Spausdinti

Senato nariai

Prof. Rimantas Benetis

Pirmininkas: 

Prof. Rimantas Benetis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) Kardiologijos instituto (KI) direktorius, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika

 Prof. Mindaugas Malakauskas

 

Pirmininko pavaduotojas:

Prof. Mindaugas Malakauskas, LSMU Veterinarijos akademijos (VA) Kancleris, VA Veterinarijos fakulteto (VF) Maisto saugos ir kokybės katedra

Sekretorė: 

             Prof. Jūratė Macijauskienė, MA Slaugos fakulteto (SF) dekanė, SF Geriatrijos klinika

 

Senato nariai

Doc. dr. Ingrida Balnytė
  MA Medicinos fakulteto (MF) Histologijos ir embriologijos katedra
Prof. habil. dr. Vidmantas Bižokas
  VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Vilmantė Borutaitė   MA Neuromokslų instituto (NI) Biochemijos laboratorija
Danielė Bučinskaitė   MA studentė
Simona Dedurkevičiūtė   VA studentė
Gerda Kalinauskaitė   MA studentė
Laurynas Jarukas   MA doktorantas
Prof. dr. Vida Juozaitienė   VA Gyvulininkystės technologijos fakultetas (GTF) Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra
Prof. dr. Elona Juozaitytė   MA MF Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius   LSMU Prorektorius klinikinei medicinai, MA MF Kardiologijos klinika
Dr. Violeta Juškienė   VA Gyvulininkystės institutas
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė   MA Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) dekanė, VSF Sveikatos vadybos katedra
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius   MA Odontologijos fakulteto (OF) dekanas, MA OF Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika
Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė   LSMU Prorektorė mokslui, MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Andrius Macas   MA MF Anesteziologijos klinika
Dr. Regina Mačianskienė   MA KI Membranų biofizikos laboratorija
Dr. Narseta Mickuvienė   Vyriausiasis mokslo darbuotojas, MA Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija
Dr. Raimundas Mockeliūnas   VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos institutas
Elvinas Monstavičius   MA rezidentas
Doc. dr. Julija Narbutaitė    MA OF Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinika
Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas   MA MF Vidaus ligų klinika
Prof. habil. dr. Saulius Petkevičius  
  VA VF Veterinarinės patobiologijos katedra
Doc. dr. Kęstutis Petrikonis   LSMU Prorektorius studijoms, MA MF Neurologijos klinika
Doc. dr. Alius Pockevičius   VA VF Veterinarinės patobiologijos katedra
Erika Segalytė
  MA studentė
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė   LSMU MA Kanclerė, MA MF Neurologijos klinika
Prof. dr. Vita Riškevičienė   VA Veterinarijos fakulteto (VF) dekanė, VA VF Veterinarinės patobiologijos katedra
Doc. dr. Raimondas Savickas    MA SF Reabilitacijos klinika
Prof. dr. Antanas Sederevičius   VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra
Doc. dr. Rolandas Stankevičius

  VA Gyvūnų mokslų fakulteto (GMF) dekanas, VA GMF Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra

Prof. dr. Artūras Stimbirys   VA VF Maisto saugos ir kokybės katedra
Dr. Gytis Svirskis   MA NI Neurofiziologijos laboratorija
Justina Veronika Matusevičiūtė   MA studentė
Gediminas Samulėnas   MA doktorantas
Prof. dr. Algimantas Tamelis   MA Medicinos fakulteto (MF) dekanas, MA MF Chirurgijos klinika
Dr. Rimantas Treinys   MA KI Membranų biofizikos laboratorija
Prof. dr. Sonata Trumbeckaitė

  MA Farmacijos fakulteto (FF) Farmakognozijos katedra

Doc. dr. Ramūnas Unikas   MA MF Kardiologijos klinika
Doc. dr. Saulius Vaitkus   MA MF Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė   MA MF Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Gintaras Zamokas   VA VF Dr. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Rasa Želvytė   VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra
Prof. dr. Birutė Žilaitienė   MA Endokrinologijos instituto (EI) Bendrosios endokrinologijos laboratorija
Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas   LSMU Rektorius, MA MF Kardiologijos klinika
Evelina Alūzaitė   MA studentė, LSMU SA prezidentė
Lukas Šemeklis   MA rezidentas