Spausdinti

LSMU Senato rinkimai 2016

2016 m. lapkričio 28 d.

 Rinkimų į dvi laisvas LSMU Senato vietas 2016 m. rezultatai

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU Senato rinkimų tvarka (toliau Tvarka), LSMU rektoriaus 2016-10-06 įsakymu Nr. V-860 ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2016 m. lapkričio 28 d., balsavimo rezultatais, skelbiami rinkimų į dvi laisvas LSMU Senato vietas rezultatai:

 

Bendra informacija apie rinkimus:

 

MA, pagrindinė veikla žmogaus sveikatos priežiūra

VA,  pagrindinė veikla mokslinė, pedagoginė, gyvūnų sveikatos priežiūra

VISO:

INFORMACIJA APIE RINKĖJUS

 

Registruota rinkėjų

301

123

424

2016-11-28  balsavo  rinkėjų

195

97

292

 

 

 

 

Procentas nuo visų rinkėjų

64,78

78,86

68,87

 

 

 

 

Vadovaujantis Tvarkos 18 punktu, LSMU Senato rinkimai laikomi teisėtais.

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE BIULETENIUS

 

VISO IŠDALINTA BIULETENIŲ

195

97

292

VISO RASTA BIULETENIŲ; IŠ JŲ

195

97

292

Viso negaliojančių biuletenių

12

2

14

Viso galiojančių biuletenių

183

95

278

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie kandidatų surinktus balsus pagal atskiras pagrindinės veiklos sritis:

 

MEDICINOS AKADEMIJA,  PAGRINDINĖ VEIKLA – ŽMOGAUS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

PROFESORIAI – Į LAISVĄ VIETĄ SENATE TURI PATEKTI  VIENAS NARYS

 

Eil. Nr.

KANDIDATO PAVARDĖ, VARDAS, MOKSLO LAIPSNIS

PAGRINDINĖ VEIKLA:  PAREIGOS, PADALINIO PAVADINIMAS

SURINKTŲ BALSŲ SKAIČIUS

Į SENATĄ

PATEKO / NEPATEKO

1.

Valiukevičienė Skaidra, dr.

Profesorė, MA MF Odos ir venerinių ligų klinika

LSMUL Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinikos vadovė

183

PATEKO

 

 VETERINARIJOS AKADEMIJA  PAGRINDINĖ VEIKLA – PEDAGOGINĖ, MOKSLINĖ, GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

PROFESORIAI ARBA VYRIAUSIEJI MOKSLO DARBUOTOJAI - Į LAISVĄ VIETĄ SENATE TURI PATEKTI VIENAS NARYS

 

Eil. Nr.

KANDIDATO PAVARDĖ, VARDAS, MOKSLO LAIPSNIS

PAGRINDINĖ VEIKLA:  PAREIGOS, PADALINIO PAVADINIMAS

SURINKTŲ BALSŲ SKAIČIUS

Į SENATĄ

PATEKO / NEPATEKO

1.

Gružauskas Romas, habil.dr.

Profesorius, VA GTF Gyvūnų auginimo technologijų institutas

25

NEPATEKO

2.

Želvytė Rasa, dr.

Profesorė, VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra

70

PATEKO

 

 

LSMU Senato rinkimų komisija

 


Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU Senato rinkimų tvarka (toliau Tvarka), LSMU rektoriaus 2016-10-06 įsakymu Nr. V-860 ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2016 m. lapkričio 28 d., balsavimo rezultatais, skelbiamas išrinktų LSMU Senato narių sąrašas:

Eil. Nr.

Pavardė, vardas, mokslo laipsnis

Pagrindinė veikla:  pareigos, padalinio pavadinimas

1

Valiukevičienė Skaidra, dr.

Profesorė, MA MF Odos ir venerinių ligų klinika

2

Želvytė Rasa, dr.

Profesorė, VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra

 

 

LSMU Senato rinkimų komisija

                                                                                                                                                                               

2016 m. lapkričio 16 d.

Rinkimai į dvi laisvas LSMU Senato vietas 2016 m.

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU Senato rinkimų tvarka, LSMU rektoriaus 2016-10-06 įsakymu Nr. V-860 ir Senato rinkimų komisijos 2016-11-15 posėdžio nutarimu Nr. 2, skelbiame Medicinos akademijos rinkėjų sąrašus ir Veterinarijos akademijos rinkėjų sąrašus (patikslintas sąrašas) ir kandidatų į dvi laisvas LSMU Senato vietas sąrašą:

Pagrindinė veikla – žmogaus sveikatos priežiūra

Medicinos akademija, LSMU klinikos, pareigas užima konkurso būdu

Profesoriai

Eil. Nr.

