Spausdinti

Sveikatos vadybos katedra

LSMU visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (8 37) 327373; viet. 5053
Faksas:  (8 37) 327325
Kabineto Nr. 206


Kontaktai

Ramunė Kalėdienė, prof., habil. dr.
Katedros vedėja
El.paštas: ramune.kalediene@lsmuni.lt
Tel. (8 37) 327354; viet. 5052
Kabineto Nr. 204

Raminta Bulvičienė
Studijų administratorė
El.paštas: raminta.bulviciene@lsmuni.lt
Tel. (8 37) 327373; viet. 5053
Kabineto Nr. 206

 

Apie katedrą

Katedroje medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir slaugos fakultetų studentai studijuoja socialinę mediciną, sveikatos priežiūros valdymą, kokybę, medicinos istoriją, teisės pagrindus, visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūros organizavimą, sveikatos lyderystę, sveikatos priežiūros kokybės vadybą. Medicinos, odontologijos bei visuomenės sveikatos fakultetų užsienio studentams dėstoma ir anglų kalba. Katedroje periodiškai organizuojami kvalifikacijos tobulinimosi kursai sveikatos priežiūros administratoriams. Nuo 1997 m. veikia visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra, kurios studijų programa parengta pagal TEMPUS projektą. Nuo 2000 m. spalio 1 d. katedroje pradėtos ištęstinės visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijos.

Nuo 2011 m. sujungus Kauno medicinos universitetą su Lietuvos veterinarijos akademija ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos fakultetų studentai katedroje studijuoja vadybą, rinkodarą ir teisės pagrindus.

Katedroje rengiami visuomenės sveikatos krypties doktorantai, recenzuojami moksliniai projektai, ataskaitos bei metodiniai darbai, oponuojamos disertacijos, teikiama konsultacinė pagalba sveikatos priežiūros valdymo bei organizavimo praktikams, atliekamas didelis ekspertinis darbas, dalyvaujant įvairių Lietuvos bei tarptautinių institucijų veikloje. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja kartu su PSO rengiamų tarptautinių reprodukcinės sveikatos operacijų tyrimų mokymo kursų vykdyme.


Istorija

Katedra įkurta 1951 m. Iki 1953 m. jai vadovavo J. Parnarauskas (1904 – 1953). 1953 m. ši katedra sujungta su Higienos katedra. 1953-1956 m. katedrai vadovavo prof. J. Šopauskas (1900 – 1968). Nuo 1956 m. rugsėjo 1 d. Socialinės medicinos katedra dirbo savarankiškai. Iki 1960 m. jai vadovavo M. Zaikauskas (1924 – 1988), 1961-1977 m. – doc. S. Kindziulis. 1977 m. ji vėl buvo sujungta su Higienos katedra. 1977-1980 m. jungtinei katedrai vadovavo doc. J. Rauba, 1980-1986 m. doc. V. Obelenis (nuo 1991 m. - profesorius), o 1986-1991 m. – prof. J. Petrauskienė. 1991 m. rugsėjo mėn. Socialinės medicinos katedra vėl tapo savarankiška. Vedėja išrinkta prof. J. Petrauskienė. Nuo 2001 m. katedrai, pakeitusiai pavadinimą į Sveikatos vadybos, vadovauja prof. Ramunė Kalėdienė.

Studijos

                                                                                                                                                                      

 

Privalomiieji dalykai bakalaurams

Privalomieji dalykai magistrams

Socialinė medicina   Visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūra
Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros valdymas   Vadyba
Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos istorija   Lyderystė sveikatos priežiūroje
Sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė

  Mokslo tiriamasis darbas

Sveikatos priežiūros valdymas ir medicinos teisė

  Sveikatos informacijos valdymas

Odontologijos istorija ir teisė

  Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai

Medicininė teisė

  Pokyčių valdymas

Socialinė ir šeimos teisė

  Sveikatos informacinės technologijos

Bendrosios ir sveikatos teisės pagrindai

  Sveikatos teisė

Mokslo tiriamojo darbo organizavimo pagrindai

  Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos priežiūros organizavimo  praktika

Teisės pagrindai

  Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos informacinės technologijos

Vadyba

 Sveikatos priežiūros sistemos valdymas, teisė ir kokybė

Rinkodara

 Sveikatos priežiūros vadyba ir rinkodara

Visuomenės sveikatos pagrindai

 Vadyba sveikatos priežiūroje

Darbo teisė

 

Sveikatos teisė ir socialiniai aspektai

 

                                                                                                                                                                      

Pasirenkamieji dalykai bakalaurams  

   Pasirenkamieji dalykai magistrams

Medicinos istorija

 Žmogiškųjų išteklių vadyba

Medicinos ir odontologijos istorija

 Paslaugų rinkodara

Lyderiavimas visuomenės sveikatoje

 Europos Sąjungos teisė

Sveikata globalizacijos kontekste

 Pacientų saugos vadyba ir rizikos valdymas

Visuomenės sveikata

 Globalioji sveikata

Vadybos ir teisės pagrindai

 Karjeros projektavimas ir valdymas

Europos Sąjungos institucijos ir politika        

 Verslo projektų rengimas ir valdymas

Rinkodaros pagrindai

 Kaimo ekonominė-socialinė plėtra

Verslininkystė

 

Europos integracijos procesai

 
 
                                                                                                                                                                      

Mokslinė veikla

Katedra dalyvauja mokslo programoje „Visuomenės sveikatos mokslai“. Vykdomos dvi temos: „Sveikatos ir gyvenimo kokybės netolygumai“ (vadovė – prof. habil. dr. R. Kalėdienė) ir „Sveikatos priežiūros valdymas ir veiklos analizė“ (vadovė – prof. dr. S. Sauliūnė). Katedros mokslininkai dalyvavo Lietuvos Valstybinėje mokslo programoje „Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu“ (1993 – 1999), mokslo praktinėse programose „Psichikos ligų profilaktika“ (1997 – 2000), „Gyvenimo kokybės gerinimas“ (2001 – 2004) ir Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių programoje (2005-2009). Vykdyta nemažai tarptautinių mokslinių projektų: „Traumos Švedijoje, Estijoje ir Lietuvoje“ (2001-2005), „Europos šalių sveikatos netolygumų“ projekto EUROTHINE mirtingumo netolygumų tyrimo fragmentas (2004-2005), Karolinska instituto vadovaujamas projektas „Smurtas tarp senyvo amžiaus žmonių: tarptautinio paplitimo tyrimas“ (ABUEL, 2008-2010), Karalienės Marijos Londono universiteto „Geriausia sveikatos paslaugų praktika imigrantams Europoje“ (EUGATE, 2008-2010), „Europos miestų sveikatos rodiklių sistema – 2-ra dalis: miesto sveikatos stebėsena ir analizė sveikatos politikai“ (URHIS, 2009-2012), bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu vykdomi tęstiniai sveikatos netolygumų tyrimai, kartu su partneriais vykdomas projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“. Numatoma projekto vykdymo trukmė – 2014–2016 m.

Darbuotojų sąrašas:

Ramunė Kalėdienė, prof. habil. dr.

Lina Ašmenskaitė, lekt. dr.

Kristina Astromskė, asistentė

Liudmila Bagdonienė, prof. dr.

Gintautas Cibulskas, doc. dr.

Laurynas Dilys, asistentas

Rytė Giedrikaitė, lekt. dr.

Orina Ivanauskienė, asistentė

Vilma Jasiukaitienė, lektorė

Algis Junevičius, prof. dr.

Skirmantė Jurevičiūtė, asistentė

Dovilė Kačiulytė, asistentė, doktorantė

Vytenis Kalibatas, doc. dr.

Snieguolė Kaselienė, lekt. dr.

Arvydas Kriaučeliūnas, asistentas

Asta Lignugarienė, lekt. dr.

Loreta Marmienė, lekt. dr.

Olga Meščeriakova-Veliulienė, asistentė, kompiuterių operatorė

Laura Miščikienė, asistentė

Skirmantė Sauliūnė, prof. dr.

Kristina Selli, asistentė

Vytautas Skvernys, lekt.

Mindaugas Stankūnas, prof. dr.

Jurgita Vladičkienė, lekt. dr.