Spausdinti

Bioetikos katedra

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas

Bioetikos katedra
Adresas:
Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
Tel. (8 37) 327233
El. paštas: bioetika@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 117

Katedros vedėjas
doc. dr. Gvidas Urbonas
Tel. (8 37) 327233
El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt

Studijų administratorė
Regina Jurkonienė
Tel. (8 37) 327233
El. paštas: bioetika@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 117

Katedros darbuotojų kontaktai

Apie katedrą

Bioetikos katedra yra LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto padalinys. Tai – viena seniausių katedrų universitete, kilusi iš akademinių padalinių, kuriuose buvo dėstoma filosofija, logika, etika, estetika ir kitos socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinos. Perėmusi humanistines tradicijas, katedra stengiasi išlaikyti humanistinę tradiciją ugdydama ir plėtodama įvairių socialinių bei humanitarinių mokslo krypčių studijas, mokslinius tyrimus, taikomąją bei švietėjišką veiklą, orientuotą į medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos ir socialinio darbo medicinoje profesijas. Pastaraisiais metais išaugo katedros dėstomų disciplinų skaičius ir spektras, kintantis nuo anksčiau dėstytų dalykų iki naujų bioetikos, meno terapijos, sociologijos, darnios žmogaus raidos, socialinės antropologijos, žmogiškųjų santykių, organizacijų kultūros ir kitų.

Katedra taip pat nuo 2000 m. kuravo vienintelę, į sveikatos priežiūros sistemą orientuotą, socialinių mokslų srities pirmosios pakopos studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“, kuri yra unikali siekiu patenkinti augantį socialinio darbo profesionalų poreikį sveikatos priežiūros įstaigose. Šiuo metu programa nėra vykdoma.


Istorija

Katedra susiformavo 1963 m. institucionalizuojant filosofijos ir visuomenės mokslų dėstymą bei tyrimus tuometiniame Kauno medicinos institute. Pirmuoju katedros vedėju tapo filosofas prof. I. Zaksas, jai vadovavęs iki 1976 metų. Nuo 1976 m. iki 1996 m. katedrai vadovavimą katedrai perėmė doc. A. Leonavičius. 1990 m. katedrai tapus Filosofijos ir socialinių mokslų katedra, išryškėjo nauja veiklos kryptis – medicinos studijų humanitarizavimas. Parengti ir pradėti dėstyti nauji dalykai: Medicinos filosofija, Medicinos etika, Medicinos sociologija. 2003 m. Filosofijos ir socialinių mokslų katedros dėstytojų bei mokslininkų iš kitų padalinių bei profilinių klinikų iniciatyva įsteigtas bendrauniversitetinis padalinys – Bioetikos centras. 1996 – 2010 m. katedrai vadovavo prof. I. Jakušovaitė. Plečiantis dėstomų dalykų ir mokslinių tyrimų sritims, taip pat pradėjus koordinuoti Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijų programą, 2011-2017 metais katedra transformavosi į Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrą, kuriai vadovavo prof. L. Rinkevičius. 2018 metais katedra transformavosi į Bioetikos katedrą.

 

Mokslinė veikla


Katedroje vykdomi moksliniai tyrimai, integruojantys socialinių-humanitarinių mokslų taikymą sveikatos priežiūroje, orientuojami trimis kryptimis:

1. Etiniai, sociologiniai ir kultūriniai visuomenės sveikatos aspektai

2. Socialinis darbas bei socialinės inovacijos visuomenės sveikatai ir gerovei

3. Bioetika, žmogaus ekologija ir darni socialinė raida

Nuo 2000 metų katedroje rengiami Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties doktorantai. Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties daktaro laipsnį įgijo 6 doktorantai. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 2 doktorantai. Katedroje taip pat vykdomos podoktorantūros studijos.


Studijos

Bioetikos katedra sėkmingai įsilieja į daugelį universiteto studijų programų, tęsdama prieš beveik 50 metų pradėtą humanistinę misiją, dėstydama privalomus ir pasirenkamus bendrauniversitetinio lavinimo dalykus. Katedros dėstomi dalykai apima daugelį “horizontalių” bazinių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų, kuriomis siekiama puoselėti humanistinę tradiciją universitete, vertybiškai ir švietėjiškai ugdant skirtingų krypčių  – medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo – profesionalus.

 


Katedros dėstomi privalomi dalykai:

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams

Magistrantams

Filosofija Sveikatos etika ir žmonių santykiai
Medicinos filosofija Žmogiškieji santykiai
Socialinė filosofija  
Etika  
Bioetika  
Medicinos etika  
Odontologo profesinė etika  
Profesinė etika
Sveikatos etika  
Bioetika ir gyvūnų mokslas  
Visuomenės sveikatos etika  
Veterinarijos profesinė etika ir komunikacija  
Sociologija  
Medicinos sociologija  
Bendroji ir medicinos sociologija  
Medicinos ir sveikatos sociologija  
Sveikatos antropologija  
Bendroji ir medicinos antropologija  
Žmonių santykiai  


Katedros dėstomi pasirenkamieji dalykai

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams      

Doktorantams

Bioetika Bioetika
Farmacinė etika  
Dvasingumo pagrindai  
Sociologija  
Medicinos sociologija  
Sveikatos sociologija  
Socialinė psichologija  
Logika  
Estetika  
Meno terapija  
Kultūrinė antropologija  
Civilizacijų istorija  
Organizacijų kultūra  
Popkultūra ir medicina  
Savanorystė ir socialinis darbas  
Integrali pagalba sveikatos priežiūros sistemoje  
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje  

                                                                                                                                                           

Socialinio darbo medicinoje aktualijos skelbiamos čia:

LSMUSocialinisDarbasMedicinoje


Peržiūrėk mūsų studentų sukurtą filmuką!

                                                                                                                                                                               

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Bioetikos katedra
Adresas: 117 kab., Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
Tel. (8 37) 327233
El.paštas: bioetika@lsmuni.lt

Darbuotojų kontaktai:       

Katedros vedėjas
Docentas, dr. (visuomenės sveikata)
Urbonas Gvidas
Adresas 117 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt

Studijų administratorė
Jurkonienė Regina
Adresas: 117 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: bioetika@lsmuni.lt

Sielovados koordinatorė
Balandė Raimonda
Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus 9, Kaunas.
Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
Mobil. tel. (8 671) 60300
El. paštas: raimonda.balande@lsmuni.lt

Docentė, dr. (sociologija)
Baltrušaitytė Giedrė
Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: giedre.balrusaityte@lsmuni.lt

Docentė, dr. (sociologija)
Butkevičienė Rūta
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Ruta.Butkeviciene@lsmuni.lt

Docentė, dr. (slauga) 
Danusevičienė Lina
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Lina.Danuseviciene@lsmuni.lt

Kapelionas
Mons., doc. dr. (teologija)
Jagelavičius Artūras
Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus 9, Kaunas. Tel. 8 61585161
El. paštas: arturas.jagelavicius@lsmuni.lt

Docentė, dr. (sociologija)
Jurkuvienė Ramunė 
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Ramune.Jurkuviene@lsmuni.lt

Lektorius, dr.
Juozelis Evaldas
Adresas: 115 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: evaldas.juozelis@lsmuni.lt

Profesorė, dr. (sociologija)
Kuznecovienė Jolanta
Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El.paštas: jolanta.kuznecoviene@lsmuni.lt

Docentė, dr. (visuomenės sveikata)
Luneckaitė Žydrūnė 
Adresas: 119 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Zydrune.Luneckaite@lsmuni.lt

Lektorė, doktorantė (sociologija)
Pakrijauskaitė Almanė
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El.paštas: Almane.Pakrijauskaite@lsmuni.lt

Docentas, dr. (visuomenės sveikata)
Peičius Eimantas
Adresas: 112 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Eimantas.Peicius@lsmuni.lt

Lektorė, dr. (sociologija)               
Rimaitė Aušra
Adresas: 115 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: ausra.rimaite@lsmuni.lt

Docentė, dr. (sociologija)
Šedienė Polina
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Polina.Sediene@lsmuni.lt

Lektorė, dr.
Šatūnienė Reda
Adresas: 115 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: reda.satuniene@lsmuni.lt

Lektorė, dr.
Aušra Urbonienė
Adresas: 119 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: ausra.urboniene@lsmuni.lt