Pavardė

Vardas

Mokslo laipsnis

Pareigos

LSMU Klinikos

LSMUL Kauno klinikos, pareigos

1.

Valiukevičienė

Skaidra

dr.

Profesorė; MA MF  Odos ir venerinių ligų klinika

LSMUL Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinikos vadovė

Veterinarijos akademija, pareigas užima konkurso būdu

Pagrindinė veikla – pedagoginė, mokslinė ir gyvūnų sveikatos priežiūra

Profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai

Eil. Nr.

Pavardė

Vardas

Mokslo laipsnis

Pareigos

Padalinys

1.

Gružauskas

Romas

habil. dr.

Profesorius

VA GTF Gyvūnų auginimo technologijų institutas

2.

Želvytė

Rasa

dr.

Profesorė

VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra

 

Vadovaudamiesi LSMU Senato rinkimų tvarka nuostatomis, informuojame, kad LSMU senato pirmininkas prof. R. Benetis šaukia LSMU pagrindinių veiklų – LSMU MA žmogaus sveikatos priežiūros bei VA pedagoginės, mokslinės ir gyvūnų sveikatos priežiūros, – darbuotojų susirinkimus, kuriuose bus renkami du Senato nariai, ir skelbiame balsavimo datą, laiką ir vietą:

RINKIMAI Į DVI LAISVAS SENATO VIETAS

LSMU MA Žmogaus sveikatos priežiūra

2016-11-28

LSMUL Kauno klinikų Didžioji auditorija (Eivenių g. 2, Kaunas)

Nuo 8.00 iki 14.00 val.

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2016-11-28

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr. 120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

Nuo 8.00 iki 14.00 val.

 

Dviem ar daugiau kandidatų surinkus vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, bus rengiamas antras balsavimo turas.

SENATO RINKIMAI, II TURAS

LSMU MA Žmogaus sveikatos priežiūra

2016-12-07

LSMUL Kauno klinikų Didžioji auditorija (Eivenių g. 2, Kaunas)

Nuo 8.00 iki 13.00 val.

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2016-12-07

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr. 120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

Nuo 8.00 iki 13.00 val.

Maloniai primename rinkėjams balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame Universiteto akademinę bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU Senato rinkimuose!

Maloniai prašome sekti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje LSMU Senato rinkimai 2016

LSMU Senato pirmininkas prof. R. Benetis  

                                                                                                     

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. Angelija Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. Rima Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

LSMU Senato rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                              

2016 m. spalio 28 d.

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2016-10-06 įsakymu Nr. V-860 ir Senato rinkimų komisijos 2016-10-24 posėdžio nutarimu Nr. 1, informuojame, kad skelbiami rinkimai į laisvas dvi Senato vietas šiose Universiteto pagrindinių veiklų kvotose:

Medicinos akademija, LSMUL Kauno klinikos, pagrindinė veikla – žmogaus sveikatos priežiūra, profesoriai, pareigas užima konkurso būdu;

Veterinarijos akademija, pagrindinė veikla – mokslas, studijos ar gyvūnų sveikatos priežiūra, profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai, pareigas užima konkurso būdu. 

Senato narių rinkimai vyks 2016 m. lapkričio 28 d., kandidatai į Senato narius gali būti keliami (arba kandidatas gali keltis pats) iki 2016 m. lapkričio 14 d.

Universiteto ankščiau nurodytų pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai, sušauks Universiteto senato pirmininkas, apie šių susirinkimų datą, laiką ir vietą Universiteto tinklalapyje informuos Senato rinkimų komisija. 

Dokumentai (padalinio siūlymas, kandidato sutikimas būti renkamam, ar save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti) laisva forma pateikiami LSMU Senato rinkimų komisijai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Centrinių rūmų Tarybos posėdžių salė Nr. 108 (I aukštas, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) šiomis dienomis:

  • 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00–16.00 val.
  • 2016 m. lapkričio 11 d. 10.00–12.00 val.
  • 2016 m. lapkričio 14 d. 14.00–16.00 val.

Daugiau informacijos ir reikalavimai kandidatams į Senato narius pateikti LSMU senato rinkimų tvarkoje (patvirtinta LSMU senato 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10). Maloniai prašome sekti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje „LSMU senato rinkimai 2016“.LSMU Senato rinkimų tvarka 

Kviečiame akademinę Universiteto bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU senato narių rinkimuose!

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. Angelija Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. Rima Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija