Spausdinti

Apie institutą

LSMU Sveikatos tyrimų institutas
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (8 37) 407 930, (vietinis - 5059)
El.paštas: sti@lsmuni.lt
Kontaktai

 

Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas. Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus.

Sveikatos tyrimų institutui priklausančios laboratorijos:

 • Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija
 • Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija
 • Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija

Instituto mokslinės veiklos tema - Lietuvos gyventojų sveikatos ir gyvensenos rodiklių bei su sveikata susijusios politikos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Šią temą formuoja bendrosios Instituto užduotys:

 • Dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių organizacijų, tinklų bei institucijų veikloje, bendradarbiauti ir teikti ekspertinę pagalbą sveikatos politikos formuotojams.
 • Vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos, su sveikata susijusių gyvensenos rodiklių bei rizikos veiksnių stebėseną ir mokslinį vertinimą.
 • Dalyvauti rengiant biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties mokslininkus.

Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijos tema - Sveikatos sistemos veiklos stebėsena ir vertinimas, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemoje priimamus politinius sprendimus, dokumentus ir gaires.

Užduotys:

 1. Lietuvos sveikatos sistemos politikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsena.
 2. Sveikatos rizikos veiksnių, sveikatos politikos sprendimų ir sveikatos technologijų socialinis ir ekonominis vertinimas.
 3. Didžiųjų duomenų analizės sprendimų plėtra sveikatos sistemje ir jų pritaikymo vertinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos tema - Vaikų ir jaunimo sveikata ir gyvensena visuomenės raidos kontekste.

Užduotys:

 1. Sveikatos prielaidos perinataliniu ir kūdikystės laikotarpiu.
 2. Vaikų augimo ir raidos stebėsena ir pokyčiai.
 3. Paauglių ir jaunimo žalingi įpročiai ir rizikinga elgsena.
 4. Jaunų žmonių savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės.
 5. Integralus vaikų ir jaunimo su sveikata susijusių veiksnių vertinimas.

Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos tema - Skirtingų Lietuvos gyventojų grupių gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos vertinimas su sveikata susijusios politikos kontekste.

Užduotys:

 1. Lėtinių ligų rizikos ir jos pokyčių vertinimas.
 2. Gyvensenos ir genetinių veiksnių sąsajų vertinimas.
 3. Studentų subjektyvios sveikatos ir gyvensenos pokyčių vertinimas.
 4. Lėtinių ligų ir aplinkos veiksnių sąsajų vertinimas Lietuvoje.