m. m. ir Podiplominių kvalifikacijos tobulinimo anglų kalba programų nuo 2020 m. kainų

Planuojamų LSMU vykdyti anglų kalba studijų programų 2020–2021 m. m. kainos

Dėl antrosios pakopos sveikatos psichologijos studijų programos pavadinimo keitimo  nuo 2020–2021 m. m.

 

2019 m. rugsėjo 19 d.

Teikimas Lietuvos mokslo premijų komisijai 2019 m.

2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui

Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo

Dėl LSMU padlainių vadovų išrinkimo

Dėl  vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo

Dėl teikimo į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų bei žemės ūkio ir miškų mokslų sričių narius

 

2019 m. birželio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto struktūros tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų reglamento pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 - 2020 m. studijų planų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo dalyvauti steigiant UAB "Sveikatos mokslų algoritmai"
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatų tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

2019 m. gegužės 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU pedagoginių vardų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU padalinių vadovų išrinkimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU senato balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ studijų bei mokslinių tyrimų tęstinumo (įtraukiant LSMU vykdomas žemės ūkio veiklas) galimybių studijos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 m. LSMU priėmimo į rezidentūros studijas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019–2020 m. m. studijų planų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentūros studijų programų „Širdies ir krūtinės chirurgija“ ir „Širdies ir kraujagyslių chirurgija“ 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų virškinimo sistemos ir kepenų ligų centro nuostatų 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU mokslinės veiklos reglamento pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU doktorantūros studijų dalyko programos tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU slaugos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo antrosios pakopos studijų programų „Sveikatinimasi r reabilitacija fiziniais pratimais“ (valstybinis kodas 621B30003) ir „Fizinė medicina ir reabilitacija“ (valstybinis kodas 621B30002) uždarymui ir siūlymui išregistruoti   
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Sporto centro nuostatų

 

2019 m. gegužės 3 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priėmimo į LSMU rezidentūros studijas 2019 metais 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl darbo grupės papildymo ir pavedimo darbo grupei pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėties dalinio pakeitimo