Spausdinti

Bioetikos katedra

                                                                                                                                                                    

Studijuok LSMU: Bakalauro studijų programa „Socialinis darbas medicinoje”

Akredituota maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. 

2014–2015 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis – tai geriausia pirmosios pakopos socialinio darbo studijų programa Lietuvoje.

Studijų programos trukmė 3,5 m.
Galimybė derinti studijas ir darbą.
Mišrios studijos (nuotolinės ir kontaktinės studijos). Projektais ir praktika grįstas mokymasis.

Atsisiųsk studijų programos lankstinuką!

Susipažink kokius dalykus ir kada studijuosi!

Peržiūrėk mūsų studentų sukurtą filmuką!

Plačiau skiltyje Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijos

 
                                                                                                                                                                    

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Bioetikos katedra
Adresas:
117 kab., Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
Tel. (8 37) 327233
El.paštas: bioetika@lsmuni.lt
Kontaktai

Apie katedrą

Bioetikos katedra yra LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto padalinys. Tai – viena seniausių katedrų universitete, kilusi iš akademinių padalinių, kuriuose buvo dėstoma filosofija, logika, etika, estetika ir kitos socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinos. Perėmusi humanistines tradicijas, katedra stengiasi išlaikyti humanistinę tradiciją ugdydama ir plėtodama įvairių socialinių bei humanitarinių mokslo krypčių studijas, mokslinius tyrimus, taikomąją bei švietėjišką veiklą, orientuotą į medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos ir socialinio darbo medicinoje profesijas. Pastaraisiais metais išaugo katedros dėstomų disciplinų skaičius ir spektras, kintantis nuo anksčiau dėstytų dalykų iki naujų bioetikos, meno terapijos, sociologijos, darnios žmogaus raidos, socialinės antropologijos, žmogiškųjų santykių, organizacijų kultūros ir kitų.

Katedra taip pat kuruoja vienintelę, į sveikatos priežiūros sistemą orientuotą, socialinių mokslų srities pirmosios pakopos studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“, kuri yra unikali siekiu patenkinti augantį socialinio darbo profesionalų poreikį sveikatos priežiūros įstaigose.


Istorija

Katedra susiformavo 1963 m. institucionalizuojant filosofijos ir visuomenės mokslų dėstymą bei tyrimus tuometiniame Kauno medicinos institute. Pirmuoju katedros vedėju tapo filosofas prof. I. Zaksas, jai vadovavęs iki 1976 metų. Nuo 1976 m. iki 1996 m. katedrai vadovavimą katedrai perėmė doc. A. Leonavičius. 1990 m. katedrai tapus Filosofijos ir socialinių mokslų katedra, išryškėjo nauja veiklos kryptis – medicinos studijų humanitarizavimas. Parengti ir pradėti dėstyti nauji dalykai: Medicinos filosofija, Medicinos etika, Medicinos sociologija. 2003 m. Filosofijos ir socialinių mokslų katedros dėstytojų bei mokslininkų iš kitų padalinių bei profilinių klinikų iniciatyva įsteigtas bendrauniversitetinis padalinys – Bioetikos centras. 1996 – 2010 m. katedrai vadovavo prof. I. Jakušovaitė. Plečiantis dėstomų dalykų ir mokslinių tyrimų sritims, taip pat pradėjus koordinuoti Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijų programą, 2011-2017 metais katedra transformavosi į Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrą, kuriai vadovavo prof. L. Rinkevičius. 2018 metais katedra transformavosi į Bioetikos katedrą.

 

Mokslinė veikla


Katedroje vykdomi moksliniai tyrimai, integruojantys socialinių-humanitarinių mokslų taikymą sveikatos priežiūroje, orientuojami trimis kryptimis:

1. Etiniai, sociologiniai ir kultūriniai visuomenės sveikatos aspektai

2. Socialinis darbas bei socialinės inovacijos visuomenės sveikatai ir gerovei

3. Bioetika, žmogaus ekologija ir darni socialinė raida

Nuo 2000 metų katedroje rengiami Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties doktorantai. Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties daktaro laipsnį įgijo 6 doktorantai. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 2 doktorantai. Katedroje taip pat vykdomos podoktorantūros studijos.


