Spausdinti

Senato nariai

Senato pirmininkė: 

             Prof. Jūratė Macijauskienė, MA Slaugos fakulteto (SF) dekanė, SF Geriatrijos klinika

 

Senato nariai

Evelina Alūzaitė
  MA studentė, LSMU SA prezidentė
Joana Ažukaitė   MA studentė
Dr. Elena Bartkienė   VA GMF Gyvūnų auginimo tecnologijų institutas
Dr. Vilmantė Borutaitė   MA Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė   VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra
Linas Darginavičius   Doktorantas
Edgaras Diržius   Doktorantas
Gailė Damulevičiūtė   MA rezidentė
Doc. dr. Vaidotas Gurskis   MA MF Vaikų ligų klinika
Prof. dr. Elona Juozaitytė   MA MF Onkologijos instituto Onkologijos ir hematologijos klinika
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius   MA MF Kardiologijos klinika
Dr. Violeta Juškienė   VA Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyrius
Doc. dr. Birutė Karvelienė   VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. habil. dr. Ričardas Kubilius   MA Odontologijos fakulteto (OF) dekanas, MA OF Veido ir žandikaulių chirurgijos     klinika
Dr. Juozas Kupčinskas   MA MF Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir molekulinės gastroenterologijos laboratorija
Habil. dr. Vaiva Lesauskaitė   MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Andrius Macas   MA MF Anesteziologijos klinika
Kristė Makauskaitė   VA studentė
Prof. dr. Mindaugas Malakauskas   LSMU VA Kancleris
Dr. Raimundas Mockeliūnas   VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Dr. Ramunė Morkūnienė   MA Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas   MA MF Vidaus ligų klinika
Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij   VA VF Maisto saugos ir kokybės katedra
Doc. dr. Evaldas Padervinskis   MA MF Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika
Gabija Pancekauskaitė   MA rezidentė
Tautvydas Petrauskas   MA studentas
Prof. dr. Kęstutis Petrikonis   MA MF Neurologijos klinika
Prof. dr. Alius Pockevičius   VA VF Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. habil. dr. Daiva Rastenytė   LSMU MA Kanclerė
Doc. dr. Dainius Razukevičius

  MA MF Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

Prof. dr. Vita Riškevičienė   VA VF Veterinarinės patobiologijos katedra
Dr. Modestas Ružauskas   VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto Virusologinių tyrimų laboratorija
Prof. dr. Alfredas Smailys   MA MF Ortopedijos traumatologijos klinika
Agnė Staniūtė   MA studentė
Prof. dr. Rolandas Stankevičius   VA GMF Gyvūnų mitybos katedra
Doc. dr. Kęstutis Stašaitis   MA MF Skubiosios medicinos katedra
Dr. Vesta Steiblienė

  MA Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorija

Prof. dr. Gintarė Šakalytė   MA MF Kardiologijos klinika
Dr. Rimantas Treinys   MA KI Membranų biofizikos laboratorija
Dr. Sonata Trumbeckaitė   MA Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija
Dr. Rasa Ugenskienė   MA MF Onkologijos instituto Onkologijos mokslo laboratorija
Prof. dr. Skaidra Valiukevičienė   MA MF Odos ir venerinių ligų klinika
Doc. dr. Tomas Vanagas   MA MF Chirurgijos klinika
Doc. dr. Linas Velička   MA MF Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Martyna Vengrytė   MA studentė
Prof. dr. Gintaras Zamokas   VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Rasa Želvytė                          VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra                                                                       
Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas     LSMU Rektorius