Spausdinti

Studijų programų komitetų nuostatai, asmenys, atsakingi už SPK veiklų viešinimą, ir kita aktuali informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programų komitetai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2012 m. gruodžio 14 d. LSMU senato nutarimu Nr. 25-08 patvirtintais "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais".

 

Vadovaujantis fakulteto tarybos 2017 m. spalio 9 dienos nutarimu (protokolo Nr. VSF8-12), studijų programų komitetų pirmininkai SPK veiklos ataskaitą už einamųjų mokslo metų rudens semestrą pateikia LSMU studijų prorektoriui ir VSF dekanei iki kiekvienų metų vasario 28 dienos, o SPK veiklos ataskaitą už praėjusių mokslo metų pavasario semestrą - iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

 

SPK kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 30 dienos turi pasirengti komiteto metinį darbo planą ir jį turi patvirtinti VSF dekanė.

 

SPK pirmininkai kiekvienais mokslo metais, ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą.

 

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. VSF1-30 yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų dokumentų elektronines kopijas pdf formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki vasario 28 ir rugsėjo 30 d.

 

Informacija atnaujinta 2020.02.24