Spausdinti

Pirmosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikata"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – doc. dr. Paulius Vasilavičius, Visuomenės sveikatos fakulteto prodekanas;

Komiteto pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Rūta Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto techninė sekretorė – Sigutė Šuliauskė, Aplinkos ir darbo medicinos katedros studijų administratorė;

Komiteto nariai:

doc. dr. Vaclovas Šveikauskas, Profilaktinės medicinos katedra;

lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

asist. dokt. Rasa Žutautienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

lekt. dr. Vidmantas Vaičiulis, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

asist. dokt. Virginija Zelenytė, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. dr. Gvidas Urbonas, Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra;

lekt. dr. Snieguolė Kaselienė, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris – Orina Ivanauskienė (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja);

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2018-2019 m.m. pavasario semestras

2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras

2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras

2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras

2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras

 

Informacija atnaujinta 2019.09.12