Studijos

Bioetikos katedra sėkmingai įsilieja į daugelį universiteto studijų programų, tęsdama prieš beveik 50 metų pradėtą humanistinę misiją, dėstydama privalomus ir pasirenkamus bendrauniversitetinio lavinimo dalykus. Katedros dėstomi dalykai apima daugelį “horizontalių” bazinių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų, kuriomis siekiama puoselėti humanistinę tradiciją universitete, vertybiškai ir švietėjiškai ugdant skirtingų krypčių  – medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo – profesionalus.

 


Katedros dėstomi privalomi dalykai


 

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams

Magistrantams

Filosofija Sveikatos etika ir žmonių santykiai
Medicinos filosofija Žmogiškieji santykiai
Socialinė filosofija  
Etika  
Bioetika  
Medicinos etika  
Profesinė etika  
Sveikatos etika  
Bioetika ir gyvūnų mokslas  
Visuomenės sveikatos etika  
Veterinarijos profesinė etika ir karjeros planavimas  
Sociologija  
Sociologijos pagrindai  
Medicinos sociologija  
Bendroji ir medicinos sociologija  
Medicinos ir sveikatos sociologija  
Antropologija  
Bendroji ir medicinos antropologija  
Žmonių santykiai  
Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida  


Katedros dėstomi pasirenkamieji dalykai


Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams      

Magistrantams

Doktorantams

Bioetika

Medicinos filosofija ir
biomedicininė diagnostika        

Bioetika
Farmacinė etika    
Dvasingumo pagrindai    
Sociologija    
Medicinos sociologija    
Sveikatos sociologija    
Socialinė psichologija    
Logika    
Estetika    
Meno terapija    
Kultūrinė antropologija    
Civilizacijų istorija    
Organizacijų kultūra    
Popkultūra ir medicina    
Savanorystė ir socialinis darbas    
Integrali pagalba sveikatos priežiūros sistemoje    
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje    

                                                                                                                                                           

Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijos

Bioetikos katedra vykdo pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ studijas.

LSMUSocialinisDarbasMedicinoje

     Atsisiųsk studijų programos lankstinuką!


Programos įvertinimas. 2015 m. SKVC tarptautinė ekspertų grupė studijų programą akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui; 2014 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis – tai geriausia pirmosios pakopos socialinio darbo studijų programa Lietuvoje.

Programos misija – socialinio ir medicininio požiūrio integracija, siekiant įgyvendinti paciento centrinį pagalbos modelį. Jeigu būsimi medikai rengiami greitai ir veiksmingai padėti pacientui, tai būsimi socialiniai darbuotojai mokomi padėti pacientui ir jo šeimai „savo greičiu“ suvokti sveikatos sutrikimo sukeltus pokyčius, dalyvauti pagalbos procese, daryti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Socialinio darbo medicinoje studijos pagrįstos daugiadalykinio bendradarbiavimo ir komandinio darbo principais.

Studijų paskirtis. Rengiami specialistai, gebantys atpažinti ir vertinti asmens, šeimos, bendruomenės socialinius poreikius; planuoti ir teikti profesionalią socialinę pagalbą bendradarbiaujant sveikatos priežiūros specialistų komandoje; gebantys kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti kuriant sveikatai palankią aplinką konkrečioje organizacijoje ir bendruomenėje.  Baigusieji studijų programą gebės vertinti socialinio darbo proceso veiksmingumą, reflektuoti savąją profesinę praktiką, tobulinti ir plėtoti socialinio darbo veiklą.

Studijų programos turinys

Įsidarbinimo galimybės. Asmenys, baigę Socialinio darbo medicinoje programą, gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose, Lietuvos ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose, ES  valstybių partnerystės projektuose. Programos absolventai dirba tiesioginį darbą su klientais, vadovauja socialinėms institucijoms, administruoja socialines programas, formuoja šalies socialinę politiką, vykdo mokslinę veiklą, tęsia studijas magistrantūros programose.

Kodėl verta studijuoti šioje programoje?

