Studijų programų komitetai (SPK) ir jų veikla

Pirmosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikata"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. dr. Rūta Ustinavičienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto pirmininko pavaduotoja – lekt. dr. Jolita Kirvaitienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Komiteto techninė sekretorė – Sigutė Šuliauskė, Aplinkos ir darbo medicinos katedros studijų administratorė;

Komiteto nariai:
doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

doc. dr. Vaclovas Šveikauskas, Profilaktinės medicinos katedra;

asist. dokt. Rasa Žutautienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

lekt. dr. Vidmantas Vaičiulis, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

asist. dokt. Virginija Zelenytė, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;

lekt. dr. Snieguolė Kaselienė, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris – Orina Ivanauskienė (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja);

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras
2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Pirmosios pakopos studijų programa "Socialinis darbas medicinoje"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. Rūta Butkevičienė, Bioetikos katedra;

Komiteto sekretorė – lekt. Polina Šedienė, Bioetikos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. Ramunė Jurkuvienė, Bioetikos katedra;

dokt. asist. Lina Danusevičienė, Bioetikos katedra;

dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;

dr. Lina Spirgienė, Slaugos ir rūpybos katedra;

dr. Giedrė Širvinskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Irina Šiaudvytienė, Nacionalinės sveikatos socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkė – socialinis partneris;

Aušra Mazgienė, LSMU ligoninė Kauno klinikos, Neonatologijos klinika – socialinis partneris.

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai):

Guoda Bernotaitė, studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ studentė.

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Pirmosios pakopos studijų programa "Sveikatos informatika"

Jungtinės su Kauno technologijos universitetu studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas

Egidijus Kazanavičius – KTU Kompiuterių katedros profesorius (studijų programų vadovas).

Komiteto nariai:

Agnius Liutkevičius – KTU Kompiuterių katedros docentas (I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ koordinatorius);

Mindaugas Stankūnas – LSMU Sveikatos vadybos katedros profesorius;

Rima Kregždytė – LSMU Profilaktinės medicinos katedros docentė;

Vytenis Punys – VšĮ „Respublikinė Kauno ligoninė“ IT skyriaus vadovas;

Simonas Janulevičius – informatikos studijų krypties, I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ studentas;

Laura Račkauskaitė – informatikos studijų krypties, I pakopos studijų programos „Sveikatos informatika“ studentė.

.

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

Vadovaujantis KTU galiojančia tvarka, metinių planų komitetai nerengia.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras

2015-2016 m.m. rudens semestras

 

Informacija atnaujinta 2019.10.02

Pirmosios pakopos studijų programa "Sveikatos psichologija" ir antrosios pakopos studijų programa "Klinikinė sveikatos psichologija"

Jungtinio studijų programų komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – lekt. Jolita Jonynienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Dalia Antinienė, Sveikatos psichologijos katedra;

prof. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Gita Argustaitė – Zailskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Alicja Juškienė, Elgesio medicinos klinika;

prof. Jolanta Kuznecovienė, Bioetikos katedra;

lekt. Linas Leonas, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Šarūnė Magelinskaitė – Legkauskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Laura Sapranavičiūtė – Zabazlajeva, Sveikatos psichologijos katedra;

doc. Vesta Steiblienė, Psichiatrijos klinika;

Socialiniai partneriai:

Mindaugas Jasulaitis, UAB „Romuvos klinika“, psichiatras psichoterapeutas;

Valija Šap, klinikinė sveikatos psichologė;

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai.

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. veiklos ataskaita

2014-2015 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. plano įvykdymas


2012-2013 m.m. veiklos ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Antrosios pakopos studijų programa "Taikomoji visuomenės sveikata"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Auksė Domeikienė, Profilaktinės medicinos katedra;
Komiteto pirmininkės pavaduotoja – lekt. Vilma Žaltauskė, Profilaktinės medicinos katedra;
Komiteto sekretorė – lekt. Monika Grincaitė, Profilaktinės medicinos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Linas Šumskas, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Rugilė Ivanauskienė, Profilaktinės medicinos katedra;
doc. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;
doc. dr. Gvidas Urbonas, Bioetikos katedra;
asist. Laura Miščikienė, Sveikatos vadybos katedra;
asist. Virginija Marcinkevičienė, Profilaktinės medicinos katedra;
Paulius Gradeckas, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktoriaus pavaduotojas;
Tomas Steponkus, LSMUL Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas – socialinis partneris;
Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras

Antrosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikatos vadyba"

Studijų programos komiteto sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto pirmininko pavaduotojas – prof. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto sekretorė – dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto nariai:

dr. Mindaugas Štelemėkas, Sveikatos tyrimų institutas;

asist. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Kristina Astromskė, Sveikatos vadybos katedra;

doc. dr. Paulius Vasilavičius, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Socialinis partneris – Tomas Kuzmarskas, LSMU ligoninės Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas;

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras

2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras
2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras
2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras
2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras


Informacija atnaujinta 2020.09.30

Antrosios pakopos studijų programa "Gyvensenos medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. Auksė Domeikienė, Profilaktinės medicinos katedros vedėja;

Komiteto pirmininkės pavaduotojas – jaunesn. mokslo darbuot. Tomas Vaičiūnas, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorė – j. m. d. Judita Bulotaitė, Sveikatos tyrimų institutas, Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija;

Komiteto nariai:

doc. dr. Laimonas Šiupšinskas, Sporto institutas;

lekt. dr. Reda Mocevičienė, Sveikatos psichologijos katedra;

prof. Dalia Sekmokienė, Maisto saugos ir kokybės katedra;

doc. dr. Ida Liseckienė, Šeimos medicinos klinika;

asist. Laura Digrytė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. dr. Gintarė Kalinienė, Aplinkos ir darbo medicinos katedra;

Socialinis partneris – Eglė Minevičienė, Gyvensenos medicinos asociacijos direktorė;

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):
2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2019-2020 m.m. pavasario semestras
2019-2020 m.m. rudens semestras


2018-2019 m.m. pavasario semestras
2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. pavasario semestras
2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras
2016-2017 m.m. rudens semestras

 

Informacija atnaujinta 2020.09.30

Studijų programų komitetų nuostatai, asmenys, atsakingi už SPK veiklų viešinimą, ir kita aktuali informacija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studijų programų komitetai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2012 m. gruodžio 14 d. LSMU senato nutarimu Nr. 25-08 patvirtintais "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatais".

 

Vadovaujantis fakulteto tarybos 2017 m. spalio 9 dienos nutarimu (protokolo Nr. VSF8-12), studijų programų komitetų pirmininkai SPK veiklos ataskaitą už einamųjų mokslo metų rudens semestrą pateikia LSMU studijų prorektoriui ir VSF dekanei iki kiekvienų metų vasario 28 dienos, o SPK veiklos ataskaitą už praėjusių mokslo metų pavasario semestrą - iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

 

SPK kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 30 dienos turi pasirengti komiteto metinį darbo planą ir jį turi patvirtinti VSF dekanė.

 

SPK pirmininkai kiekvienais mokslo metais, ne vėliau kaip iki spalio 10 d. turi atsiskaityti VSF tarybos posėdyje už praėjusių mokslo metų komiteto veiklą.

 

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės 2020 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. VSF1-30 yra paskirti SPK nariai, atsakingi už komitetų veiklos viešinimą universiteto interneto svetainėje. Paskirtieji asmenys turi pateikti VSF prodekanui aukščiau minėtų dokumentų elektronines kopijas pdf formatu elektroniniu paštu atitinkamai ne vėliau kaip iki vasario 28 ir rugsėjo 30 d.

 

Informacija atnaujinta 2020.02.24