Šiuolaikiška; visuotinai reikalinga; plataus pritaikymo; tarptautiška; orientuota į socialiai jautrias problemas; humanistinė;

Daugiadalykinė - jungianti socialinių, humanitarinių ir biomedicinos mokslų žinias;

Novatoriška  - atrandanti pritaikymą įvairiose gyvenimo srityse – sveikatos priežiūros, reabilitacijos, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, socialinio-psichologinio konsultavimo tarnybose, bendruomenių centruose, sanatorijose, nevyriausybinėse ir tarptautinės paramos organizacijose. 

Ką man suteiks Socialinio darbo medicinoje studijų programa?

Plačias įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienio šalyse;

Erasmus+ mainų programos 6-9 mėnesių trukmės studijas Europos Sąjungos universitetuose;

Puikios perspektyvos tolesnėms studijoms magistrantūroje ir doktorantūroje;

Plati praktika Lietuvos ir užsienio sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, bendruomenių centruose, nevyriausybinėse ir tarptautinės paramos organizacijose;

Puiki tarptautinio lygio pedagogų – profesionalų komanda;

Dėmesys kiekvienam studentui ir studentei, asmenybės ugdymas;Turininga, bičiuliška studijų bei laisvalaikio atmosfera ir draugai visam gyvenimui.

                                                                                                                                                                               

 

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Bioetikos katedra
Adresas: 117 kab., Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
Tel. (8 37) 327233
El.paštas: bioetika@lsmuni.lt

Darbuotojų kontaktai       

 

UrbonasDocentas, dr. (visuomenės sveikata), katedros vedėjas
Urbonas Gvidas
Adresas 116 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt


Regina Jurkonienė

Studijų administratorė
Jurkonienė Regina
Adresas: 117 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: bioetika@lsmuni.lt

Rūta Butkevičienė

Docentė, dr. (sociologija)
Butkevičienė Rūta
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Ruta.Butkeviciene@lsmuni.lt

Lina Danusevičienė

Asistentė, dr. (slauga)
Danusevičienė Lina
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Lina.Danuseviciene@lsmuni.lt

Rita Garškaitė

Asistentė, mgr. (istorija ir pedagogika)
Garškaitė Rita
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Rita.Garskaite@lsmuni.lt

Artūras Jagelavičius

Kapelionas
Mons., doc. dr. (teologija)
Jagelavičius Artūras
Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas. Tarnybinis mob. 8 61585161
El. paštas: kapelionas@lsmuni.lt

Raimonda Janušauskaitė

Teologijos licenziatė
Janušauskaitė Raimonda
Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas.Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
Mobil. tel. (8 671) 60300
El. paštas: raimonda.janusauskaite@lsmuni.lt

Ramunė Jurkuvienė

Docentė, dr. (sociologija)
Jurkuvienė Ramunė
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Ramune.Jurkuviene@lsmuni.lt

Giedre Baltrusaityte

Docentė, dr. (sociologija)
Baltrušaitytė Giedrė
Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: giedre.balrusaityte@lsmuni.lt

 

     Lektorė, dr. (sociologija)                  Ausra Rimaite
     Aušra Rimaitė
      
Adresas: 115 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18,
     Kaunas
     El. paštas: ausra.rimaite@lsmuni.lt

Kuznecovienė Jolanta

Profesorė, dr. (sociologija)
Kuznecovienė Jolanta
Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: jolanta.kuznecoviene@lsmuni.lt

Skaistė Laskienė

Docentė, dr. (filosofija)
Laskienė Skaistė
Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Skaiste.Laskiene@lsmuni.lt

Žydrūnė Luneckaitė

Lektorė, dr. (visuomenės sveikata)
Luneckaitė Žydrūnė
Adresas: 119 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Zydrune.Luneckaite@lsmuni.lt

Peičius EimantasDocentas, dr. (visuomenės sveikata)
Peičius Eimantas
Adresas: 112 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El. paštas: Eimantas.Peicius@lsmuni.lt

Rūta Marija Purvinaitė

Asistentė, mgr. (meno kritika)
Purvinaitė Rūta Marija
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
El.paštas: RutaMarija.Purvinaite@lsmuni.lt

Polina Šedienė

Lektorė, dr. (sociologija)
Šedienė Polina
Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
El. paštas: Polina.Sediene@lsmuni.lt